December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52LAK06S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vezetői pénzügyek
A tantárgy neve (angolul):Finance for Managers
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A közgazdasági előismeretekkel rendelkező résztvevők a pénzügyi alapismeretek felfrissítését követően megismerik a pénzügyi kimutatások elemzési technikát, az üzleti tervezés alapvető módszereit és a vezetői pénzügyi döntéshozatal alapelveit. A különféle költségszámítási rendszerek sajátosságaira építve áttekintjük az árképzési módszereket és teljesítménymérési rendszereket is. A tárgy keretében kitérünk a tőkeköltségvetés összeállítási problémáira és a projektmenedzsment, így különösen a kockázatkezelés és a likviditásmenedzsment legfontosabb sajátosságaira is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A végzett hallgatók ismerik
a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel az alkalmazhatóság feltételeire;
a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek lehetőségeit;
a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat.


Képesség:
A végzett hallgatók képesek a vállalatok elemző, döntés-előkészítő tevékenységének magas színvonalú ellátására.


Attitűd:
A végzett hallgatók hozzáállását az alábbiak jellemzik:
elemző- és szintetizáló készség;
probléma felismerő- és megoldó készség;
információ feldolgozási képesség;
elkötelezettség és igény a minőségi munkára.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: