December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó vállalati pénzügy
A tantárgy neve (angolul):Advanced Corporate Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csóka Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatása során nagy hangsúlyt helyezünk a vállalatoknál felmerülő gyakorlati problémák tárgyalására, és esettanulmányok megoldására. A főbb témák: a befektetési, finanszírozási döntések meghozatala; reálopciók stratégia következményei; a fúziók pénzügyi elemzése, a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezés; pénzügyi kockázatok azonosítása, számszerűsítése és fedezése; a pénzügyi elemzés; a tőkeköltség meghatározása; alapvető eszközértékelési módszerek; és a finanszírozási források (hitel, lízing, értékpapír, speciális finanszírozási formák) értékelése.
Kompetenciák:
A korábbi, vállalati pénzügy jellegű tárgyak keretében megszerzett elméleti tudásra alapozva a vállalati pénzügyi döntési helyzetek elemzési modelljeinek, és a megoldáshoz rendelkezésre álló eszköztár használata (évközi ellenőrzések, órai munka, házi feladatok).
Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga).
Csapatmunka (házi feladatok).

A fenntarthatóság szempontjai:
12. Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Ismeri a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek lehetőségeit.
- Ismeri a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot.


Képesség:
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
- Képes nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, olyanokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
- Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.


Attitűd:
- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
- Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: