Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Corporate Finance I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: PHG_VALLALATIP
A tantárgy megnevezése (magyarul): Corporate Finance I.
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar/angol
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező/választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus elsődleges célja, hogy a nem pénzügyes szakirányon végzettek, illetve nem ez irányban tovább kutatók alapos általános vállalati pénzügyi ismeretet és szemléletet kapjanak, ami lehetővé teszi későbbi kutatásaik során, hogy a tudományterülethez kellő szemlélettel és alapossággal kapcsolódjanak. Így az áttekintett tananyag elsősorban nem mennyiségében, hanem integráló szemléletében, kérdésfelvetéseiben és esetenként nehézségében igazodik a PhD kurzusok követelményeihez.

Évközi tanulmányi követelmények: egyéni prezentáció

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 100% záró vizsga

Tananyag leírása: Tulajdonosi értékteremtés
Cash flow számítás
Osztalék és finanszírozási politika hatásai
Tőkeköltség becslés
DCF értékelés
Szorzószámok
szköz alapú értékelés

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Általános vállalati pénzügyi ismeretek felfrissítése, a pénzügy és a számvitel tananyagok összekötése, értékteremtés mérésének megismerése

Félévközi ellenőrzések: kiselőadások

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: kiselőadások

Szak neve: PhD

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006.
  • Brealey, Richard A. – Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005.
  • Copeland, Tom - Koller, Tim - Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem, 1999.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése ; Panem, Budapest, 2006.
Brealey, Richard A. - Myers, Stewart C.: Modern vállalati pénzügyek ; Panem, 2005
Copeland, Tom - Koller, Tim - Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem, 1999.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-15 10:07:52

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.