December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév (tavasz TUF)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Walter György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató képet kapjon a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaság) pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, elsajátítsa a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket, ismerje azokat a folyamatokat, amelyek alapján a különféle eszközök értékelődnek a pénzügyi piacokon és alkalmazza azokat a vállalat eszközeire. A tárgy végén a hallgatónak tudnia kell a reál- és pénzügyi eszközök árának meghatározását, projektek értékelését különböző piaci feltételezések között, valamint ismernie kell a döntések mögött meghúzódó pénzügyi összefüggéseket.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi látogatás a Neptun-ban bejelentkezett csoportban kötelező. A félév során maximum 3 hiányzás engedélyezett. Ezen felül igazolások (betegség, munka, külföld, stb.) elfogadására nincs lehetőség. Háromnál több hiányzás elégtelen érdemjegyet eredményez.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga a teljes félév anyagából (tankönyv, szeminárium, előadások anyaga)

Az értékelés módszere: félév végi írásbeli vizsga
- 50%: 1
51 - 62%: 2
63 - 74%: 3
75 - 86%: 4
87% - : 5
Az írásbeli vizsga a teljes tanagyagot átfogó tesztkérdésekkel indul. A nem elegendő (60%-nál kevesebb) jó válasz automatikus elégtelen vizsgajegyet eredményez.

Tananyag leírása: 1. hét - Alapszámítások
2. hét - Járadékok
3.hét - Kötvények
4.hét - Részvényárazás
5. hét - Kockázat
6. hét - CAPM
7. hét - Határidős ügyletek
8. hét - Opciók
9. hét - A vállalati pénzáramlás előrejelzése
10. hét - Megtérülési mutatószámok
11. hét - Tőkeköltség-számítás
12. hét - A tőkeszerkezet megváltoztatása
13. hét - Osztalékpolitika

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan (BA), Gazdálkodási és menedzsment (BA), Gazdaságelemzés (BSc), Gazdaságinformatikus (BsC), Kereskedelem és marketing (BA), Közszolgálati (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és számvitel (BA), Turizmus-vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005, 2011)
  • Kiadott szemináriumi segédletek, feladatok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Brealey - Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem, 2005)

 
A tantárgy oktatói:

Petróczy Dóra Gréta, Dr. Walter György, Fazakas Gergely, Durkó Emília, Vaskövi Ágnes, Dr. Lovas Anita, Badics Milán Csaba, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Pollák Zoltán, Petheő Attila István, Fáykiss Péter, Fain Máté, Erb Tamás Zsolt, Kerényi Péter, Barabás Zoltán, Lakatos Zsolt, Misik Sándor, Kürthy Gábor

Utolsó módosítás: 2018-09-12 15:47:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VP_G+K_G23Gyakorlat2018/19/1Petróczy Dóra Gréta
VP_G+K_G1Gyakorlat2018/19/1Dr. Walter György
VP_G+K_E1Elmélet2018/19/1Dr. Walter György
VP_G+K_E2Elmélet2018/19/1Fazakas Gergely
VKVizsgakurzus2018/19/1Dr. Walter György
VP_G+K_G3Gyakorlat2018/19/1Durkó Emília
VP_G+K_G4Gyakorlat2018/19/1Vaskövi Ágnes
VP_G+K_G5Gyakorlat2018/19/1Vaskövi Ágnes
VP_G+K_G8Gyakorlat2018/19/1Dr. Lovas Anita
VP_G+K_G7Gyakorlat2018/19/1Durkó Emília
VP_G+K_G6Gyakorlat2018/19/1Badics Milán Csaba
VP_G+K_G2Gyakorlat2018/19/1Szűcs Balázs Árpád
VP_G+K_G9Gyakorlat2018/19/1Petróczy Dóra Gréta
EElmélet2018/19/1
GGyakorlat2018/19/1
VP_G+K_G18Gyakorlat2018/19/1Dr. Lovas Anita
VP_G+K_G12Gyakorlat2018/19/1Dr. Keresztúri Judit Lilla
VP_G+K_G14Gyakorlat2018/19/1Pollák Zoltán
VP_G+K_G25Gyakorlat2018/19/1Petheő Attila István
VP_G+K_G20Gyakorlat2018/19/1Dr. Lovas Anita
VP_G+K_G10Gyakorlat2018/19/1Fazakas Gergely
VP_G+K_G13Gyakorlat2018/19/1Fáykiss Péter
VP_G+K_G28Gyakorlat2018/19/1Fain Máté
VP_G+K_G15Gyakorlat2018/19/1Pollák Zoltán
VP_G+K_G16Gyakorlat2018/19/1Fazakas Gergely
VP_G+K_G22Gyakorlat2018/19/1Erb Tamás Zsolt
VP_G+K_G19Gyakorlat2018/19/1Fazakas Gergely
VP_G+K_G29Gyakorlat2018/19/1Kerényi Péter
VP_G+K_G27Gyakorlat2018/19/1Petheő Attila István
VP_G+K_G26Gyakorlat2018/19/1Barabás Zoltán
VP_G+K_G11Gyakorlat2018/19/1Dr. Walter György
VP_G+K_G21Gyakorlat2018/19/1Lakatos Zsolt
VP_G+K_G24Gyakorlat2018/19/1Badics Milán Csaba
VP_G+K_G17Gyakorlat2018/19/1Misik Sándor
VP_G+K_G30Gyakorlat2018/19/1Kürthy Gábor
VP_G+K_G31Gyakorlat2018/19/1Petróczy Dóra Gréta
VP_G+K_G32Gyakorlat2018/19/1Durkó Emília
VP_G+K_VKVizsgakurzus2018/19/1Dr. Walter György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.