Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Haladó vállalati pénzügy

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó vállalati pénzügy
A tantárgy neve (angolul): Advanced Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csóka Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatása során nagy hangsúlyt helyezünk a vállalatoknál felmerülő gyakorlati problémák tárgyalására, és esettanulmányok megoldására. A főbb témák: a befektetési, finanszírozási döntések meghozatala; reálopciók stratégia következményei; a fúziók pénzügyi elemzése, a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezés; pénzügyi kockázatok azonosítása, számszerűsítése és fedezése; a pénzügyi elemzés; a tőkeköltség meghatározása; alapvető eszközértékelési módszerek; és a finanszírozási források (hitel, lízing, értékpapír, speciális finanszírozási formák) értékelése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumokon való részvétel kötelező. Az órai munka (ahol nagyban építünk az előadásokra és a kötelező irodalomra) és házi feladatok adják az év végi pontszám 20 százalékát (pénzügyes csoportokban 30 %-át).

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Szemináriumi pontok (A második héttől minden óra 5 perces röpdolgozattal kezdődik 1%-ért, előre megadott kérdésekből, fogalmakból. Nincs minimumkövetelmény. Elmaradt röpdolgozatot nem lehet pótolni.): 10%.

Csoportos házi feladatok (maximum 3 fős csoportokban, csak a szemináriumi csoporton belülről, leadásuk nem kötelező): 10%.

Extra házi feladatok (pénzügyes csoportokban): 10 %

Félév végi írásbeli vizsga 80 % (ebből minimum a pontok felét el kell érni), pénzügyes csoportokban 70% (ebből minimum a pontok felét el kell érni). A pénzügyes vizsgasorban a 70 %-ból kb. 50 % azonos lesz a többiek kérdéseivel, 20 % a pénzügyes csoportokban feldolgozott "szorgalmi" anyaghoz fog kapcsolódni.

Vizsgán és a röpdolgozatokon nem programozható számológép és kézzel írt képletgyűjtemény használható. A képletgyűjtemény egy darab maximum A4-es lap maximum két oldalát használja, tartalma csak képletek és első betűs rövidítések, semmilyen szöveg, vagy ábra. A nem megfelelő képletgyűjteményeket elvesszük.

Ponthatárok:
51- 2
63- 3
75- 4
87- 5.

Azok a hallgatók, akik a félévben ösztöndíjjal külföldön tartózkodnak, szintén felvehetik a Haladó Vállalati Pénzügy tárgyat. Ehhez a Neptunon a félév elején leadott kérvényen (Kedvezményes tanulmányi rend kérelem) túl a szorgalmi időszak végéig a szeminárium-vezetőnél kell a külföldi ösztöndíjról szóló igazolás másolatát bemutatniuk.
Számukra a félév elfogadásának feltételei:
1) szemináriumra nem kell járniuk;
2) a félév során a házi feladatokat a 10%-ért meg kell oldaniuk – úgy, mint a többieknek, ehhez az egyik (velük együtt) maximum három fős csoport munkájában részt vehetnek;
3) a vizsgaidőszakban a többiekkel együtt tesznek írásbeli vizsgát, a vizsga pontszámát szorozzuk 9/8-dal (pénzügyes csoportokban 8/7-eddel), az elveszett szemináriumi pontokat (10%) kompenzálandó.

Az őszi félévben ha indul vizsgakurzus, akkor
- csak az veheti fel, aki már korábban felvette;
- minden korábbi pont törlődik, de az őszi félévben nincs házi feladat, ezért
a röpdolgozatok duplán számítanak (20 pontot lehet szerezni).

Ismételt (tavaszi) felvétel esetén az évközi pontok nulláról indulnak.

