Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Advanced Marketing Research

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 293NMARK650M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Advanced Marketing Research
A tantárgy neve (angolul): Advanced Marketing Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Angol Nyelvű Oktatási Központ (ISP) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Gyulavári Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A kvantitatív adatelemzések megkövetelik a statisztikai elemzések megfelelő alkalmazását az összegyűjtött adatok összefoglalása, az adatbázisok összehasonlítása, és azok általánosíthatósága érdekében.
A tantárgy keretében különböző kvantitatív módszerek és modellek kerülnek megismerésre, illetve az elemzések feltételei, és feltételezései szintén megvitatásra kerülnek. A kurzus szerves része egy szimulációs játék, hogy a tanult módszerek valós üzleti kontextusban is alkalmazásra kerüljenek.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: csoportos projekt (szimulációs játékban versengő csapatok): 50%
évközi vizsga: 50%

Az értékelés módszere: 0-60 pont: elégtelen (1)
61-70 pont: elégséges (2)
71-80 pont: közepes (3)
81-90 pont: jó (4)
91-100 pont: jeles (5)

Tananyag leírása: - Bevezetés: információs és tudásrendszerek; alapvető elemzési módszerek
- Hipotézis-ellenőrzés, kereszttábla, varianciaelemzés
- Korreláció, regresszió, faktorelemzés
- Szegmentálás, klaszterelemzés
- Strukturális Egyenlőtlenségek Módszere (SEM - AMOS)
- A fogyasztói magatartás modellezése: elégedettség, lojalitás
- Márkaérték modellek elemzése
- A kommunikációs aktivitások hatásossága, hatékonysága
- Trendelemzés
- Árazási modellek elemzése
- Bevezetés a szimulációs játékba
- Szimulációs játék (3 hét)
- Csoportprezentáció: piaci stratégia és teljesítmény

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek:
- megmutatni elemzési készségeiket
- a kvantitatív elemzési módszereket megfelelően ismerni és alkalmazni
- demonstrálni az SPSS elemző szoftver ismeretét
- különböző üzleti szituációkban különböző elméleti megközelítéseket alkalmazni
- adatbázisokra építve marketing modelleket fejleszteni

Félévközi ellenőrzések: félévközi vizsga

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: angol Marketing Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Naresh K. Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation, Sixth Edition, Pearson Education, 2010, Chapter 14 – 21

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-02-15 21:18:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.