Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Berde Éva

Önéletrajz

Tanulmányok:

 • 1994: A közgazdaságtudományok kandidátusa (MTA levelező aspiránsként)
 • 1992: British Council ösztöndíjjal  Goldsmith College of London University
 • 1988: Alkalmazott matematikusi diploma. (ELTE esti tagozat)
 • 1981: Közgazdasági egyetemi doktori (MKKE)
 • 1978: Közgazdasági diploma (MKKE)

 

Fontosabb ösztöndíjak:

 • 2001- 2004: Széchenyi István ösztöndíj
 • 2002: ERASMUS professzor  (University of NewCaslte)
 • 2001: ERASMUS professzor  (University of Greenwich)
 • 1998: TEMPUS ösztöndíj (University of Newcastle)
 • 1992: British Council ösztöndíj, tanulmányok (Universit of London)
 • 1991: Soros ösztöndíj, tanulmányok (University of Essex)

Munkahelyek:

 • 1988- napjaink: Budapesti Corvinus Egyetem és jogelelődjei Mikroökonómia Tanszék (és jogelelődjei) (1994-ig adjunktusként, majd napjainkig docensként, 2004. márc. -2005. jún. között megbízortt tanszékvezetőként, 2004-től napjainkig Piacelemző Szakirány felelőse)
 • 1992-1993: Noble Lowndes Px Budapest tanácsadó (egyetemi állásom mellett)
 • 1978-1988: Tervgazdsági Intézet (Országos Tervhivatal kutatóintézete)  előadó, majd főelőadó

Kutatási projektek

 • 2006-2007: The Impact of Institutional Changes on the Quality of Higher Education. CERGE-EI. Principal Researcher.
 • 2004-2006: Member of an Expert Team: Preparing Survey on Working Condition (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)

 • 2005: Career Prospects of Newly Graduated and Short Term Tendencies upon Statistical Data. Financed by OFA. Project Leader.

 • 2003 -2004: Member of an Expert Team: Gender and Equal Opportunities in Central Eastern Europe, (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)

 • 2002-2003: Relation between Career Changes and Employability of Adults. Financed by OFA. Project Leader.

 • 2003: Labor Market Position of the Hungarian Women after the Transition and Research Opportunities. Project of Center for Comparative Research Yale University. Researcher.

 • 2002-2003: Grants, Student Loan and Student Work in Aggregate View. Financed by OTKA. Project Leader.

 • 2002-2003: Professional Choice of the Hungarian Small Entrepreneurs and their Mobility between 1992 and 2000. Financed by 'Jointly for the Future Workplaces Fund'. Project Leader.

 • 1999 –2000 : Financing Higher Education. Financed by OTKA. Project Leader.

 • - 1999: Labor Market Opportunities of Intermediate Education. The Role of Teachers. Financed by Ministry of Labor. Team Leader.

 • 1997-1999: Education, Training  and Labor Markets in Transitional Economies: The Case of Hungary  and Estonia: Project Co-ordinator. Phare ACE.

 • 1997-1998: The Relationship of the Market and the Government in Economics Education. . Financed by OTKA. Team Leader.

 • 1988- present: Elaborating New Micro- and Macroeconomics Courses.

 • 1995- 1997: How do We Teach Economics. RSS of the Higher Education Support Program. Coordinator

 

Főbb publikációk

 • Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerő-piaci hatásairól. Statisztikai Szemle 2007. 85. évfolyam. 5. szám. 406-430. (Társszerző Morvay Endre.)
 • Az állam feladata a közérdekű szolgáltatásokban. Working Paper GK 2007.

 • Technológiai kizárás a távközlés piacán. Szigma 2006, XXXVII évf. 3-4. szám 177-186. (Társszerző: Bakó Barna)

 • Egyszeres avagy háromszoros és többszörös szolgáltatók, GKI Gazdaságkutató Rt, 2006. (Társszerző Bakó Barna)

 • Egyszeres avagy háromszoros és többszörös szolgáltatók, GKI Gazdaságkutató Rt, 2006. (Társszerző Bakó Barna)

 • A bolognai folyamat és munkaerőpiaci kihatása három országban.(Társszerző Morvay Endre) In: Diplomával a munkaerőpiacon. Szerk. Györgyi Zoltán. Felsőoktatási Kutatóintézet. Budapest 2006

 • Institutional Change in Hungarian Higher Education. (with István Ványolós). Beyond Transition. The Newsletter About Reforming Economies. The World Bank. Volume 17. No. 3. July-September 2006

 • The coexistence of unemployment and the shortage of skilled workers in Hungary. What can vocational education do? Vocal. The Australian Journal of Vocational Education and Training.  2006-2007. Volume 6.

 • A felsőoktatási döntéshozatal szemetesláda-modellje. Közgazdasági Szemle 2006. május. LIII évfolyam. Társszerző Ványolós István.

 • A diplomázás előtt álló fiatalok pályaelképzelései, és a munkaügyi statisztikai adatok tényei alapján várható rövid távú tendenciák. I-II. rész. Munkaügyi Szemle. 2006. 2-3. szám (február- március.) 50. évfolyam

 • A pályakezdő diplomások munkanélkülisége. Statisztikai Szemle 2005. december. 83. évfolyam.

 • Youth Unemployment and Labour Market Transitions in Hungary. With: Rick Audas, and Peter Dolton. Education Economics. Vol. 13, No. 1, 1–25, March 2005. Taylor & Francis Group Ltd

 • A kisvállalkozók iskolai végzettsége és részvételük a felnőttoktatásban: társszerző Scharle Ágota. Statisztikai szemle, 2004 szeptember.

 • A kisvállalkozók foglalkozási mobilitása 1992 és 2001 között. Társszerző Scharle Ágota. Közgazdasági Szemle. LI évolyam. 2004 április. 346-361.

 • A felnőttek pályamódosításának és foglalkoztathatóságának kapcsolata. Munkaügyi Szemle 47. szám. 28-32.o. 2003/10.

 • Gender, Work and Employment in Ten Candidate Countries of Central and Eastern Europe. Final Report. Country: Hungary. with Judit Nosztrai. (Edited by Anna Pollert; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 2003.

 • Gondolatok egy folyóirat olvasásakor. (Az International Journal of Lifelong Education (Az élethossziglan tartó tanulás) nemzetközi folyóirata és a magyar tapasztalatok) Szakképzési Szemle 2002/4

 • Pályaorientáció egy "megmenekült" város középiskoláiban. Szakképzési Szemle 2002/2

 • Felsőoktatási diákhitel Magyarországon. Szakképzési Szemle 2001/1

 • A munkanélküliség paradoxonja Társszerők: Berde Éva -Petró Katalin. Statisztikai Szemle 2000/7.

 • A felnőttképzés költségei és azok megtérülése. Szakképzési Szemle 2000/3.

 • Prospects of Students in the Labour Market after Intermediate Education: Estonia and Hungary.  With Katalin Petró, Urve Venesaar, Mare Viies and Reet Maldre.
  In: Harmonisation with Western Economics. Edited by Ülo Ennuse and Lisa Wilder.Estonian Institute of Eonomics. 1999. Tallinn.

 • Pályaorientáció az érettségit adó szakközépiskolákban. Munkaügyi Szemle. 1999/6

 • Az iskolától a munka világába. Tásrsszerzők: Berde Éva- Petró Katalin. Vezetéstudomány 1999/6

 • Továbbtanulás vagy menedék a munkanélküliség elől? Társzerzők: Berde Éva -Daruka Magdolna, Petró Katalin. Szakképzési Szemle 1999/4. .

 • Érettségizettek a munkaerőpiacon - foglalkoztatottság, képzettség, kereset. Társszerzők: Berde Éva  -Petró Katalin. Szakképzési Szemle 1999/3

 • Tanulás és boldogulás a középfokú közgazdászpályán. Társszerzők: Berde Éva - Daruka Magdolna - Petró Katalin. Szakképzési Szemle 1999/1.

 • A Felsőoktatás mint kvázi piaci vállalkozás. Vezetéstudomány 1998 7-8- szám

 • Snapshot of the Situation of High School Economic Teachers.  Society and Economy. 1998/3. With Magdolna Daruka, Katalin Petró.

 • Üzleti iskolák Magyarországon. Társszerzők: Daruka Magdolna és Petró Katalin. Vezetéstudomány, 1997,10.

 • Rendszerváltás a közgazdász szakmában. Társszerzők: Daruka Magdolna és Petró Katalin. Társadalmi Szemle, 1997, 12.

 • “Elit” szakma kevésbé “elit” oktatói. Avagy pillanatfelvétel a középiskolai közgazdász-pedagógusok helyzetéről. Társszerzők: Daruka Magdolna és Petró Katalin. Társadalmi Szemle 1997 aug.- szept.

 • A mai magyar közgazdasági oktatás helyzete - egy kérdőíves felmérés tapasztalatai I-II. rész. Berde É.,  Csáki L., Daruka M., Eszterhai T., Lovrics L.. Petró K.: Szakoktatás  1996 október- 1997 február.

 • Higher Economics Education in Hungary. Society and Economy. 1996/3. Társszerzők: Daruka Magdolna, Csáki Lajos, Eszterhai Tamás, Lovrics László és Petró Katalin.

 • Merre tart a felsőfokú közgazdasági oktatás: I. II. rész: Berde, É.,  Daruka M., Csáki L., Eszterhai T. Lovrics L., Petró K., Magyar Felsőoktatás 1996. 7. 8. sz.

 • Merre tart a felsőfokú közgazdasági oktatás: I. II. rész: Berde, É.,  Daruka M., Csáki L., Eszterhai T. Lovrics L., Petró K., Magyar Felsőoktatás 1996. 7. 8. sz.

 • A különféle hasznosságfogalmak szerepe a közgazdaságtanban. Közgazdasági Szemle. 1995. május. XLII. évf. 5. sz. 511-529. o. Társzerző: Petró Katalin.

 • Shelter Against Unemployment. Evidence from a Hungarian Survey of Recently Graduated People with Matricula. Society and Economy. 1999/4. With Katalin Petró.

 • Beszámoló a Bródy András 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi konferenciáról. Szigma XXV. 1-2. szám 1994.

 • Közjavak és potyautasok. Közgazdasági szemle 1994. május.

 • Mikroökonómia - feladatok (társszerző: Petró Katalin) Műszaki Könyvkiadó, 1994.

 • A közjavak iránti preferenciák artikulációja. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.

 • Közjószág allokálása laboratóriumi körülmények közt. Szigma XXIV. 1-2. 1993.

 • Beszámoló a Gazdaságmodellezési Társaság II. szakértői konferen­ciá­já­­ról. Szigma XXII. 1-2. 1992.

 • Közjavak. Társszerző Vági Márton. In: Mikroökonómia, szerk. Kopányi Mihály. Aula Kiadó, Budapest. 1992. 

 • Közjátszóterek. Előadás a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Lippay János Tudományos Ülésszakán. Kivonat a Társadalomtudomá­nyi Szekció előadás-gyűjteményében. Budapest, 1992.

 • Mikroökonómia példatár és feladatgyűjtemény. (A Közgazdaságtan I. c. tankönyvhöz.) Társszerzők: Kopányi Mihály és Vági Márton. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 1992.

 • A játszóterek mikroökonómiája. Előadáskivonat a Gazdaságmodel­le­zé­si Társaság II.  Szakértői konferenciájáról. Pécs. 1992. 

 • Mikroökonómiai feladatok gyűjteménye. Szerkesztés és társszerzés. Aula Kiadó, Budapest. 1990.

 • A makrogazdasági tevékenységek számbavétele. In: Fejezetek a makroökonómiából. MKKE, Budapest. 1989. 

 • Mikroökonómia példatár. Szerkesztés és társszerzés. Aula Kiadó, Budapest. 1989. 

 • Matematikai bevezető.: Mikroökonómia, szerk, Kopányi Mihály. Economix Kiadó, Budapest.1989. 

 • Kointegráció.  Előadás az Op. Kut. Konferencián. Pécs, 1988 aug.

 • Kointegráció az ökonometriában.  Matematikus szakdolgozat, 1988.

 • The Feasibility of Long-term Macroeconomic Scenarios Using Disequilibrium Models. London. 1988. Társszerzők: Kazár Péter, Marjanek Katalin. London 1988. Conference on Economic Modelling.

 • Néhány megjegyzés a faktoranalízisről. 1985. Társszerzők: Nemes Nagy József, Gether Istvánné, Gulácsi Gábor. TGI. 1985.

 • Az infrastrukturális ellátás területi egyenlőtlenségei. 1985.Stat. Szle. Társszerzők: Nemes Nagy József, Gether Istvánné, Gulácsi Gábor.

 • A lakossági infrastruktúra hosszú távú területi fejlődésének vizsgálata.  TGI. 1985. Társszerzők: Nemes Nagy József, Gether Istvánné, Gulácsi Gábor.

 • Idősorok teljesen autoregresszív egyenleteinek tulajdonságairól. TGI. 1984. Társszerző Lovrics László.

 • Autoregresszív séma, mint differencia-egyenlet.  TGI. 1984. Társszerző: Lovrics László.

 • Nemzetközi makrofolyamatok empirikus mozgásformáinak statikus vizsgálata.  TGI. 1983. Bánkövi,... sokszerzős munka társszerzője.

 • A gazdasági folyamatok prognosztizálása makromodellekkel.  TGI 1982.

 • Comparative Analysis of Dynamic Factor Models of Current and Constant Prices. Proceedings of the 3-rd IFAC/IFORS Conference, Pergamon Press 1982.

 • Dinamikus faktoranalízis. Egyetemi doktori értekezés. 1981.

 • Dinamikus faktoranalízis.  TGI. 1980.

 

 

Utolsó frissítés: 2016.07.28.