December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:293NFINK754M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Multinational Financial Management
A tantárgy neve (angolul):Multinational Financial Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:Pénzügy, vállalati pénzügy
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Váradi Kata

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy a közgazdaságtan és az alapvető vállalati pénzügyek logikus kiterjesztése, amelynek célja a vállalati vezetők és a pénzügyi kockázatkezelők döntéshozatalának elősegítése nemzetközi környezetben.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy a pénzügy, a közgazdaságtan, a döntéshozatal szerepének kortárs elképzelésein alapul, a tudás és a gyakorlat előállítása során a vállalat fenntartható fejlődéséhez. A hallgatók az órák során megismerkednek a különféle módszerek tervezési fázisaival, azok fejlesztésével, ugyanakkor tapasztalatot szerezhetnek arról hogy ezeket hogy alkalmazzák a gyakorlatban a különféle gazdasági környezetekben.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók ismereteket szereznek a következőkről:
A deviza és a kamatderivatívák kereskedelmének kulcsfogalmainak alkalmazásáról.
Az országkockázatok felmérése bizonyos gazdasági és politikai tényezők felhasználásával.
Devizakockázat kezelése határidős, határidős és opciós szerződések felhasználásával.
A kamatkockázat kezelése határidős kamatláb-megállapodások és swap-szerződések felhasználásával.
A társaság fedezeti stratégiájának megtervezésével.


Képesség:
Az elsajátított ismeretekkel fejlődik az analitikai készség, azaz a hallgató megtanulja pontosan áttekinteni egy helyzetet, ugyanakkor megérti megérteni azt, hogy hogyan működnek a pénzügyi folyamatok, majd értelmezi a kapott eredményeket.
A technikai ismeretek fejlesztésével, a nagy volumenű adatok elemzéséhez szükséges képességekkel és ismeretekkel bővíti tudását és képességeit.


Attitűd:
A technikai képességek fejlesztése során például az adatelemzést vagy a pénzügyi elemzést, valamint az átfogóbb alkalmazásokat, például az általános problémamegoldási attitűdjüket is erősíteni fogják.
Analitikai készségeik segítségével a hallgatók képesek lesznek információgyűjtésre és elemzésre, problémák megoldására és döntések meghozatalára.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: