Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyi információs rendszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52EAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyi információs rendszerek
A tantárgy neve (angolul): Financial Informatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berlinger Edina

A tantárgy szakmai tartalma: 
A tárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókat a vállalatok pénzügyi funkcióival, a pénzügyi vezetés feladataival, valamint a vállalati pénzügyi döntéseket támogató információs rendszerekkel.
Cél, hogy a hallgatók képet kapjanak a vállalatok integrált információs rendszerének felépítéséről, működéséről. A hallgatók a gyakorlatokon megismerkednek az R Studio, SQL, SAP program legfontosabb pénzügyi menedzsmentet támogató funkcióikkal is.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: 
A hallgatók írásbeli vizsgával szerezhetnek érdemjegyet.
Ponthatárok: 51, 63, 75, 87.
A vizsga időtartalma: 110 perc
A vizsga minden blokkjából (R, SAP, SQL) minimum 50%-a szükséges az elégséges jegyhez!

A vizsgára csak nyomtatott anyagokat lehet behozni az R anyagrészhez kapcsolódóan, ha a nyomtatott anyagok között egyéb (pl: SAP, SQL) anyag van az automatikusan elégtelent von maga után.
Elektronikus fájlokat nem szabad megnyitni, csak amelyek a vizsgához kapcsolódnak.

Tananyag leírása: 
- vállalati információs rendszerek célja, használhatóságuk (ERP, BigData)
- R programcsomag alkalmázása adatbáziskezelésre, vállalati pénzügyi döntések támogatására
- SAP bevezetés + pénzügyi menedzsment az SAP-ban, SAP FI (Pénzügyi) modul
- SQL lekérdezések

Órarendi beosztás: 
A Neptun Hallgatói Információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: 
- programozási ismeretek (R)
- vállalat információs rendszerek (SAP)
- adatbázis lekérdezések (SQL)

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Pénzügy mesterszak - esti

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • - Előadás + gyakorlat anyagok handout-ok formájában a Moodle-ben található.
  • - Keresztúri, Judit Lilla - Antal, Beáta - Illés, Ferenc (2017): Bevezetés az R programozásba. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • - Jeffrey D. Ullmann - Jennifer Widom (2009): Adatbázisrendszerek - Alapvetés - Második, átdolgozott kiadás. Panem kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Keresztúri Judit Lilla

Utolsó módosítás: 2017-12-11 15:39:55

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
Pu_esti_EElmélet2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
Pu_esti_GGyakorlat2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.