Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Corporate Finance II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: PHG_SVALLP2
A tantárgy megnevezése (magyarul): Corporate Finance II.
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 7*2*90 perces szeminárium
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar/angol
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: Ph.D. képzésben oktatott.
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berlinger Edina

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja a vállalati pénzügyek nemzetközi szakirodalmának megismerése cikkfeldolgozásokon keresztül. Ezzel készülünk a tanszék által szervezett nemzetközi konferenciára is: Annual Financial Market Liquidity Conference. A tárgynak az is célja, hogy a hallgatók fejlesszék a publikálással összefüggő képességeiket.

Évközi tanulmányi követelmények: - részvétel a szemináriumokon (min. 8 óra) és az Annual Financial Market Liquidity nemzetközi konferencián (min. 1 nap)
- minden órán egy előre megadott cikket dolgozunk fel közösen, az óra elején 15 perces röpdolgozat az adott cikkből
- kiselőadás (mindenkinek kötelező egyszer, a megadott cikkek listájából lehet választani)


Vizsgakövetelmény: - évközi röpdolgozatok (a legjobb 10 röpdolgozat, összesen max. 10*6=60 pont)
- prezentáció (max. 40 pont)
- a végső jegy javítható saját cikk megírásával vagy egyéb szorgalmi feladatokkal (max. 20 pont)

Az értékelés módszere: Ponthatárok:
90-től: jeles
80-tól: jó
70-től: közepes
60-tól: elégséges

Tananyag leírása: A cikkeket tartalmazó aktualizált listát az óramegbeszélés előtt feltöltjük a tanszéki honlapra.

Órarendi beosztás: Időpontot és helyszínt az első héten egyeztetünk.

Kompetencia leírása: szakirodalom ismerete, cikkolvasás és feldolgozás, saját publikációhoz szükséges készségek (keresés adattárakban, empirikus és elméleti vizsgálatok összekapcsolása, hivatkozások stb.), prezentációtartás és kommunikáció

Félévközi ellenőrzések: röpdolgozatok heti rendszerességgel (az aktuálisan feldolgozott cikk olvasását ellenőrizzük)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A kiadott cikkek elolvasása és megértése, prezentáció és vita

Szak neve: Ph.D. képzés.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • kijelölt cikkek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berlinger Edina, Bihary Zsolt

Utolsó módosítás: 2014-10-09 21:56:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PHG_SVALLP2Elmélet2018/19/2Dr. Berlinger Edina, Bihary Zsolt


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.