Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  

I. A tantárgy adatai (Az új BA, BSc szakok esetében megegyezik a tantárgyi adatlap adataival)

1. A tantárgy kódja: EUTA1-82C2A

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): EU tagállamok elemzése I.

3. A tantárgy neve (angolul): The political system of old EU member states

4. A tanóra száma: 24

5. Kreditérték:3

6. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, őszi félév

7. Az oktatás nyelve: magyar

8. Előtanulmányi kötelezettségek: Nincsenek

9. A tantárgy típusa:     főszakirány esetében: szakirányú kötelező szaktárgy

                                       mellékszakirány esetében: szakirány alternatív

10. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Politikatudományi Intézet

11. A tantárgyfelelős neve: Ilonszki Gabriella

12. A tantárgy szakmai tartalma:

A kurzus célja, hogy két félév folyamán bemutassa a (régi) EU tagállamok politikai rendszereinek sajátosságait, alkotmányos helyzetét és fejlődését, és betekintést nyújtson azokba az aktuális problémákba, amelyek befolyásolják az adott ország politikai viszonyait.

Az első (őszi) félévben a következő országok kerülnek sorra: Németország, Ausztria, Hollandia, UK, Írország, Belgium

13. Évközi tanulmányi követelmények:

1. Egy “kutatási feljegyzés” (research paper) készítése és prezentációja. A kutatási feljegyzés témája egy éppen ezekben a hetekben, hónapokban aktuálisan zajló esemény elemzése vagy ettől függetlenül egy aktuális téma feldolgozása– természetesen a tanult országok vonatkozásában.

2. A szemináriumokon való aktív részvétel (a kiadott irodalom ismeretével)

14. Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

15. Az értékelés módszere:

“kutatási feljegyzés” (research paper) 40%

egy megadott idegen nyelvű cikk recenziója (30%)

egy ország bemutatása a kötelező irodalom alapján (30%) (szóbeli vizsga keretében)

16. Irodalomjegyzék:

Fábián György/Kovács László Imre: Parlamenti választások az Európai Unió országaiban (1945-2002) Budapest 2004

Trócsányi László/Badó Attila (szerk.): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Budapest: KJK-Szerköv, 2005

17. A tantárgy oktatói: Kurtán Sándor, Ilonszki Gabriella

 

II. A tantárgy programja (A tartalmak és a követelmények részletezése)

18. A tantárgy tananyagának leírása:

Hét:                          Téma:

1.                Bevezető foglalkozás; a követelmények megbeszélése, a kutatási feljegyzések  megbeszélése

2.                Németország I. (tanári előadás)

3.                Németország II. (tanári előadás)

4.                Belgium (tanári előadás)

5.                Ausztria (tanári előadás)

6.                Írország (tanári előadás)

7.                Hollandia I. (tanári előadás)

8.                Hollandia II. (tanári előadás)

9.                Egyesült Királyság I. (tanári előadás)

10.                Egyesült Királyság II. (tanári előadás)

11.                Referátumok Németországról, Ausztriáról, Hollandiáról I.

12.                Referátumok Németországról, Ausztriáról, Hollandiáról II

13.                Referátumok Belgiumról, Írországról és az Egyesült Királyságról I.

14.                Referátumok Belgiumról, Írországról és az Egyesült Királyságról II.

 

19. Kompetenciák leírása:

A hallgató képes eligazodni a tárgyalt Európai Uniós tagállamok politikai rendszerében, ismeri az adott ország speciális vonásait. Ezen ismertek elsajátítását szolgálja a kutatási feljegyzés és ennek szóbeli előadása, egy aktuális politikai eseményt elemző politológai tanulmány recenzálása.

20. A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:

Recenzió készítése, személyre szabottan, külön kijelölt idegen nyelvű folyóiratcikkről.

Egy fontos és aktuális téma feldolgozása és bemutatása

21. A foglalkozásokon való részvétel követelményei: az egyetemi szabályzat szerint

22. Félévközi ellenőrzések: Nincsenek

letölthető anyag: itt

Utolsó frissítés: 2018.11.30.