Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Befektetések

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Befektetések
A tantárgy neve (angolul): Investments
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy idősáv előadás + heti egy (BPM-en kettő) idősáv szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berlinger Edina

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a pénzügyi piacok termékeivel, szereplőivel és működésével, a kereskedés és az egyes termékek sajátosságaival. A tárgy kiemelten foglalkozik a derivatív termékek (határidős ügyletek, csereügyletek, opciók) árazásával. A szemináriumokon nagy mennyiségű számpélda megoldására kerül sor. A szemináriumokat a Pénzügyi Laboratóriumban (FinLab) elérhető Bloomberg terminál segítségével valós piaci árfolyamok értelmezésével egészítjük ki.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi röpdolgozatok 12 pontért (minimumkövetelmény: 6 pont).
Házi feladatok 20 pontért (minimumkövetelmény: 10 pont) (egyedül, vagy két fős csoportokban). A házi feladatok egy részéhez szükséges a Bloomberg terminál haszálata.
A vizsgára bocsátás feltétele a Reuters vagy a Bloomberg certificate bemutatása.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy.

A tárgyat 3 órás zárthelyi vizsga zárja a félév végén, ahol a nem programozható számológépen kívül a saját kézzel írt, kizárólag képleteket tartalmazó képletgyűjteményt (egy darab A4-es lap mindkét oldala, szöveg nélkül) lehet használni.

Az értékelés módszere: Félév végi írásbeli vizsga 70 pontért (minimum35 pont szükséges az elégségeshez!)
Házi feladatok 20 pontért (min 10 pont)
Szemináriumi pontok 12 pont (min 6 pont)

Jegyek:
87%-100%: jeles*
75%-86%: jó
63%-74%: közepes
51%-62%: elégséges**
0-50% elégtelen

*A többi pontjától függetlenül jelest kap a hallgató, ha a félév végi ZH-n 87%-ot elér.
**A többi pontjától függetlenül elégtelent kap a hallgató, ha a félév végi ZH-n nem ér el 50%-ot.

Tananyag leírása: 1.) egyszerű kamat termékek és hozamgörbe
2.) kötvények kockázata
3.) határidős ügyletek 1.
4.) határidős ügyletek 2.
5.) csereügyletek 1.
6.) opciók 1.
7.) opciók 2
8.) opciók 3.
9.) opciók 4.
10.) statikus terméktervezés
11.) dinamikus terméktervezés
12.) partnerkockázat

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Számítógépes példamegoldás (házi feladatok, Excel, Visual Basic)
Alapvető összefüggések, fogalmak (szemináriumi röpdolgozatok)
Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga)

Félévközi ellenőrzések: Minden szeminárium egy ötperces feladatmegoldással (röpdolgozat) kezdődik, amely az előző hét ismeretanyagát kéri számon.

Beadandó házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok (StockTrak és Bloomberg vagy Reuters segítségével)
Szemináriumi munka
Félév végi vizsga

Szak neve: Pénzügy mester és Biztosítási és Pénzügyi Matematika mester

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • + Kijelölt fejezetek az alábbi könyvekből (Moodle szerint):
  • Hull, J. C.: Options, futures and other derivatives, 8th edition, (Prentice Hall, 2012)
  • Száz, J.: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset, 2009)
  • + Előadások és szemináriumok anyaga
  • + Moodle-on közzétett jegyzetek és gyakorló feladatok

Ajánlott irodalom:

  • Néhány vonatkozó fejezet a FinLab-ban elérhető alábbi könyvből:
  • Paul Wilmott: Quantitative Finance 2nd ed (2006, John Wiley and Sons)
  • Felzárkózást segítő könyvek:
  • Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása, Jetset, 2009 (kijelölt fejezetek)
  • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések
Ajánlott irodalmak:
Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása, Jetset, 2009 (kijelölt fejezetek)
Kötelező irodalmak:
Száz J.: Devizaopciók és részvényopciók árazása, Jetset, 2009 (kijelölt fejezetek)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hull, J. C.: Options, futures and other derivatives, 8th edition, (Prentice Hall, 2012)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berlinger Edina, Badics Milán Csaba, Bihary Zsolt, Dr. Csóka Péter, Víg Attila András

Utolsó módosítás: 2018-02-04 21:01:17

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ1_G3Gyakorlat2018/19/1Dr. Berlinger Edina
PÜ1_G1Gyakorlat2018/19/1Badics Milán Csaba
BPM1_G3Gyakorlat2018/19/1
BPM1_G2Gyakorlat2018/19/1Bihary Zsolt
BPM1_G1Gyakorlat2018/19/1Dr. Csóka Péter
PÜ1_G2Gyakorlat2018/19/1Badics Milán Csaba
PÜ1_G4Gyakorlat2018/19/1Dr. Berlinger Edina
PÜ1+BPM1_EElmélet2018/19/1Badics Milán Csaba, Bihary Zsolt, Víg Attila András, Dr. Berlinger Edina, Dr. Csóka Péter
PÜ1_G5Gyakorlat2018/19/1Víg Attila András


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.