Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Számítógépes problémamegoldás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52EAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Számítógépes problémamegoldás
A tantárgy neve (angolul): Computer Aided Problem Solving
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Sebestyén Géza

A tantárgy szakmai tartalma: a félévet az adatbázisok összeállításának alapvető kérdéseivel, internetes adatbázisok letöltésével, adatok korrekciójával, hiányzó adatok pótlásának módszereivel indítjuk; ezután az alapvető statisztikák számítását, az adatok elemzését (kiugró események, eloszlás- és sűrűségfüggvény, korreláció, autokorreláció, regresszió) tárgyaljuk; a félév végén a közgazdasági alkalmazások egy szűk körét vesszük sorra (devizakeresztek számítása, devizaarbitrázs, portfolió-optimalizálás)

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: számítógépes vizsga

Tananyag leírása: adatbázisok összeállítása, internetes adatbázisok letöltése, hiányzó adatok pótlása, alapvető statisztikák számítása, adatelemzés, devizakeresztek számítása, devizaarbitrázs, portfolió-optimalizálás

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: adatbázisok összeállításának, elemzésének alapvető módszereinek megismerése, közgazdasági alkalmazások, elemzések készítése

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: számítógépes vizsga

Szak neve: Pénzügy Mesterszak (MA) esti tagozata

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Kovalcsikné Pintér Orsolya: Az Excel függvényei A-tól Z-ig, Computerbooks, Budapest, 2009.
  • Bártfai Barnabás: Excel 2010 zsebkönyv, BBS-INFO, Budapest, 2010.
  • Kovalcsik Géza: Az Excel programozása, Computerbooks, Budapest, 2010.
Ajánlott irodalmak:
Kovalcsikné Pintér Orsolya: Az Excel függvényei A-tól Z-ig, Computerbooks, Budapest, 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bártfai Barnabás: Excel 2010 zsebkönyv ; BBS-INFO, Budapest, 2010.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kovalcsik Géza: Az Excel programozása, Computerbooks, Budapest, 2010.
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.