Július - 2015
H K S C P S V
 
01
02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
szerda, 2015. július 01.
12:00 - VUA Summer School 2015
The International Summer School organized by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia in cooperation with Visegrad University Association member universities will be...
hétfõ, 2015. július 20.
12:00 - Meghívó Szabó Veronika nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Szabó Veronika "Biostimulátorok hatása Prunus mahaleb L. hajtásdugványok gyökeresedésére" című PhD doktori értekezésének 2015. júli...

Berde Éva

Önéletrajz

Tanulmányok:

 • 1994: A közgazdaságtudományok kandidátusa (MTA levelező aspiránsként)
 • 1992: British Council ösztöndíjjal  Goldsmith College of London University
 • 1988: Alkalmazott matematikusi diploma. (ELTE esti tagozat)
 • 1981: Közgazdasági egyetemi doktori (MKKE)
 • 1978: Közgazdasági diploma (MKKE)

 

Fontosabb ösztöndíjak:

 • 2001- 2004: Széchenyi István ösztöndíj
 • 2002: ERASMUS professzor  (University of NewCaslte)
 • 2001: ERASMUS professzor  (University of Greenwich)
 • 1998: TEMPUS ösztöndíj (University of Newcastle)
 • 1992: British Council ösztöndíj, tanulmányok (Universit of London)
 • 1991: Soros ösztöndíj, tanulmányok (University of Essex)

Munkahelyek:

 • 1988- napjaink: Budapesti Corvinus Egyetem és jogelelődjei Mikroökonómia Tanszék (és jogelelődjei) (1994-ig adjunktusként, majd napjainkig docensként, 2004. márc. -2005. jún. között megbízortt tanszékvezetőként, 2004-től napjainkig Piacelemző Szakirány felelőse)
 • 1992-1993: Noble Lowndes Px Budapest tanácsadó (egyetemi állásom mellett)
 • 1978-1988: Tervgazdsági Intézet (Országos Tervhivatal kutatóintézete)  előadó, majd főelőadó

Kutatási projektek

 • 2006-2007: The Impact of Institutional Changes on the Quality of Higher Education. CERGE-EI. Principal Researcher.
 • 2004-2006: Member of an Expert Team: Preparing Survey on Working Condition (European Foundation for the Improvement of Living and buy zithromax z-pak Working Conditions)

 • 2005: Career Prospects of Newly Graduated and cialis 10mg Short Term Tendencies upon Statistical Data. Financed by OFA. Project Leader.

 • 2003 -2004: Member of an Expert Team: Gender and get propecia online Equal Opportunities in Central Eastern Europe, (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)

 • 2002-2003: Relation between Career Changes and canadian pharmacy cialis Employability of Adults. Financed by OFA. Project Leader.

 • 2003: Labor Market Position of the Hungarian Women after the Transition and buy now cialis Research Opportunities. Project of Center for Comparative Research Yale University. Researcher.

 • 2002-2003: Grants, Student Loan and cost cialis Student Work in Aggregate View. Financed by OTKA. Project Leader.

 • 2002-2003: Professional Choice of the Hungarian Small Entrepreneurs and propecia no prescription online their Mobility between 1992 and 2000. Financed by 'Jointly for the Future Workplaces Fund'. Project Leader.

 • 1999 –2000 : Financing Higher Education. Financed by OTKA. Project Leader.

 • - 1999: Labor Market Opportunities of Intermediate Education. The Role of Teachers. Financed by Ministry of Labor. Team Leader.

 • 1997-1999: Education, Training  and Labor Markets in Transitional Economies: The Case of Hungary  and Estonia: Project Co-ordinator. Phare ACE.

 • 1997-1998: The Relationship of the Market and the Government in Economics Education. . Financed by OTKA. Team Leader.

 • 1988- present: Elaborating New Micro- and Macroeconomics Courses.

 • 1995- 1997: How do We Teach Economics. RSS of the Higher Education Support Program. Coordinator

 

Főbb publikációk

 • Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerő-piaci hatásairól. Statisztikai Szemle 2007. 85. évfolyam. 5. szám. 406-430. (Társszerző Morvay Endre.)
 • Az állam feladata a közérdekű szolgáltatásokban. Working Paper GK 2007.

 • Technológiai kizárás a távközlés piacán. Szigma 2006, XXXVII évf. 3-4. szám 177-186. (Társszerző: Bakó Barna)

 • Egyszeres avagy háromszoros és többszörös szolgáltatók, GKI Gazdaságkutató Rt, 2006. (Társszerző Bakó Barna)

 • Egyszeres avagy háromszoros és többszörös szolgáltatók, GKI Gazdaságkutató Rt, 2006. (Társszerző Bakó Barna)

 • A bolognai folyamat és munkaerőpiaci kihatása három országban.(Társszerző Morvay Endre) In: Diplomával a munkaerőpiacon. Szerk. Györgyi Zoltán. Felsőoktatási Kutatóintézet. Budapest 2006

 • Institutional Change in Hungarian Higher Education. (with István Ványolós). Beyond Transition. The Newsletter About Reforming Economies. The World Bank. Volume 17. No. 3. July-September 2006

 • The coexistence of unemployment and the shortage of skilled workers in Hungary. What can vocational education do? Vocal. The Australian Journal of Vocational Education and Training.  2006-2007. Volume 6.

