Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Politikai intézmények és szereplők

Előadás sorozat III. éves nemzetközi szakos hallgatók számára
2007/2008 I. félév
időpont: péntek 8h

előadó: Ilonszki Gabriella Cz 307.
fogadóóra: péntek 11-12 között és megbeszélés szerint
e-mail: gabriella.ilonszki@uni.corvinus.hu

A kurzusról:

A cél: a demokratikus berendezkedésű (elsősorban nyugat-európai) országok tapasztalatai alapján a legfontosabb intézményi választások és fejlődési alternatívák bemutatása a II. világháború utáni időszakban. Az előadás-sorozat szóbeli vizsgával zárul. A vizsga tárgya az előadások anyaga, valamint a megadott szakirodalom.

Előadások témája:

 1. A modern politikától a posztmodern  politikáig
 2. A politikai rendszerek tipizálásának útjai
 3.  Az európai politikai rendszerek szereplői: egyén és  politikus
 4.  Az európai politikai rendszerek szereplői: az elit (>>> francia nagypolitika.doc)
 5.  Pártfejlődés (>>>kiegészítés pártokhoz 5.ppt)
 6.  Pártrendszerek, válság és átalakulás
 7.  A választási rendszerek vizsgálata (>>> 7.ppt)
 8.  Az állampolgár – közvetlen  demokrácia és választói magatartás (>>> 8.ppt)
 9.  Az állami keretek változása a dichotómiától a sokféleség felé (>>>9.ppt)
 10.  Kormányzati formák és kormánytípusok (>>> 10.ppt, Iván Gábor: Pártfinanszírozás Magyarországon >>> pdf)
 11.  Kormányzati szereplők és döntéshozatali keretek ( >>>11.ppt)
 12.  A parlamentarizmus típusai, a parlamenti kormányzás változása? (>>>12.ppt)
 13.  Európa és EU – intézményi szempontok

 Vizsgakérdések (doc)

Kötelező irodalom:

 •  Ilonszki Gabriella: Westminsteri változatok. 1999. Aula VIII. fejezet (243-258 old.) 
 • Ilonszki Gabriella: A  modern politikus in: Ilonszki szerk. Képviselők Magyarországon Budapest, 2005 Új Mandátum Kiadó 173-192 old.
 • Higley- J. Pakulski: Az erő az úr: a szeptember 11-e utáni világ politikai elitje. Századvég 2002 Nyár, Új Folyam 26. szám 39-60.
 • R. Katz- P. Mair: A pártszervezet változó modelljei és a pártdemokrácia. Politikatudományi Szemle 2001/3
 • Enyedi- Körösényi: Pártok és pártrendszerek, Osiris 2001. 267-278 old.
 • Arend Lijphart: A választási rendszerek politikai következményei. In: Fábián György szerk. Választási rendszerek. Osiris, 1997.90-106. old.
 • Juan Linz: Az elnöki rendszer veszélyei. Politikatudományi Szemle 1992/1 Körösényi András. Demokrácia és patronázs. Politikusok és köztisztviselők viszonya. Politikatudományi Szemle 1996/4 Ilonszki Gabriella: Parlamentek Nyugat-Európában- régi és új kihívások. Info-Társadalomtudomány 47. szám, 1999. dec.
 • S. Hix- M. Marsh, Az európai parlamenti választások üzenetei: büntetés vagy tiltakozás in: Tóka és Bátory szerk. A 2004.évi európai parlamenti választások, 2006. 23-48. old.  

Utolsó frissítés: 2018.11.30.