Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Haladó vállalati pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52EBK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Advanced Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 14 tanóra előadás + 14 tanóra gyakorlat
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Sebestyén Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatása során nagy hangsúlyt helyezünk a vállalatoknál felmerülő gyakorlati problémák tárgyalására, és esettanulmányok megoldására. A főbb témák: a befektetési, finanszírozási döntések meghozatala; reálopciók stratégia következményei; a fúziók pénzügyi elemzése, a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezés; pénzügyi kockázatok azonosítása, számszerűsítése és fedezése; a pénzügyi elemzés; a tőkeköltség meghatározása; alapvető eszközértékelési módszerek; és a finanszírozási források (hitel, lízing, értékpapír, speciális finanszírozási formák) értékelése.

Évközi tanulmányi követelmények: Az órai jelenlét kötelező.
A folyamatos készülés elvárt.
Szorgalmi házi feladatok.

Vizsgakövetelmény: Az órákon elhangzott anyag és a kötelező irodalom.

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga.
Plusz pontok házifeladatok beadásával szerezhetők.

Tananyag leírása: - alapszámítások, járadékok
- Cash Flow
- Reálopciók
- Fúziók
- Rövid- és hosszútávú pénzügyi tervezés
- Tőkeszerkezet, adóelőny
- Csődjátszák, Merton-modell
- Vállalati ár-.és árfolyamkockázatok kezelése

Órarendi beosztás: Neptun hallgatói információs rendszer szerint

Kompetencia leírása: A korábbi, vállalati pénzügy jellegű tárgyak keretében megszerzett elméleti tudásra alapozva a vállalati pénzügyi döntési helyzetek elemzési modelljeinek, és a megoldáshoz rendelkezésre álló eszköztár használata .
Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek.

Félévközi ellenőrzések: nincsenek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szorgalmi házi feladatok
folyamatos készülés

Szak neve: Pénzügy Mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brealy – Myers: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem, 2005: 3., 14-20., 22, 23.2, 27-31., 33. fejezetek
  • Csóka Péter – Fazakas Gergely: Haladó Vállalati Pénzügyek példatár, Tanszék Kft., Budapest, 2012.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Brealy – Myers: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem, 2005: 3., 14-20., 22, 23.2, 27-31., 33. fejezetek
Csóka Péter – Fazakas Gergely: Haladó Vállalati Pénzügyek példatár, Tanszék Kft., Budapest, 2012.

 
A tantárgy oktatói:

Kürthy Gábor

Utolsó módosítás: 2017-02-15 13:27:44

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
Pu_esti_GGyakorlat2018/19/2Kürthy Gábor
PU_esti_EElmélet2018/19/2Kürthy Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.