 • A felsőoktatási döntéshozatal szemetesláda-modellje. Közgazdasági Szemle 2006. május. LIII évfolyam. Társszerző Ványolós István.

 • A diplomázás előtt álló fiatalok pályaelképzelései, és a munkaügyi statisztikai adatok tényei alapján várható rövid távú tendenciák. I-II. rész. Munkaügyi Szemle. 2006. 2-3. szám (február- március.) 50. évfolyam

 • A pályakezdő diplomások munkanélkülisége. Statisztikai Szemle 2005. december. 83. évfolyam.

 • Youth Unemployment and Labour Market Transitions in Hungary. With: Rick Audas, and Peter Dolton. Education Economics. Vol. 13, No. 1, 1–25, March 2005. Taylor & Francis Group Ltd

 • A kisvállalkozók iskolai végzettsége és részvételük a felnőttoktatásban: társszerző Scharle Ágota. Statisztikai szemle, 2004 szeptember.

 • A kisvállalkozók foglalkozási mobilitása 1992 és 2001 között. Társszerző Scharle Ágota. Közgazdasági Szemle. LI évolyam. 2004 április. 346-361.

 • A felnőttek pályamódosításának és foglalkoztathatóságának kapcsolata. Munkaügyi Szemle 47. szám. 28-32.o. 2003/10.

 • Gender, Work and Employment in Ten Candidate Countries of Central and Eastern Europe. Final Report. Country: Hungary. with Judit Nosztrai. (Edited by Anna Pollert; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 2003.

 • Gondolatok egy folyóirat olvasásakor. (Az International Journal of Lifelong Education (Az élethossziglan tartó tanulás) nemzetközi folyóirata és a magyar tapasztalatok) Szakképzési Szemle 2002/4

 • Pályaorientáció egy "megmenekült" város középiskoláiban. Szakképzési Szemle 2002/2

 • Felsőoktatási diákhitel Magyarországon. Szakképzési Szemle 2001/1

 • A munkanélküliség paradoxonja Társszerők: Berde Éva -Petró Katalin. Statisztikai Szemle 2000/7.

 • A felnőttképzés költségei és azok megtérülése. Szakképzési Szemle 2000/3.

 • Prospects of Students in the Labour Market after Intermediate Education: Estonia and Hungary.  With Katalin Petró, Urve Venesaar, Mare Viies and Reet Maldre.
  In: Harmonisation with Western Economics. Edited by Ülo Ennuse and Lisa Wilder.Estonian Institute of Eonomics. 1999. Tallinn.

 • Pályaorientáció az érettségit adó szakközépiskolákban. Munkaügyi Szemle. 1999/6

 • Az iskolától a munka világába. Tásrsszerzők: Berde Éva- Petró Katalin. Vezetéstudomány 1999/6

 • Továbbtanulás vagy menedék a munkanélküliség elől? Társzerzők: Berde Éva -Daruka Magdolna, Petró Katalin. Szakképzési Szemle 1999/4. .

 • Érettségizettek a munkaerőpiacon - foglalkoztatottság, képzettség, kereset. Társszerzők: Berde Éva  -Petró Katalin. Szakképzési Szemle 1999/3

 • Tanulás és boldogulás a középfokú közgazdászpályán. Társszerzők: Berde Éva - Daruka Magdolna - Petró Katalin. Szakképzési Szemle 1999/1.

 • A Felsőoktatás mint kvázi piaci vállalkozás. Vezetéstudomány 1998 7-8- szám

 • Snapshot of the Situation of High School Economic Teachers.  Society and Economy. 1998/3. With Magdolna Daruka, Katalin Petró.

 • Üzleti iskolák Magyarországon. Társszerzők: Daruka Magdolna és Petró Katalin. Vezetéstudomány, 1997,10.

 • Rendszerváltás a közgazdász szakmában. Társszerzők: Daruka Magdolna és Petró Katalin. Társadalmi Szemle, 1997, 12.

 • “Elit” szakma kevésbé “elit” oktatói. Avagy pillanatfelvétel a középiskolai közgazdász-pedagógusok helyzetéről. Társszerzők: Daruka Magdolna és Petró Katalin. Társadalmi Szemle 1997 aug.- szept.

 • A mai magyar közgazdasági oktatás helyzete - egy kérdőíves felmérés tapasztalatai I-II. rész. Berde É.,  Csáki L., Daruka M., Eszterhai T., Lovrics L.. Petró K.: Szakoktatás  1996 október- 1997 február.

 • Higher Economics Education in Hungary. Society and Economy. 1996/3. Társszerzők: Daruka Magdolna, Csáki Lajos, Eszterhai Tamás, Lovrics László és Petró Katalin.

 • Merre tart a felsőfokú közgazdasági oktatás: I. II. rész: Berde, É.,  Daruka M., Csáki L., Eszterhai T. Lovrics L., Petró K., Magyar Felsőoktatás 1996. 7. 8. sz.

 • Merre tart a felsőfokú közgazdasági oktatás: I. II. rész: Berde, É.,  Daruka M., Csáki L., Eszterhai T. Lovrics L., Petró K., Magyar Felsőoktatás 1996. 7. 8. sz.

 • A különféle hasznosságfogalmak szerepe a közgazdaságtanban. Közgazdasági Szemle. 1995. május. XLII. évf. 5. sz. 511-529. o. Társzerző: Petró Katalin.

 • Shelter Against Unemployment. Evidence from a Hungarian Survey of Recently Graduated People with Matricula. Society and Economy. 1999/4. With Katalin Petró.

 • Beszámoló a Bródy András 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi konferenciáról. Szigma XXV. 1-2. szám 1994.

 • Közjavak és potyautasok. Közgazdasági szemle 1994. május.

 • Mikroökonómia - feladatok (társszerző: Petró Katalin) Műszaki Könyvkiadó, 1994.

 • A közjavak iránti preferenciák artikulációja. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.

 • Közjószág allokálása laboratóriumi körülmények közt. Szigma XXIV. 1-2. 1993.

 • Beszámoló a Gazdaságmodellezési Társaság II. szakértői konferen­ciá­já­­ról. Szigma XXII. 1-2. 1992.

 • Közjavak. Társszerző Vági Márton. In: Mikroökonómia, szerk. Kopányi Mihály. Aula Kiadó, Budapest. 1992. 

 • Közjátszóterek. Előadás a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Lippay János Tudományos Ülésszakán. Kivonat a Társadalomtudomá­nyi Szekció előadás-gyűjteményében. Budapest, 1992.

 • Mikroökonómia példatár és feladatgyűjtemény. (A Közgazdaságtan I. c. tankönyvhöz.) Társszerzők: Kopányi Mihály és Vági Márton. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 1992.

 • A játszóterek mikroökonómiája. Előadáskivonat a Gazdaságmodel­le­zé­si Társaság II.  Szakértői konferenciájáról. Pécs. 1992. 

 • Mikroökonómiai feladatok gyűjteménye. Szerkesztés és társszerzés. Aula Kiadó, Budapest. 1990.

 • A makrogazdasági tevékenységek számbavétele. In: Fejezetek a makroökonómiából. MKKE, Budapest. 1989. 

 • Mikroökonómia példatár. Szerkesztés és társszerzés. Aula Kiadó, Budapest. 1989. 

 • Matematikai bevezető.: Mikroökonómia, szerk, Kopányi Mihály. Economix Kiadó, Budapest.1989. 

 • Kointegráció.  Előadás az Op. Kut. Konferencián. Pécs, 1988 aug.

 • Kointegráció az ökonometriában.  Matematikus szakdolgozat, 1988.

 • The Feasibility of Long-term Macroeconomic Scenarios Using Disequilibrium Models. London. 1988. Társszerzők: Kazár Péter, Marjanek Katalin. London 1988. Conference on Economic Modelling.

 • Néhány megjegyzés a faktoranalízisről. 1985. Társszerzők: Nemes Nagy József, Gether Istvánné, Gulácsi Gábor. TGI. 1985.

 • Az infrastrukturális ellátás területi egyenlőtlenségei. 1985.Stat. Szle. Társszerzők: Nemes Nagy József, Gether Istvánné, Gulácsi Gábor.

 • A lakossági infrastruktúra hosszú távú területi fejlődésének vizsgálata.  TGI. 1985. Társszerzők: Nemes Nagy József, Gether Istvánné, Gulácsi Gábor.

 • Idősorok teljesen autoregresszív egyenleteinek tulajdonságairól. TGI. 1984. Társszerző Lovrics László.

 • Autoregresszív séma, mint differencia-egyenlet.  TGI. 1984. Társszerző: Lovrics László.

 • Nemzetközi makrofolyamatok empirikus mozgásformáinak statikus vizsgálata.  TGI. 1983. Bánkövi,... sokszerzős munka társszerzője.

 • A gazdasági folyamatok prognosztizálása makromodellekkel.  TGI 1982.

 • Comparative Analysis of Dynamic Factor Models of Current and Constant Prices. Proceedings of the 3-rd IFAC/IFORS Conference, Pergamon Press 1982.

 • Dinamikus faktoranalízis. Egyetemi doktori értekezés. 1981.

 • Dinamikus faktoranalízis.  TGI. 1980.

 

 

Utolsó frissítés: 2015.01.19.