Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:PHG_VALLALATIP
A tantárgy megnevezése (magyarul):Corporate Finance I.
A tantárgy neve (angolul):Corporate Finance I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar/angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elsődleges célja, hogy a nem pénzügyes szakirányon végzettek, illetve nem ez irányban tovább kutatók alapos általános vállalati pénzügyi ismeretet és szemléletet kapjanak, ami lehetővé teszi későbbi kutatásaik során, hogy a tudományterülethez kellő szemlélettel és alapossággal kapcsolódjanak. Így az áttekintett tananyag elsősorban nem mennyiségében, hanem integráló szemléletében, kérdésfelvetéseiben és esetenként nehézségében igazodik a PhD kurzusok követelményeihez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A végzett hallgatók ismerik
a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel az alkalmazhatóság feltételeire;
a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási lehetőségeit;
a pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl az olyan specializált témaköröket, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank);
az olyan eljárásokat, amelyek segítségével képesek nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, olyanokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.


Képesség:
A végzett hallgatók képesek a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására.


Attitűd:
A végzett hallgatók hozzáállását az alábbiak jellemzik:
kreativitás, rugalmasság;
elemző- és szintetizáló készség;
probléma felismerő- és megoldó készség;
információ feldolgozási képesség.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: