Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Dr. G. Fodor Gábor

Születési idő, hely: 1975. november 20., Szikszó
gfodor(kukac)mtapti(pont)hu
metakszi(kukac)yahoo(pont)com

1. Munkahely

MTA Politikai Tudományok Intézete, tudományos munkatárs, 2002-
ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, részfoglalkoztatású egyetemi adjunktus, 2005-
Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet, részfoglalkoztatású tudományos munkatárs, 2005-

2. Végzettség

PhD, summa cum laude (politikatudomány), ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, 2003 (P-1288/2003)
Politológus, kitüntetéses diploma, ME BTK Politológia, 1999 (200-BT/1999.)

3. Korábbi munkahelyek

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, doktorandusz, 1999-2002
ME BTK Politológia, egyetemi tanársegéd, 1999-2002
ELTE ÁJK PTI, mb. egyetemi tanársegéd, 2002-2004

4. Kutatási terület

Politikai filozófia
Magyar politikai gondolkodástörténet

5. Nyelvismeret

német középfokú „c” típusú nyelvvizsga
francia alapfokú „c” típusú nyelvvizsga
francia középszintű szakmai (filozófia) nyelvvizsga (ME Idegennyelvi Oktatási Központ)
angol középszintű nyelvismeret

6. Oktatott tárgyak

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Tanszék
(1997-1998) Politika és individuum – a modern politikai filozófia dilemmái (demonstrátor)
(1998-1999) Posztmodern politikai filozófia (demonstrátor)
(1999-2000) Politikai szemantika (főtárgy), Szociálpolitika (főtárgy), Politikai filozófia (alternatív kollégium), Politológia (filozófus-hallgatóknak)
(2000-2001) Politikai szemantika (főtárgy), Politikai kulcsszó-szeminárium: a háború fogalma (alternatív kollégium), A társadalmi fejlődés iránya – modern magyar politikai gondolkodástörténet (alternatív kollégium), Politikai filozófia (alternatív kollégium), Politológia (filozófus-hallgatóknak)
(2001-2002) Politikai tudáselmélet (főtárgy), Modern politikai filozófia I. (főtárgy), Kutatószeminárium (alternatív kollégium), Politológia (filozófus-hallgatóknak)
(2002-2003) Politikai tudáselmélet (főtárgy)

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet
(1999-2000) Egyetemes politikai eszmetörténet (szeminárium)
(2000-2001) Politikai filozófia (főtárgy), A modern politikai filozófia megújítása és dilemmái (alternatív kollégium)
(2001-2002) Politikai filozófia (főtárgy), A modern politikai filozófia megújítása és dilemmái: Test és hatalom (alternatív kollégium)
(2002-2003) Politikai filozófia (főtárgy), A modern politikai filozófia megújítása és dilemmái (alternatív kollégium)
(2003-2004) Politikai filozófia (főtárgy), A modern politikai filozófia megújítása és dilemmái (alternatív kollégium)
(2004-2005) Politikai filozófia (főtárgy), A modern politikai filozófia megújítása és dilemmái: Párhuzamos olvasatok – kortárs magyar politikai filozófia (alternatív kollégium)
(2005-2006) Politikai filozófia (főtárgy), Kortárs politikai filozófia, Kormányzás és kormányozhatóság (alternatív kollégium – 2. félév), Politológia (szeminárium)

Budapesti Corvinus Egyetem
(2004-2005) Bevezetés a politikai filozófiába (főtárgy - Lánczi Andrással közösen), A XX. század politikai gondolkodása (főtárgy - Lánczi Andrással közösen)
(2005-2006) Bevezetés a politikai filozófiába (főtárgy - Lánczi Andrással közösen), A XX. század politikai gondolkodása (főtárgy - Lánczi Andrással közösen), A politikai gondolkodás vizsgálata (alternatív kollégium – 2. félév)

Széchenyi István Szakkollégium
(2003-2004) Politikai filozófia
(2004-2005) Politikai filozófia
(2005-2006) Kortárs politikai filozófia

Rajk László Szakkollégium
(2004-2005) Politikai filozófia

7. Publikációk

Önálló könyv, könyvfejezet
Német nyelven:
(2004) – Körösényi András: Das politische System Ungarns. In Ismayr, Wolfgang (Hrsg.): Die politischen Systeme Osteuropas. Leske + Buderich, UTB, Stuttgart. 323-373. (ISBN 3 8100 4053 3)

Magyar nyelven:
(2004) Kérdéstilalom – Eric Voegelin politikai filozófiája. L’Harmattan Kiadó, Budapest (ISBN 963 9457 97 3)
(2004) Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. L’Harmattan Kiadó, Budapest (ISBN 963 9457 73 6)
(2006) – Schlett István: Lú-e vagy szobor? Tanulmányok tudományról, politikáról, politikatudományról. Századvég Kiadó, Budapest (ISBN 963 7340 14 9)

A kötetben szereplő tanulmányaim:
[Hohó, Apollódorosz,] mivégre a tudomány? 9-17.
„Politikai szecesszió” – tudományos politika (Méray-Horváth Károly „alkalmazott politikatudománya”) 30-44.
A platóni politikus. 220-255.
„Ugrás közben megkövült oroszlán” – a szociáldemokrácia mint politikai mozgalom? (1900-1919). 255-278.
Politikai tanatológia, avagy miért nem lett öngyilkos Orbán Viktor a 2002-es választások után? 339-356.
Politikai szecesszió. A nem-politikai politika. 356-372.
Konzervatívnak lenni. Reflexiók az Oakeshott-könyvről. 372-379.
„De ne ítéljünk elhamarkodottan a flottaépítők felett!” Bogár és a semmi. 379-385.
(2006) Kínai enciklopédia a kormányzáshoz. MTA PTI Műhelytanulmányok 2006/1. buster.mtapti.hu/mtapti/templates/mtgfodor.pdf (ISBN 963 7372 35 0)
Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár
(2003) –szerk. Politikai szecesszió. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003.(ISBN 963 9297 87 9)

Tanulmány
Angol nyelven:
(2002) ’Political Secession’ – ’The Politics of Withdrawal’. Central European Political Science Review. 10. 199-209.p.

Magyar nyelven:
(1996) A liberális civil társadalom. Zoón Politikon. II. / 1. 5-8.p.
(1996) Politika és Individuum Isten halála után. Zoón Politikon.  II. / 2-3. 52-63.p.
(1996) Gondolatok a nyelvi uralomról. Köz-Politika. Május 13-15.p.
(1998) Individuum Isten halála után. Publicationes Universitatis Mikolciensis. Sectio Philosophica. Tomus IV. 85-94.p.
(2001) Nagyzási hóbort vagy politikai program?  A Huszadik Század körének viszonya a liberalizmushoz. Századvég, Tavasz 121-147.p.
(2001) Lehet-e a politika tudomány? Politikatudományi Szemle. 1-2. 241-251.p.
(2002) „Politikai szecesszió” – A „kivonulás politikája”. Méray Horváth Károly „alkalmazott politikatudománya”. Magyar Szemle, 2002. július-augusztus 66-91.p.
(2002) Mi a politikai filozófia? – Egy lehetséges olvasat. Politikatudományi Szemle. 3-4. 213-229.p.
(2002) A „politikai gondolkodás vizsgálata” mint autonóm „módusz”. Századvég. 3. 113-133.p.
(2003) Konzervatívnak lenni. Politikatudományi Szemle. 1. 291-299.p.
(2003) A „platóni politikus”(Kísérlet a „Jásziság” értelmezésére). Politikatudományi Szemle. 2. 85-121.p.
(2003) Bevezetés. In –szerk. Politikai szecesszió. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003. (Magyar Néző)
(2004) Kultúrpolitikai program vagy kultúra mint politika? – A polgári radikális ellenkultúra „értelme”. Századvég. 2. 77-107.
(2005) Utópia és politika. Kolnai Aurél politikai filozófiája. Politikatudományi Szemle. 3-4. 37-53.
(2005) A tudományos objektivitás két értelme: Kelsen és Voegelin. Világosság. 11. 37-55.
(2006) A jó kormányzásról és a rosszról. Kommentár. 2. 18-27.
(2006) Kormányzás és demokrácia (Reflexiók a Körösényi-könyvről). Politikatudományi Szemle. 2-3. (közlésre elfogadva, megjelenés előtt) 

Konferencia-kiadvány
(2001) Politika és irodalom az utópia után. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus VII. 31-37.p.
(2003) Válasz a kérdésre, mi a politikai filozófia. In Bayer József – Kiss Balázs (szerk.): Trendváltozások. Tanulmányok. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2003. 390-401.
(2003) „Ugrás közben megkövült oroszlán” – a szociáldemokrácia mint politikai mozgalom? (1900-1919). In Harmathy Attila (szerk.): 10 éves a doktori képzés az ELTE  Állam- és Jogtudományi Karán. ELTE ÁJK, Budapest, 2003. 343-369.
(2004) [Hohó, Appolódorosz], mi végre a tudomány?  In Mi végre a tudomány? Fiatal kutatók fóruma 1. – 2003. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004. 135-145.
(2006) Pengeváltás – filozófiai és politikai konzervativizmus. In Konzervativizmus régen és ma – kórrajz 2005. A XXI. Század évkönyve, Budapest
(2006) Mi a kormányzás: kreativitás és/vagy gondoskodás? polvgy2006.ektf.hu/eloadasok/gfodor_gabor.doc

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
(2001)–szerk. Politikai Filozófia. A politikai filozófia ismeretelméleti és etikai dilemmái. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó, Budapest, Politológia könyvek 9.(ISBN 963 9149 59 4) 

8. Tudományos-kritikai fogadtatás (index)

Recenzió
(2004) Szűcs Zoltán Gábor: Jászi, Jászi, Jászi. (Litván György: Jászi Oszkár – Pelle János: Jászi Oszkár. Életrajzi, eszme- és kortörténeti esszé – G. Fodor Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat). Politikatudományi Szemle, 3. 283-299.
(2005) Izmindi Richárd: G.Fodor Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. Szépirodalmi Figyelő, 1. 128-130.
(2005) Oláh Tamás: Felfedezőúton a „szellem birodalmának Kolombusza” után (G. Fodor Gábor: Kérdéstilalom – Eric Voegelin politikai filozófiája. L’Harmattan, Budapest, 2004.). Jogelméleti Szemle (2005 / 1., 2005 április 15.) www.jesz.ajk.elte.hu 

Hivatkozás
(2001) Szabó Márton: A politikatudomány határai. Politikatudományi Szemle, 1-2. 251-271.
(2002) Litván György: A vádlotté a szó – válasz. Élet és Irodalom, 46. évfolyam, 47. szám
(2003) Körösényi András: A politikai tudás és a politikai cselekvés természetéről. In Pesti Sándor-Szabó Máté (szerk.): „Jöjj el szabadság”. Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet. Rejtjel, Budapest, 516-547.
(2003) Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. L’Harmattan, Budapest, 190-202.
(2004) Kende Péter-Gergely Jenő: Két bírálat egy könyvről (Litván György: Jászi Oszkár). Holmi, 2004. december 1542-1552. 

9. Pályázatok, ösztöndíjak

(2000) Ausztria (3 hónap) A Collegium Hungaricum ösztöndíja (Wien) – Gratz Gusztáv politikai liberalizmusa
(2000-2001) A XXI. Század Intézet ösztöndíja – Gratz Gusztáv és Jászi Oszkár politika-felfogásának összevetése
(2000-2001) Részvétel Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története 1918-1949 elnevezésű (OTKA T 022040) munkaprogramjában, A liberalizmus megújulása vagy meghaladása? Válaszkísérletek a liberalizmus válságára c. témában
(2001) A liberalizmus kultúra-felfogásának válságára adott válasz. Ellenkultúra kiépítésére tett kísérletek a „baloldalon”: a polgári radikalizmus című kutatást támogatja a Károlyi Palota Kulturális Központ
(2002) A liberalizmus kultúra-felfogásának válságára adott válasz. Ellenkultúra kiépítésére tett kísérletek a „baloldalon”: a szociáldemokrata és kommunista ellenkultúra című kutatást támogatja a Károlyi Palota Kulturális Központ
(2003) Ausztria (3 hónap) A Collegium Hungaricum ösztöndíja (Wien) – Eric Voegelin politikai filozófiája
(2003-2004) A XXI. Század Intézet ösztöndíja – Eric Voegelin politikai filozófiája
(2005-2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – A kormányzás mint politikai 

