Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Bevezetés az E-businessbe

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE34NDK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés az E-businessbe
A tantárgy neve (angolul): Introduction to E-Business
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás+szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kis Gergely

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az információs termékekkel való kereskedéssel, elektronikus üzletvitel mozgatórugóival és sok olyan vállalattal, akik kizárólag ezen a területen folytatják tevékenységüket. A tárgy fókuszában az infokommunikációs cégek stratégiai törekvéseinek bemutatása áll, így túlmutat a World Wide Web-en: hálózatokkal és mikroökonómiai kérdéssekkel éppúgy foglalkozik, mint a digitális televíziózással, vagy éppen szabványokkal.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi feladatok (összesen 9 db, egyenként 5 pont) 45 pont
Félév végi online teszt 55 pont
Összesen 100 pont
Extra feladat teljesítése +30 pont

Vizsgakövetelmény: A félév egy ZH-nak minősülő online teszttel zárul (a Moodle-on, összesen 55 pontért), amelynek anyaga az előadásokon és a szemináriumokon elhangzottakból kerül összeállításra. A vizsga személyes jelenlétet nem igényel (lehetőség ugyanakkor lesz rá), így minden segédeszköz használata megengedett. A teszt 50 százalék (vagyis lefelé kerekítve 27 pont) alatti teljesítése automatikusan elégtelen érdemjeggyel jár együtt. Ezt követően UV-ra, illetve javítóvizsgára csak szóbeli vizsgán van lehetőség.

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: Bevezetés, a tárgy ismertetése

Alapfogalmak, online közösségek és hálózatok. Mérési alapok.

Technológiai háttér, avagy miként érjük el a hálózatokat 1.

Technológiai háttér, avagy miként érjük el a hálózatokat 2.

Az információ ára.

Termékvonal tervezése és felépítése információból.

Jogokkal való gazdálkodás. Az online zene és filmipar.

A lekötés felismerése és kezelése. Hálózatok és pozitív visszacsatolás.

Szabványok háborúja

E-business üzleti modellek

E-turizmus

Virtuális világok (online játékipar)

És egy hús-vér e-business vállalkozás: a Holtzbrinck Networks (Randivonal, Brands.hu…). Előadó: Sós Erik

Záró gondolatok és vizsgamegbeszélés

Kompetencia leírása: A tárgy gyakorlatias; a hallgatók megismerhetik az információs termékekkel való gazdálkodás alapjait, illetve azokat a cégeket, akik ezt a világot alakítják. A félév végére a résztvevők megtanulják, hogy az egyes internet hozzáférési módok hátterében milyen infrastruktúra áll, és képesek lesznek felismerni az elektronikus világ vállalatainak stratégiai törekvéseit, megismerkednek az e-business üzleti modellekkel. Az órán résztvevők egyúttal ismereteket, ötleteket szerezhetnek a személyes webes megjelenés tervezéséhez, ami az interneten hagyott „digitális lábnyomok” miatt a karriertervezést segíti.

Félévközi ellenőrzések: A szemináriumokon pontozott feladatok lesznek (egyenként 5 pontért, összesen 9 alkalommal), amelyeknek elküldési határideje minden péntek reggel 10.00.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: gazdaságinformatika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető

Ajánlott irodalom:

  • Nemeslaki-Duma-Szántai [2005]: E-business
  • Carl Shapiro – Hal R. Varian [1999]: Az információ uralma. Budapest, Geomédia
  • Lawrence Lessig [2005]: Szabadkultúra. Letölthető: www.szabadkultura.hu oldalról
  • Barabási Albert-László [2010]: Villanások – A jövő kiszámítható. Nyitott könyvműhely
Ajánlott irodalmak:
Nemeslaki-Duma-Szántai [2005]: E-business
Carl Shapiro - Hal R. Varian [1999]: Az információ uralma. Budapest, Geomédia
Megtalálható a Központi Könyvtárban, Megjelenés éve: 2000
Lawrence Lessig [2005]: Szabadkultúra. Letölthető: ***URL*** oldalról
Barabási Albert-László [2010]: Villanások - A jövő kiszámítható. Nyitott könyvműhely
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető

 
A tantárgy oktatói:

Kis Gergely

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1
EElmélet2018/19/1Kis Gergely


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.