December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szervezeti egység adatlap

Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Kód:TTSOC
Típus:Intézet
Szülő:Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
Tanszékvezető:Czakó Ágnes
Oktatók:Ugrás listára
Munkatársak:Ugrás listára
Weboldal: Megtekintés

Aktuális felév tantárgyai

Teljes tantárgy lista »

Tantárgy kódja Neve
2LK95LAK06B Gazdaságszociológia
7GT02NBK99B Social History
7GT02NBKJ5B Társadalomtörténet
7GT02NBKN3B Social History Methods
7GT02NDV04B Gazdaságtörténet
7GT02NSZ04B Gazdaságtörténet
7NK40NCK79B Early Modern and Modern World History
7NK40NFVH3M Introduction to UK Politics
7SO30NAKL3M Szociológiai elméletek I.
7SO30NAVL7M Szociálpszichológia
7SO30NBK10B Társadalomstatisztika
7SO30NBK52B A szociológia alapjai
7SO30NBK97B Foundations of Sociology
7SO30NCK02B Analízis
7SO30NCK80B Szociológiaelméleti irányzatok
7SO30NCK93M Emelt szintű kvalitatív módszerek
7SO30NCKD4B Computer Labs I.
7SO30NCKD5B The Methodology of Sociological Research I.
7SO30NCKE2B A gazdaságszociológia alapjai
7SO30NCKE8B Trends in Sociological Theory
7SO30NCKF1B Project Work
7SO30NCKF2B Individual and Group Interviews
7SO30NCKF5B Computer Labs (SPSS)
7SO30NCKI2B Kulturális antropológia
7SO30NCKJ3B Társadalmi és demográfiai problémák
7SO30NCKJ6B Szakmai kommunikáció
7SO30NCKJ8B A kutatásmódszertan alapjai
7SO30NCKL4M Kutatásmódszertan I.
7SO30NCKL6M Emelt szintű szakmai kommunikáció
7SO30NCKL7B Academic Skills
7SO30NCKM7M Hatáselemzés módszerei
7SO30NCKM9B Kommunikációs tréning
7SO30NCKN1B Communication Workshop
7SO30NCVE2M A gazdaságszociológia alapjai
7SO30NCVJ3M Társadalmi és demográfiai problémák
7SO30NCVJ8M A kutatásmódszertan alapjai
7SO30NDKH9M Szervezetszociológia
7SO30NDKI3M Szervezet, menedzsment és nemek
7SO30NDV11B Devianciák
7SO30NDV15B Gazdaságszociológia
7SO30NDV45B Szociofilm
7SO30NDVC2B Osztrák-magyar külpolitika
7SO30NDVF2B A fogyasztás társadalomtörténete
7SO30NDVM4B Terepmunka
7SO30NEK17B A társadalomkutatás módszerei
7SO30NEK22B Számítógépes módszertan II.
7SO30NEKH4B Számítógépes módszertan I. (SPSS)
7SO30NEKH6B Szociológiai kutatás módszertana II.
7SO30NEKH9B Számítógépes módszertan (SPSS)
7SO30NEKK6B Social Science Research Methods I.
7SO30NEKL6B Social Science Research Methods
7SO30NFV60B Felsőoktatási rendszerek
7SO30NFV80B Economic History
7SO30NFVA8B Economic Sociology
7SO30NFVB7B Social Problems in the Media
7SO30NFVH9B Az Andok kultúrája
7SO30NFVM1B Postcolonial Studies
7SO30NFVN8B Kultúrszociológia
7SO30NFVN9B Gender Issues in Saudi Arabia
7SO30NFVO5B Evaluating Social Interventions
7SO30NFVP2B Magyar banktörténet
7SO30NGKF5B Studies on Equal Opportunities
7SO30NGKF6B Gender Studies
7SO30NGKF7B Thesis Writing I.
7SO30NGKF8B Social Inequalities
7SO30NGKJ9B Esélyegyenlőségi tanulmányok I.
7SO30NGKK3B Szakszeminárium I.
7SO30NGKK4B Szakszeminárium II. (szakdolgozat)
7SO30NGKL2B Szociálpolitikai kutatások I.
7SO30NGV22M Migration Studies
7SO30NGV63M A piacgazdaság intézményei és kultúrája
7SO30NGV68M Kvantitatív módszerek I.
7SO30NGV92B Films and History
7SO30NGVH8M Társadalmi kapcsolatháló-elemzés
7SO30NGVI2M A kérdezés tudománya a véleménykutatásban
7SO30NHK43M Szakszeminárium I.
7SO30NHK44M Szakszeminárium II. (szakdolgozat)
7SO30NHKB1B English for Social Sciences I.
7SO30NHKM6M Szakmai gyakorlat
7SO30NHKM8M Társadalomtudományos felhasználói szoftverek
7SO30NHKO1B Thesis Writing Skills I.
7SO30NHVO4B Gazdasági viselkedés
7SO30NSZ15B Gazdaságszociológia
PHS_.Research and p. III. Kutatási és publikációs credit III.
PHS_Advanced qualitative data Haladó kvalitatív adaelmezés
PHS_Advanced quantitative meth Haladó kvantitatív módszertan
PHS_Economic sociology of glob A globalizáció gazdaságszocioógiája
PHS_ECOSOC Economic Sociology of globazilation
PHS_ECOSOCI Economy and Society
PHS_INTER COMPAR REACH Nemzetközi Összehasonlító kutatás
PHS_International comp res Nemzetközi összehasonlító kutatás
PHS_OKT3 Teaching credit 3
PHS_OKT5 Teaching credit 5
PHS_OKTKREDIT Teaching credit 1
PHS_PUBL5 Publication credits 5
PHS_RESE Research seminar I
PHS_Research and pub I. Kutatási és publikációs kredit I.
PHS_Research seminar III Research seminar III
PHS_SOCTH Sociological theory
PHS_SZAKSZIG Szakszigorlat
PHS_TEACHING CREDIT_1 Teaching credit_1
PHTK_Komplex (társadalmi) rend Komplex (társadalmi) rendszerek, Luhmann
PHTK_KVANKUT Kvantitatív kutatásmódszertan