Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52EAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Számítógépes problémamegoldás
A tantárgy neve (angolul):Computer Aided Problem Solving
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az Excel ma már alapvető munkaeszköz minden pénzügyes számára. A szoftver automatizálásához és képességeinek kiterjesztéséhez szükség van a VBA programozási nyelv alapjainak elsajátítására és begyakorlására. A tárgy célja, hogy a hallgatók a BSc szinten oktatottnál mélyebben ismerjék és készségszinten kezeljék az Excel makrókat. Tananyag: VBA nyelvű programozás, makró írás, eljárások és függvények fejlesztése, elágazások, ciklusok, változók, tömbök, véletlenszámok használata.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A végzett hallgatók ismerik
a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel az alkalmazhatóság feltételeire;
a pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl az olyan specializált témaköröket, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank);
az olyan eljárásokat, amelyek segítségével képesek nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani;
a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását;
a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat.


Képesség:
A végzett hallgatók képesek
a vállalatok elemző, döntés-előkészítő tevékenységének magas színvonalú ellátására;
a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására;
tanulmányaikat a doktori képzésben folytatni.


Attitűd:
A végzett hallgatók hozzáállását az alábbiak jellemzik:
kreativitás, rugalmasság;
probléma felismerő- és megoldó készség;
elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: