December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Haladó tárgyak

 

Statisztikai programcsomagok

Tárgyfelelős: Sugár András

A tárgy különböző statisztikai programcsomagok használatával ismerteti meg a hallgatókat, s egyben áttekinti a standard statisztikai módszereket, az outputok értelmezését, és bemutatja a számítógép által kínált plusz lehetőségeket. A fő programcsomagok: Excel, BMDP, SPSS, Stata. 
 

Többváltozós statisztikai elemzések

Tárgyfelelős: Hajdu Ottó

A kurzus a többváltozós statisztikai módszerek működésének megértéséhez szükséges elméleti háttérrel és e módszerek gyakorlati alkalmazásának kérdéseivel ismerteti meg a hallgatókat. A gyakorlati alkalmazások a társadalmi-gazdasági jelenségek komplex elemzését célozzák. A gyakorlatokon belül hangsúlyt kap a statisztikai programcsomagok használatára támaszkodó esettanulmányok feldolgozása és a különböző módszerekkel nyert eredmények hasznosítási lehetőségeinek bemutatása, az eredmények értelmezése.

 

Gazdaság- és társadalomstatisztika

Tárgyfelelős: Vita László

A tárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a széles körben, rendszeresen használt gazdaság- és társadalomstatisztikai mutatókkal, azok tartalmával, adatforrásaival, számítási módszereivel és a közöttük fennálló összefüggésekkel. A tárgyalás során mind a mutatók előállításának alapját képező elméleti megfontolások és nemzetközi szabványok ismertetése, mind a mutatók és rendszereik által kínált elemzési lehetőségek bemutatása és szemléltetése kellő súlyt kap. Ennek kapcsán kiemelten foglalkozunk a tárgyalt mutatók időbeli és nemzetközi összehasonlításának módszertani kérdéseivel.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.