10. Díjak

(1998-1999) Köztársasági Ösztöndíj – kiváló tudományos-tanulmányi munkáért
(1998-1999) Rákóczi Ösztöndíj – A regionális politika dilemmái c. tanulmányért
(2005) Akadémiai Ifjúsági Díj – Egy normatív értelemben felfogott politikatudomány kidolgozásának kísérlete c. pályamunkáért 

11. Konferenciák, szakmai viták

(2001) Politika és irodalom az utópia után. (Miskolci Egyetem BTK – Politika és irodalom c. konferencia)
(2002) „Válasz a kérdésre, mi a politikai filozófia?” (MTA PTI – Mátraházi konferencia)
(2003) „[Hohó, Appolódorosz], mi végre a tudomány?” (MTA Társadalomkutató központ – Fiatal kutatók fóruma)
(2003) „Ugrás közben megkövült oroszlán” – a szociáldemokrácia mint politikai mozgalom? (ELTE ÁJK – 10 éves a doktori képzés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán c. konferencia)
(2003) „Létigazság és reprezentáció” – Eric Voegelin politikai filozófiája. (Méltányosság kör – A politika társadalomképe – a társadalom politikaképe c. konferencia)
(2004) Pengeváltás – filozófiai és politikai konzervativizmus. (XX. Század Intézet, XXI. Század Intézet, Habsburg Intézet – Konzervativizmus régen és ma c. nemzetközi konferencia)
(2004) Evokáció és kontempláció között – Eric Voegelin politikai filozófiája. (MTA PTI – Fiatal kutatók fóruma)
(2005) Utópia és politika – Kolnai Aurél politikai filozófiája. (Politológus Vándorgyűlés)
(2005) Politikai szecesszió: a „Jásziság”. (Politológus Vándorgyűlés)
(2005) A Fidesz kommunizmusképe. (Politikai Diskurzuskutató Központ – Fideszvalóság c. konferenciája)
(2005) Politikai tanatológia avagy miért nem lett öngyilkos Orbán Viktor a 2002-es választások után? (Politikai Diskurzuskutató Központ – Fideszvalóság)
(2005) Vezér és demokrácia (MPTT Politikaelméleti Szakosztály – szakmai vita Körösényi András Vezér és demokrácia c. könyvéről; felkért hozzászóló)
(2006) Politikai vezetők és környezetük (Politikatörténeti Alapítvány – szakmai vita Csizmadia Ervin Politikai vezetők, politikai környezet, változások c. kéziratáról; felkért hozzászóló)
(2006) Mi a kormányzás: kreativitás és/vagy gondoskodás (Politológus Vándorgyűlés) 

12. Tudományos tagság

(1997-) a Magyar Politikatudományi Társaság tagja
(2001-2004) a Magyar Politikatudományi Társaság Elnökségének tagja
(2005-) a Magyar Politikatudományi Társaság Politikaelméleti Szakosztályának titkára 

13. Egyéb tudományos tevékenység

(2003-2005) L’Harmattan – Posztmodern politológiák: sorozatszerkesztő (társszerkesztők: Szabó Márton, Welhammer Zsolt)
(2004-) L’Harmattan – Politikai filozófia: sorozatszerkesztő
 

14. Nemzetközi kapcsolatok

Jr. Professor Harvey C. Mansfield (Harvard University, Department of Government)
Prof. Dr. Peter J. Opitz, (Geschwister-Scholl-Institut der Universität München), az Eric-Voegelin-Archiv vezetője (Eric-Voegelin Archiv, Ludwig-Maximilians-Universität München)
Prof. Dr. Wolfgang Ismayr (Technischen Universität Dresden)
Prof. John Kekes (State University of New York at Albany, Department of Philosophy and Public Policy)
Eiko Kuwana Ph.D. (University of the Sacred Heart, Tokio, Japan)


Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com