Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  
Doktoravató ünnepi szenátusülés – 2019 március 1.| 2019.03.05.

Egyetemünk 2019. március 1-én tartotta Doktorrá Avató Ünnepi Szenátusülését a Főépületben. Az eseményen hét doktori iskola tizenhárom hallgatóját avatták doktorrá, és négy habilitált doktor vette át oklevelét.

Az ünnepi ülés első napirendi pontja a habilitált doktorok oklevelének átadása volt. A habilitált doktori cím odaítélésekor az Egyetemi Doktori Tanács az oktatói és előadói képességet, a tananyagfejlesztő készséget, a szakmai és tudományos felkészültséget, a hazai és nemzetközi oktatási, szakmai és tudományos tevékenységet, a vezetőoktatói feladatok ellátására való képességet és általános emberi habitust veszi figyelembe.

A habilitált doktori cím átadását a PhD doktori eskütétel és az oklevelek átvétele követte. Az ünnepélyes ceremónia zárásaként az ünnepi ülés elnöksége pezsgős koccintással köszöntötte a friss doktorokat és habilitált doktorokat.

 

A felavatott doktoroknak Lánczi András rektor és Rostoványi Zsolt, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke gratulált és kívánt sok sikert az egyetem nevében. A rektor köszöntő beszédében a tudás sokféleségére hívta fel a frissen doktorrá avatottak figyelmét. Szerinte a hallgatók a doktori cím megszerzésével a tudományos tudásukról tettek tanúbizonyságot, de érdemes mindig szem előtt tartaniuk, hogy a tudás általánosabb értelemben arról szól, hogyan tudjuk megérteni emberi mivoltunkat, hogyan éljünk, és ehhez milyen feltételekre van szükségünk. A rektor beszélt arról is: a Corvinus megújulásának egyik legfontosabb célja az Egyetem tudományos teljesítményének javítása, és bízik abban, hogy a jövőben ehhez a célhoz a most doktori címet szerzők is hozzá tudnak majd járulni.

Rostoványi Zsolt köszöntőjében arról beszélt: a doktori képzés a legmagasabb szintű képzés, ez tesz egy intézményt igazi tudományegyetemmé, a cím megszerzéséhez ezért komoly akaraterőre és elszántságra van szükség. A frissen doktori címet szerző hallgatók figyelmét az önbizalom, a kételkedés, a kitartás és a tisztelet fontosságára hívta fel, amelyek elengedhetetlenek a komoly tudományos eredményekhez. Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a megújulás egyik legfontosabb célja, a nemzetköziesedés a Corvinus doktori képzései számára is kiemelten fontos, amit bizonyít, hogy a jelenleg aktív hallgatók több mint negyede külföldi, és már az összes doktori képzés folytatható angol nyelven.

 

A felavatott doktorok nevében Metz Tamás Rudolf mondott válaszbeszédet, aki megköszönte az Egyetem és a doktori iskolák támogatását abban, hogy ideális körülményeket biztosítottak a magas szintű tudományos teljesítményhez. Metz Tamás Rudolf Marcus Aureliust idézve úgy fogalmazott: „igazságos gondolkodásmód, közhasznú tevékenység, állandó igazmondás, olyan lelki alkat, ami derűsen fogad mindent, ami éri” szükséges ahhoz, hogy valaki jó szakember, oktató és kutató legyen, és mindenkinek sok szerencsét kívánt ehhez az úthoz.

 

A 2018. évben lefolytatott habilitációs eljárás során a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Doktori Tanácsa az alábbi oktatók habilitált doktori címéről döntött:

 

Andok Mónika PhD

Irimiás Anna PhD

Kállay László PhD

Paragi Beáta PhD

 

Az ülésen 13 hallgatót avattak doktorrá:

 

Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola

 

Balog Dóra Barbara summa cum laude

Disszertációjának címe: Tőkeallokáció a biztosítási szektorban, elméleti és gyakorlati megközelítésben

Témavezetője: Csóka Péter

 

Hosszú Zsuzsanna summa cum laude

Disszertációjának címe: A magyar bankrendszer makroprudenciális szempontból

Témavezetője: Vincze János

 

Gazdálkodástani Doktori Iskola

 

Felsmann Balázs summa cum laude

Disszertációjának címe: Vállalati teljesítmény intézményi korlátok között: Stratégiai adaptáció és vállalati koevolúció a magyar energiakereskedelmi szektorban

Témavezetője: Balaton Károly

 

Mák Fruzsina summa cum laude

Disszertációjának címe: Fogyasztási kockázat a villamosenergia-piacon, Profilozás a fogyasztási bizonytalanság figyelembevétele mellett

Témavezetői: Sugár András és Oravecz Beatrix

 

Pandurics Anett

Disszertációjának címe: Stratégiai szcenáriók a postai szektorban

Témavezetője: Dobák Miklós

 

Gazdaságinformatika Doktori Iskola

 

Ahmed Fizar (Sajnos nem tud részt venni az avatáson, de ezúton is gratulálunk neki)

Disszertációjának címe: Matching future job requirements with educational portfolio

Témavezetője: Borbásné Szabó Ildikó

 

Monda Eszter

Disszertációjának címe: Az információrendszerek és a jövőkutatás összekapcsolása és értelmezése a döntéstámogatásban

Témavezetői: Nováky Erzsébet és Vas Réka

 

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

 

Stepper Péter summa cum laude

Disszertációjának címe: A kényszermigráció mint biztonsági kihívás Közép-Európában: eltérő percepciók, közös álláspont a visegrádi országokban

Témavezetői: Kardosné Kaponyi Erzsébet és Molnár Tamás

 

Politikatudományi Doktori Iskola

 

Dobos Gábor summa cum laude

Disszertációjának címe: A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése

Témavezetője: Várnagy Réka

 

Harangozó Dániel summa cum laude

Disszertációjának címe: Civil-katonai kapcsolatok és a haderő demokratikus kontrollja a független Szlovéniában és Horvátországban /1991-2011/

Témavezetője: Gallai Sándor

 

Metz Rudolf Tamás summa cum laude

Disszertációjának címe: A politikai vezetés három arca. A politikai vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában

Témavezetői: Körösényi András és Balázs Zoltán

 

Szociológia Doktori Iskola

 

Havas Ádám Kornél

Disszertációjának címe: Szegény rokonok.

Témavezetője: Hadas Miklós

 

Ivony Éva

Disszertációjának címe: A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon

Témavezetői: Spéder Zsolt és Keller Tamás Péter

Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru