Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Dr. Vass László

Született: 1952

Tanulmányok:
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságpolitikai szakág, 1976
Japán (Yokohama), Corporate management, AOTS, 1990.
Csehszlovákia (Dobris), Summer Institute of Harvard University in public administration, JFK School of Government, 1992.
USA (Washington,D.C.), Further Training Program of American University in American political system, 1993.
University of Washington, Cascade Center for Civil Service, Közpolitikai esettanulmány készítése és oktatása, 1995.
Ausztria, (Bécs) Intézmények és programok értékelése, Szövetségi Közigazgatási Akadémia, 2000.

Beosztás:
egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Tanszék
főiskolai tanár, főigazgató, Budapesti Kommunikációs Főiskola

Oktatói tevékenységek:
politikatudományi és közigazgatási tantárgyak oktatása magyarul és angolul a BCE Politikatudományi Tanszékén,
public affairs oktatása a Budapesi KommunikációsFőiskolán
közigazgatási tárgy oktatása a Századvég Politikai Iskolában
lobbi szakértő képzés a BKÁE KTI keretében.

Kutatási területek:
Közigazgatás és politika viszonya, közmenedzsment, EU közigazgatás, közpolitika, public affairs, kormányzati rendszer.

Tudományos fokozat:
Közgazdasági egyetemi doktor, 1980.
A politikatudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia, 1995

Ösztöndíjak:
TEMPUS professzori ösztöndíj, Nagy-Britannia, Glasgow, 1994. május 2-30. Strathclyde University, Department of Government
FULBRIGHT ösztöndíj, USA, Center for Congressional and Presidential Studies at American University, Washington,D.C., 1995/96 tanév.
SZÉCHENYI professzori ösztöndíj, 1998.

Tudományos közéleti tevékenységek:
a Magyar Politikatudományi Társaság alapító tagja, a Közpolitikai szekció alapító elnöke
a Magyar Szociológiai Társaság tagja,
a Magyar Közgazdasági Társaság tagja,
a Amerikai Politikatudományi Társaság tagja,
a Magyar Fulbright Alumni Egyesület tagja,
a Magyar Project Management Szövetség alapító tagja, vezetőségi tag,
a NISPAcee (Kelet-Közép Európai Közigazgatási Felsőoktatási Intézmények Nemzetközi Szövetsége) elnöke,
az MTA Közigazgatástudományi Bizottságának tagja,
az Első Magyar Lobbi Szövetség alapító tagja és elnöke.

Főbb publikációk
Changes in Hungary's Governmental System and the Problems of Analysis. Budapest Papers on Democratic Transition, 1993/67. in English
Europeanisation and Interest groups in the New Hungarian Political System. Südosteuropa, 1993/3. München
Europeanisation of the Hungarian Trade Unions as reflected by their international links. Budapest Papers on Democratic Transition, 1993/72.
Civil Society and Interest Representation in Hungarian Political Development. (Co-Author: Terry Cox) Journal of Communist Studies/Tranformation Process, 1994/3. Essex
Az "új közigazgatás" amerikai víziója. (The American Vision of "New Public Administration") Társadalmi Szemle, 1995/5. in Hungarian
Budapest District Council Returns School To Church. Case Study. Electonic Hallway, 1996. cascade@u.washington.edu
Bevezetés a közigazgatás tanulmányozásába. Tananyag. Budapest Papers on Democratic Transition, 1996.
Should we teach democracy to transitional nations? (Co-author: Stefan J. Kapsch) Paper for the 1996 Annual Meeting of the Western Political Science Association. San Francisco, March 14-16, 1996.
Az amerikai közigazgatás. In: Autonómia. Az önkormányzatok szakmai folyóirata. 1998. május.
Az új közmenedzsment és a közigazgatás hatékonysága. Magyar Közigazgatás, 1998/10.
Sándor P. - Vass L.: Koalíciós kormány - miniszterelnöki kormányzás. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1998. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, 1998.
T. Cox - L. Vass: Hungary: The Politics of Unions and Employer´s Associations. Paper for the 1998 Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, Sept 3/6, 1998.
Hatékonyság és elszámoltathatóság a közigazgatásban: bürokrácia és közpolitika. Magyar Nemzet, 1999. január 2.
Reflections, Conclusions, and Big Thoughts: Parliamentary Leadership. In: Working Papers on Comparative Legislative Studies IV: Parliamentary Members and Leaders - The Delicate Balance, Lawrence D. Longley, Attila Ágh and Drago Zajc, eds. (Appleton, WI: Research Committee of Legislative Specialists, 1999.)
Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform in Hungary: Who stops Whom? Paper for the ECPR Joint Session: "Politicians, Bureaucrats and Institutional Reform." Mannheim, March,26-31, 1999.
Közpolitika és magyarországi környezete. Politikatudományi Szemle, 1999.3.szám 91-106.old.
Civil Service Reform in Hungary: Progress and Problems. In: Local Government Brief. LGI Journal, Summer 2001. 30-33.pp.
Hungarian Public Administration Reform and the Accession to the European Union. In: European Governance Widening and Deepening: The Challenge of the EU Enlargement. Eds. D. Steunenberg and J. van Halem. Leiden Honours Class on European Govenance 2001. 75-81.pp.
Lobbizás: ha rossz dolog, miért csinálják oly’ sokan? A lobbi fogalmáról. In: Média Hungária. Főszerk. Csermely Ákos. 2002.május 14-16. 33-36.old.

Könyvek, fejezetek
Magyarország Politikai Évkönyve. Társszerkesztőként. 1988-tól (Political Year-Book of Hungary. Since 1988. Co-Editor)
Reformműhely. Kecskemét, 1989.április 15. (szerk.) Kossuth Könyvkiadó, 1989.
Kurtán S. - Vass L.: A Magyar Köztársaság politikai rendszere. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1991. Ökonómia Alapítvány-Economix Rt. 1991. 415.old.
A Magyar Szocialista Párt. In: A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985-1991. Kossuth Könyvkiadó 1992. 147-170.o.
Az amerikai közigazgatás. Kandidátusi értekezés. Magyar Tudományos Akadémia. Kézirat, 1994.
Changes in Hungary´s Governmental System. In: The Emergence of East Central European Parliaments: The First Steps. Hungarian Centre of Democracy Studies, 1994. Budapest
The Europeanization of the Hungarian Polity. (Co-Author) In: Democratization and Europeanization in Hungary: The First Parliament 1990-1994. Hungarian Centre of Democracy Studies, 1995. Budapest.
The Relationship Between Executive and Legislative Powers: Focus on the First Hungarian Parliament (1990-1994). In: Democratization and Europeanization in Hungary: The First Parliament 1990-1994. Hungarian Centre of Democracy Studies, 1995. Budapest.
Az új közmenedzsment és a teljesítmény vizsgálata a közigazgatásban. In: Bevezető a hatékonysági módszertanba. Magyar Közigazgatási Intézet, 1997. Budapest
Government-Parliament Relations or Wrestling in Mud: The Case of Hungary. In: Working papers on Comparative Legislative Studies III: The New Democratic Parliaments – The First Years. Lawrence D. Longley and Drago Zajc, eds. (Appleton WI: Research Committee of Legislative Specialist, 1997)
Magyyarország évtizedkönyve. A rendszerváltás. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest 1998.
Közpolitika és szakértelmiség. In: Politikaelméleti tanulmányok. (Szerk.Bihari Mihály) Korona Kiadó, Budapest. 1999.
Parlamentarno - vladni odnosi: Kdo nadriza koga? In: Parlamentarno vodejne. Republika Slovenija Drzavni Zbor, Ljubljana, 1999. 195.str.
The Hungarian Government. In: "Hungary and India: Political System and Foreign Relations." Szerk: V.K.Malhotra. Gandhi Memorial National College, Ambala Cantt, 1999.
Hatékonyság és teljesítmény-menedzsment a közigazgatásban. In: Hatékonysági módszerek a közigazgatásban. Szerk: Janza Péter. Budapest, megjelenés alatt.
Közmenedzsment és szabályozási reform. In: A demokrácia 10 éve Magyarországon 1989-1999. V.Országos Politológus Vádorgyűlés, Nyíregyháza 1999.
Hungarian Public Administration: Reform and EU Accession. In: EU Enlargement to the East: Public Administration in Eastern Europe and European Standards. A.Wojtaszczyk Ed. Politeja, Warszawa. 2000.
Hatékonyság és teljesítmény-menedzsment a közigazgatásban. In: Hatékonysági módszerek és technikák. (Efficiency Methods and Technics) P.Janza and B.Stevenson Eds. London, Civil Service College. 2000.
A közpolitikai és magyarországi környezete. In: Közpolitika – szöveggyűjtemény. Pesti Sándor szerk Rejtjel Kiadó, 2001.
Politicians, bureaucrats and administrative reform in Hungary: who stops whom? In: Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform. B. Guy Peters and Jon Pierre Eds. Routledge, ECPR. 2001.
Civil Service Development and Politico-Administrative Relations in Hungary. In: Politico-Administrative Relations: Who Rules? T. Verheijen Ed. NISPAcee, Bratislava. 2001.
Razvitie gosudarstvennoi slushbi y politico-administrativnie otnoshenia vo Vengrii. In: Politiko-administrativnie otnoshenia: Kto stoit u vlasti? Ed. Tony Verheijen. (orosz nyelven) NISPAcee, Bratislava, 2001. 173-204.old.
Civil Society and Interest Representation in Hungarian Political Development. Co-author: Terry Cox. In: The Small Transformation: Society, Economy and Politics in Hungary and the new European Architecture. Eds. György Lenyel and Zsolt Rostoványi. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.43-455.pp.
A lobbi mint jelenség. Társszerző: Sándor Péter.In: Lobbi Kézikönyv. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2002. 17-37.old.
Lobbi szakértők képzése a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Társszerző: Sándor Péter.In: Lobbi Kézikönyv. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2002.339-351.old.
Jolan Roka, Terry Cox and Laszlo Vass: Communication and Consulting in Public Space. A Budapesti Kommunikációs Főiskola Tankönyvei. Századvég Kiadó, 2002.
Performance Evaluation at the Hungarian Prime Minister’s Office: Management by Dialog. In: Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concept and Cases. Eds: Glen Wright and Juraj Nemec. NISPAcee, Bratislava, 2002. 202.p.
Decentralization: The Case of Regional Reform in Hungary. In: State Modernization and Decentralization – Implications for Education and Training in Public Administration: Selected Central European and Global Perspectives. Eds. Allan Rosenbaum and L’udmila Gajdosova. UN-IASIA-NISPAcee. United Nations, 2003. 42-57.pp.
A közpolitika és a kormányzati döntéshozatal folyamata. In: Politika és politikatudomány. Tankönyv. Szerk: Gallai Sándor és Török Gábor. AULA, 2003. 507-524.old.
Dimensions of Public Policy: Values, Processes, Implementation, and Results. Co-author Martin Potucek. In: Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. NISPAcee, Bratislava, 2003.pp.55-77.
Public Policy Instittuions: The State and Bureaucracy. Co-authors: György Jenei and János Hoós. In: Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. NISPAcee, Bratislava, 2003.pp105-123.
Public Administration and Public Management: Approaches and Reforms. In: Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. NISPAcee, Bratislava, 2003.pp.123-145.
Regional reform in Hungary: does EU enlargement matter? In: Driven to Change. The European Union’s Enlargement Viewed from the East.Antoaneta L. Dimitrova ed. Manchester University Press, 2004. pp.131-144.


Utolsó frissítés: 2016.07.28.