Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév (tavasz TUF)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Walter György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató képet kapjon a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaság) pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, elsajátítsa a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket, ismerje azokat a folyamatokat, amelyek alapján a különféle eszközök értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza azokat a vállalat eszközeire. A tárgy végén a hallgatónak tudnia kell a reál- és pénzügyi eszközök árának meghatározását, projektek értékelését különböző piaci feltételezések között, valamint ismernie kell a döntések mögött meghúzódó pénzügyi összefüggéseket.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi látogatás a Neptun-ban bejelentkezett csoportban kötelező. A félév során maximum 3 hiányzás engedélyezett. Ezen felül igazolások (betegség, munka, külföld, stb.) elfogadására nincs lehetőség. Háromnál több hiányzás elégtelen érdemjegyet eredményez.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga a teljes félév anyagából (tankönyv, szeminárium, előadások anyaga)

Az értékelés módszere: félév végi írásbeli vizsga
- 50%: 1
51 - 62%: 2
63 - 74%: 3
75 - 86%: 4
87% - : 5
Az írásbeli vizsga a teljes tanagyagot átfogó tesztkérdésekkel indul. A nem elegendő (60%-nál kevesebb) jó válasz automatikus elégtelen vizsgajegyet eredményez.

Tananyag leírása: 1. hét - Alapszámítások
2. hét - Járadékok
3.hét - Kötvények
4.hét - Részvényárazás
5. hét - Kockázat
6. hét - CAPM
7. hét - Határidős ügyletek
8. hét - Opciók
9. hét - A vállalati pénzáramlás előrejelzése
10. hét - Megtérülési mutatószámok
11. hét - Tőkeköltség-számítás
12. hét - A tőkeszerkezet megváltoztatása
13. hét - Osztalékpolitika

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan (BA), Gazdálkodási és menedzsment (BA), Gazdaságelemzés (BSc), Gazdaságinformatikus (BsC), Kereskedelem és marketing (BA), Közszolgálati (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és számvitel (BA), Turizmus-vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005, 2011)
  • Kiadott szemináriumi segédletek, feladatok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005)

 
A tantárgy oktatói:

Dömötör Barbara Mária, Durkó Emília, Bihary Zsolt, Fazakas Gergely

Utolsó módosítás: 2018-09-12 15:47:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G+K_TUF_G1Gyakorlat2018/19/2Dömötör Barbara Mária, Durkó Emília
G+K_TUF_G5Gyakorlat2018/19/2
G+K_TUF_G2Gyakorlat2018/19/2Bihary Zsolt
G+K_TUF_VKVizsgakurzus2018/19/2
G+K_TUF_G4Gyakorlat2018/19/2Fazakas Gergely
G+K_TUF_G3Gyakorlat2018/19/2Bihary Zsolt


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.