Tananyag leírása: Jelenérték, növekvő annuitás, annuitás jövőértéke
Pénzügyi kimutatások üzleti szemmel
Tőkeszerkezet, osztalékpolitika
Csődjátszmák, Merton modell
Reálopciók
Fúziók, felvásárlások
Vállalati kockázatkezelés
Zártkörű vállalatfinanszírozás
Rövid távú pénzügyi tervezés, likviditás
Hosszú távú finanszírozási források
Tőzsdei finanszírozás
Tervezés (budgeting) és teljesítményértékelés a gyakorlatban

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs rendszer szerint. A pénzügy mester szakos hallgatóknak kötelező külön (PU kódot tartalmazó) csoportokba jelentkezniük. Nem pénzügy mester szakos hallgató is jelentkezhet ilyen csoportba, ha tanult már befektetések jellegű tárgyat és vállalja az extra terhelést (szorgalmi feladatok is lehetnek röpdolgozat kérdések, extra házi feladatok, a vizsgán 20 % a szorgalmi feladatokból)

Kompetencia leírása: A korábbi, vállalati pénzügy jellegű tárgyak keretében megszerzett elméleti tudásra alapozva a vállalati pénzügyi döntési helyzetek elemzési modelljeinek, és a megoldáshoz rendelkezésre álló eszköztár használata (évközi ellenőrzések, órai munka, házi feladatok).
Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga).
Csapatmunka (házi feladatok).

Félévközi ellenőrzések: A második héttől minden óra 5 perces röpdolgozattal kezdődik, előre megadott kérdésekből, fogalmakból, darabonként 1%-ért. 10%.

Csoportos házi feladatok (maximum 3 fős csoportokban, csak a szemináriumi csoporton belülről, leadásuk nem kötelező): 10%. (pénzügyes csoportokban 20 %).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: El kell olvasni a kötelező irodalom adott fejezeteit, illetve a tárgy holnapjára felrakott kérdéseknek/fogalmaknak is érdemes utánajárni.

Szak neve: Logisztikai menedzsment (MSc); Marketing (MSc); Pénzügy (MSc); Regionális és környezetgazdaságtan (MSc); Számvitel (MSc); Vezetés és szervezés (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005, válogatott fejezetek (3, 29, 16-19, 20, 23.2, 22, 33, 27-28, 14-15, 30-31, 24-25 fejezetek, ismertnek tekintjük: 1-9; 13; 35.)

Ajánlott irodalom:

  • Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005.
  • A honlapon megjelölt cikkek.
Ajánlott irodalmak:
Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek ; Panem, 2005.
Kötelező irodalmak:
Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek ; Panem, 2005.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berlinger Edina, Dr. Havran Dániel, Dr. Juhász Péter, Dr. Csóka Péter, Durkó Emília, Szűcs Balázs Árpád, Fazakas Gergely, Dr. Walter György, Petróczy Dóra Gréta

Utolsó módosítás: 2019-01-28 11:39:01

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G+K_EElmélet2018/19/2Dr. Berlinger Edina, Dr. Havran Dániel, Dr. Juhász Péter, Dr. Csóka Péter
G+K_G5Gyakorlat2018/19/2
G+K_G7Gyakorlat2018/19/2Durkó Emília
G+K_G6Gyakorlat2018/19/2Szűcs Balázs Árpád
P1_PU1X_G3Gyakorlat2018/19/2Fazakas Gergely
G+K_G1Gyakorlat2018/19/2Fazakas Gergely
G+K_G2Gyakorlat2018/19/2Durkó Emília
P1_PU1X_G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Csóka Péter
P1_PU1X_G4Gyakorlat2018/19/2Fazakas Gergely
G+K_G4Gyakorlat2018/19/2
P1_PU1X_G5Gyakorlat2018/19/2Dr. Csóka Péter
P1_PU1X_G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Walter György
G+K_G8Gyakorlat2018/19/2Petróczy Dóra Gréta
P1_PU1X_Gyakorlat2018/19/2
P1_PU1X_G6Gyakorlat2018/19/2Petróczy Dóra Gréta


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.