Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Dr. Sándor Péter

Születési év: 1952
Végzettség, szakképzettség: Egyetem, okleveles közgazda
Jelenlegi munkahely: a kinevezésben feltüntetett munkakör, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet
1977-2007 között oktatás az egyetemen, a tanszéken, adjunktus.

2007. szeptember 1.-től tudományos munkatárs.

Tudományos fokozat
Egyetemi doktori (közgazdaságtudomány)

Oktatói tevékenység

 • Bevezetés a politikatudományba (évfolyam előadások és szemináriumok)
 • A magyar politikai rendszer alapjai c. tárgy (II.évf.)
 • A magyar politikai rendszer (III és IV évf.)
 • Az európai országok választási rendszerei (szakos képzés)
 • A BKÁE Közgazdasági Továbbképző Intézet keretében 2001-ben beindult LOBBI SZAKÉRTŐ posztgraduális képzés ötletgazdája, a program társkidolgozója és a Szakbizottság titkára.
 • Oktatás a lobbi szakértő képzés keretében és a diplomamunka készítés koordinációja.

Szakmai, tudományos munkásság

 • 1988 óta a Magyarország politikai évkönyve c. sorozat minden évben megjelent kötetei és a Magyarország évtizedkönyve 1988-1998 c. kötet társszerkesztõje és a fenti kötetek kiadásának menedzsere.
 • Sándor Péter-Kodela László: A Magyar Köztársaság állami vezetői In: Magyarország politikai évkönyve 1992
 • Péter Sándor-Ferenc Rákosi: The Way of Legislation in the First Parliament. In. Democratization and Europeanization in Hungary: The First Parliament 1990-1994 (Eds. A. Ágh-S.Kurtán) Hungarian Center fo Democracy Studies, Budapest, 1995
 • Sándor Péter - Vass László: Koalíciós kormány-miniszterelnöki kormányzás In: Magyarország politikai évkönyve 1998
 • Sándor Péter: A koalíciós kormányzás politikai tapasztalatai 1994-1998. In: Temesi József (szerk.): BKE Jubileumi Tudományos Ülésszak 4. kötet Bp. 1998
 • Péter Sándor-László Vass: Coalition Government – Prime Ministerial Governance: Description of the Case (Hungary 1994-1998) In: Hungary and India: Aspects of Political System. Ed.: Vinay Kumar Malhotra. Creative Books, New Delhi, 2000.
 • Sándor Péter –Vass László: A koalíciós kormányzás problémái Magyarországon a kilencvenes évtizedben (2000, Miniszterelnöki Hivatal)
 • Sándor Péter: Választási rendszerek és a magyarországi választási rendszer (oktatási segédanyag)
 • Gallai Sándor-Sándor Péter: Állam és kormányformák (tankönyv-fejezet, AULA 2003)
 • Sándor Péter: Egy lobbi törvény koncepciója (2001, Igazságügyminisztérium)
 • Lobbi Kézikönyv. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2002. (társszerkesztő)
 • A lobbi mint jelenség. Társszerző: Vass László .In: Lobbi Kézikönyv. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2002. 17-37.old.
 • Lobbi szakértők képzése a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Társszerző: Vass László. In: Lobbi Kézikönyv. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2002.339-351.old.
 • A Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány keretében 2002-ben létrehozott Választásszociológiai Alapkutatás és Tématanács ötletgazdája és projektmenedzsere  (a Tématanács tagjai: Angelusz Róbert szakmai vezető, Tardos Róbert, Tóka Gábor, Karácsony Gergely, Fábián Zoltán, Gazsó Tibor, Závecz Tibor, Sándor Péter)
 • A kutatás eddigi köteteit lásd: http://politikatudomany.uni-corvinus.hu Kiadványok alatt.

Szakmai közéleti tevékenység
A tanszéki ”nyilvános szakmai gyakorlatok” (public policy rendezvények): a  TÁRCATÜKÖR A KÖZGÁZON sorozat szervezője 1993 óta. 1993 óta  a választások elõtti ún. pártelnöki fórumok és az első két  miniszterelnök-jelölti vita főszervezõje.

Tagság szakmai testületben
Magyar Politikatudományi Társaság - alapító tag
Magyar Szociológiai Társaság
Az Első Magyar Lobbi Szövetség alapító tagja és alelnöke.

Kutatási és kutatás-szervezési területek

 • Koalíciós kormányzás, választási rendszerek és magatartás, a lobbizás.
 • A Demokrácia Kutatások központ Választáskutatási Projekt 2007-2011-es folytatásának projekt koordinálása: Politikai-közéleti részvétel és politikai képviselet (lásd a részletes programot a http://politikatudomany.uni.corvinus.hu Kutatási központok alatt).
 • A Magyarország politikai évkönyve c. sorozat társszerkesztője és a kötetek kiadásának menedzsere (lásd ehhez http://politikatudomany.uni-corvinus.hu Kiadványok alatt).
 • A Magyarország évtizedkönyve 1988-1998 c. kötet társszerkesztője és a kötet kiadásának menedzsere (lásd ehhez htpp://politikatudomany.uni-corvinus.hu Kiadványok alatt).

Kitüntetések
Szerkesztői és kutatásszervezői tevékenységért a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetése (2005)


Utolsó frissítés: 2016.07.28.