Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Filozófia

1. A tantárgy neve: Filozófia/B
tárgykód: 7FI01NDV03B

2. Melyik évfolyam(ok):I. mely félévében oktatják: 1.

3. A tárgyfelelős neve, beosztása:  Toronyai Gábor, docens; Kiss Olga, adjunktus

4. A tárgy oktatási formája, és a heti óraszámok:
   kötelező tárgy  előadás .2 idősáv 

5.A tantárgy tartalmának rövid (8-10 soros) leírása:
   Az előadássorozat történeti képbe ágyazva mutatja be az egyes korok filozófusainak a gondolkodását a görög és római antikvitástól kezdve a középkor, a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás és a XIX. század gondolkodóin keresztül a XX. század és a kortárs filozófia fő irányaiig. A nyugati filozófia történetének követése mellett kitekintünk az ókori kelet, India és Kína, bölcseletére, a középkori arab és zsidó filozófiára, valamint a filozófiai gondolkodás magyarországi történetére. 

6. A felhasználandó tankönyv, jegyzet, stb. pontos megnevezése:
Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Ford.: Zoltai Dénes és Frenyó Zoltán, Neumer Katalin, Tőkei Éva, Budapest: Helikon Kiadó 1997.

7. A számonkérés tervezett formája: írásbeli vizsga

8. Előfeltételként megszabott tárgyak:  nincsenek

A tárgy hetekre bontott tematikája:

 1. I. Bevezetés « Mi a filozófia? » (Toronyai Gábor)
 2. II.) A Kelet bölcsessége
                 i.) Az ókori India filozófiája (Toronyai Gábor)
 3.                ii.) Az ókori kínai filozófia (Toronyai Gábor)
 4. III. A filozófia kialakulása a görög antikvitásban.
       A.) A görög filozófia. (Toronyai Gábor)
                i.) A preszókratikus filozófia a szofisták fellépéséig;
                ii.) A görög filozófia virágkora : szofisták; Szókratész; Platón
 5.               ii.) A görög filozófia virágkora : Arisztotelész, szókratikus, platonikus és arisztotelikus iskolák
                iii.) Görög és római filozófia Arisztotelész után
 6. IV. A középkor filozófiája. (Toronyai Gábor)
       A.) A patrisztika kora
       B.) A skolasztika kora
 7. V. Filozófiai modernitás (Toronyai Gábor)
       A.) Filozófia a reneszánsz és a reformáció korában 
       B.) A barokk korszak három nagy rendszere: Descartes, Spinoza, Leibniz
   
 8.      C.) A felvilágosodás és Immanuel Kant filozófiája. (Toronyai Gábor)
               i.) A felvilágosodás Angliában, Franciaországban és Németországban
               ii.) Immanuel Kant
 9.      D.) A politikai filozófia története Machiavellitõl a XIX. század végéig
                  (Dr. Csizmadia Sándor anyaga alapján tartja: Kiss Olga)
 10.  A pszichoanalízis problémája filozófiatörténeti szempontból
                 (Dr. Magyari Beck István, emeritus egyetemi tanár)
 11. A történelem és a multikulturalitás értékének felfedezése. - Klasszkus német filozófia, romantika és historizmus (Kiss Olga)
 12. Az egzisztencia és az autentikus élet problémája. (Életfilozófia és egzisztencializmus a XIX-XX. században - Kiss Olga)
 13. A Tény, a Nyelv és az Igazság. (Fenomenológia, logikai pozitivizmus, falszifikacionizmus, történeti és szociologizáló tudományfilozófiák - Kiss Olga)
 14. Összegzés. Világhírű magyar filozófusok (Kiss Olga)

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.