Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyek II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52LAK03S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyek II.
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Fazakas Gergely

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető vállalati döntési helyzetekkel, mint például az osztalékpolitikai, finanszírozáspolitikai vagy osztalékfizetési döntésekkel.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: A számonkérés:
• házifeladatok 20 pont
• félévvégi írásbeli 80 pont


60 - 69 elégséges
70 - 79 közepes
80 - 89 jó
90 - jeles

Tananyag leírása: Projektek és vállalatok pénzáramlásai
Mérleg, CF és eredménykimutatás
Tőkeszerkezet és osztalékpolitika
Adópajzs, WACC
Beruházás, termelés, nyereség dinamika
Devizaárfolyam és kamatlábkockázat

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: Számítógépes példamegoldás (házi feladatok, Excel, Visual Basic)
Alapvető összefüggések, fogalmak megismerése (félév végi írásbeli vizsga)

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Száz-Juhász: Pénzügyi számítások _VB példatár (Jetset 2013)
  • Száz: Pénzügyi termékek áralakulása (Bp 2009, Jetset)

Ajánlott irodalom:

  • Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem 2005) (27-30. fej.)
  • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések (Aula) (9-12 fej.)
  • Denkinger: Valószínűségszámítás
Ajánlott irodalmak:
Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem 2005)
Bodie-Kane-Marcus: Befektetések (Aula)
Kötelező irodalmak:
Száz-Juhász: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével, (Jetset 2013)
Száz: Pénzügyi termékek áralakulása (Bp. 2009 ; Jetset)

 
A tantárgy oktatói:

Fazakas Gergely, Dr. Váradi Kata, Dr. Száz János

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
II. csopElmélet2018/19/2Fazakas Gergely
I.csopElmélet2018/19/2Dr. Váradi Kata, Dr. Száz János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.