Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Befektetések

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Befektetések
A tantárgy neve (angolul): Investments
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy idősáv előadás + heti egy (BPM-en kettő) idősáv szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berlinger Edina

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a pénzügyi piacok termékeivel, szereplőivel és működésével, a kereskedés és az egyes termékek sajátosságaival. A tárgy kiemelten foglalkozik a derivatív termékek (határidős ügyletek, csereügyletek, opciók) árazásával. A szemináriumokon nagy mennyiségű számpélda megoldására kerül sor. A szemináriumokat a Pénzügyi Laboratóriumban (FinLab) elérhető Bloomberg terminál segítségével valós piaci árfolyamok értelmezésével egészítjük ki.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi röpdolgozatok 10 pontért
Házi feladatok 20 pontért (egyedül vagy két fős csoportokban).
A vizsgára bocsátás feltétele a Reuters vagy a Bloomberg certificate bemutatása.
A szemináriumokon a részvétel kötelező (maximum 3 hiányzás lehetséges)

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy.

A tárgyat 3 órás zárthelyi vizsga zárja a félév végén, ahol a nem programozható számológépen kívül a saját kézzel írt, kizárólag képleteket tartalmazó képletgyűjteményt (egy darab A4-es lap mindkét oldala, szöveg nélkül) lehet használni.

Az értékelés módszere: Félév végi írásbeli vizsga: 70 pont (minimum 35 pont szükséges az elégségeshez)
Házi feladatok: 20 pont
Szemináriumi pontok: 10 pont

Jegyek:
87%-100%: jeles*
75%-86%: jó
63%-74%: közepes
51%-62%: elégséges**
0-50% elégtelen

*A többi pontjától és a szemináriumi jelenléttől függetlenül jelest kap a hallgató, ha a félév végi ZH-n legalább 61 pontot elér.
**A többi pontjától függetlenül elégtelent kap a hallgató, ha a félév végi ZH-n nem ér el minimum 35 pontot.

Tananyag leírása: 1.) hozamgörbe
2.) kötvények kockázata
3.) határidős ügyletek 1.
4.) határidős ügyletek 2.
5.) csereügyletek 1.
6.) opciók 1.
7.) opciók 2
8.) opciók 3.
9.) opciók 4.
10.) statikus terméktervezés
11.) dinamikus terméktervezés
12.) partnerkockázat

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Adatbázisok és elemző szoftverek használata (Bloomberg, Reuters)
Portfóliókezelés gyakorlata (StockTrak)
Számítógépes példamegoldás (házi feladatok, Excel, Visual Basic)
Alapvető összefüggések, fogalmak (szemináriumi röpdolgozatok)
Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga)

Félévközi ellenőrzések: Minden szeminárium kb. ötperces feladatmegoldással (röpdolgozat) kezdődik.
Házi feladatok (StockTrak és Bloomberg vagy Reuters segítségével)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi munka
Házi feladatok (StockTrak és Bloomberg vagy Reuters segítségével)
Félév végi vizsga

Szak neve: Pénzügy mesterszak
Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hull, J. C.: Options, futures and other derivatives, 8th edition, (Prentice Hall, 2012) (kijelölt fejezetek)
  • Előadások és szemináriumok anyaga (Moodle-re feltöltve)
  • Jegyzetek és gyakorló feladatok (Moodle-re feltöltve)

Ajánlott irodalom:

  • Wilmott: Quantitative Finance
  • Modie-Kane-Marcus: Investments
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Hull, J. C.: Options, futures and other derivatives, 8th edition, (Prentice Hall, 2012)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Badics Milán Csaba, Dr. Berlinger Edina, Bihary Zsolt

Utolsó módosítás: 2018-09-15 18:01:22

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ1_G4Gyakorlat2018/19/2Badics Milán Csaba
PÜ1_G3Gyakorlat2018/19/2Badics Milán Csaba
PÜ1_EElmélet2018/19/2Dr. Berlinger Edina, Badics Milán Csaba, Bihary Zsolt
PÜ1_G2Gyakorlat2018/19/2Badics Milán Csaba
PÜ1_G1Gyakorlat2018/19/2Badics Milán Csaba


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.