Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52EAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati pénzügyi információs rendszerek
A tantárgy neve (angolul):Financial Informatics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Berlinger Edina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókat a vállalatok pénzügyi funkcióival, a pénzügyi vezetés feladataival, valamint a vállalati pénzügyi döntéseket támogató információs rendszerekkel.
Cél, hogy a hallgatók képet kapjanak a vállalatok integrált információs rendszerének felépítéséről, működéséről. A hallgatók a gyakorlatokon megismerkednek az R és az SQL nyelvek legfontosabb pénzügyi menedzsmentet támogató funkcióival.

A fenntarthatóság szempontjai:
Automatizált rendszerek segítségével a vállalatok gyorsabban és fenntartható módon tudnak reagálni a társadalmi és környezeti kihívásokra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- programozási ismeretek (R)
- adatbázis lekérdezések (SQL)

-problémafelismerés
-megfogalmazás és -megoldás,
-matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek alkalmazása


Képesség:
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására.

- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára.


Attitűd:
- kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultság


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: