Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi jog II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi jog II.
A tantárgy neve (angolul): Financial Law II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Czoboly Gergely István

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a hazai bankjogi és tőkepiaci szabályozást. A félév során a hallgatók megszerezzék az MNB feladatával, hatáskörével és szervezetével kapcsolatos jogi ismereteket, továbbá részleteiben megismerjék a pénz- és tőkepiaci tevékenységi és intézményrendszert, kezdve a pénzügyi és befektetési szolgáltatásoktól a pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások alapítási és működési szabályain keresztül a tőkepiaci intézményrendszer egyéb szervezeteinek megismeréséig (központi értéktár, garancia-alapok, felügyeleti hatóság).

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Írásbeli dolgozat; a kérdések típusa teszt és kifejtős. Megfelelt: minimum 60 % mindkét kérdéstípus esetén.

Tananyag leírása: 1.Bevezető – a befektetések, a pénz- és tőkepiaci intézményrendszer szabályozásának jogi alapjai
Az értékpapír fogalma, az értékpapírokkal kapcsolatos általános kérdések
2. Az egyes befektetési, pénzügyi eszközök ismertetése I.
3. Az egyes befektetési, pénzügyi eszközök ismertetése II.
4. Az egyes befektetési, pénzügyi eszközök ismertetése III.
5. Tőkepiaci szabályozás – Az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatala
6. Tőkepiaci szabályozás – A befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságban
7. Tőkepiaci szabályozás – A piaci visszaélések, a bennfentes kereskedelem
8. Tőkepiaci szabályozás – Befektetési szolgáltatások, befektetési szolgáltatást nyújtók
9. Tőkepiaci szabályozás
- tőzsde
- központi értéktár
- központi szerződő fél
10. Befektető-védelem, a Befektető-védelmi Alap
11. A pénz- és tőkepiaci intézményrendszer felügyelete
- a felügyeleti hatóság
- az európai felügyeleti rendszer
12. Pénz- és tőkepiaci intézményrendszer
- a Magyar Nemzeti Bank, mint a magyar jegybank
- az Európai Központi Bank
13. Pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi intézmények
14. A pénz- és tőkepiaci intézményrendszer
– A betétesek védelme, az Országos Betétbiztosítási Alap
- A szanálás, a Szanálási Alap

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A tárgy keretében a hallgatók a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra, valamint az értékpapírpiacra és a tőzsdére vonatkozó ismeretekre tesznek szert. Ennek alapján a hallgatók ismereteket szereznek a pénz- és tőkepiacok, a pénzügyi közvetítőrendszer magyarországi szabályozásáról, ennek keretében a hitelintézetek, pénzügyi és befektetési vállalkozások alapításának és működésének szabályairól, valamint a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésének felügyeleti és egyéb követelményeiről. A hallgatók megismerkednek a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységek Európai Unión belüli végzésének szabályaival is (fióktelepek útján és határon átnyúló módon történő szolgáltatásnyújtás). A hallgatók ismereteket szereznek a teljes pénz- és tőkepiaci közvetítőrendszerről, kezdve a felügyeleti hatóságként, illetve központi bankként eljáró Magyar Nemzeti Banktól a szabályozott piacra és a tőzsdére vonatkozó rendelkezéseken keresztül a központi értéktár és a központi szerződő fél szabályozásáig. A hallgatók elmélyült tudást szereznek a piaci visszaélés és a bennfentes kereskedelem tilalmával, a befektetők és betétesek védelmével, a szanálás jogintézményével, és a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbírósággal kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezésekről.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Pénzügy (MSc) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása, Budapest 2016
  • dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása Kiegészítő Jegyzet, Budapest, 2017
  • dr. Szabó Dániel: Pénzügyi intézmények és pénzügyi szolgáltatások (kézirat)
  • Szemelvények a mindenkor hatályos tőkepiaci és hitelintézeti jogszabályokból, az MNB-ről szóló törvény, a tőkepiaci törvény, a befektetési vállalkozásokról szóló törvény, a hitelintézeti törvény.

Ajánlott irodalom:

  • Szeles Nóra: Tőzsdesztori, Budapest, 2006
Ajánlott irodalmak:
Szeles Nóra: Tőzsdesztori, Budapest, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Az értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Tomori Erika

Utolsó módosítás: 2017-02-06 10:15:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU1_2_EElmélet2018/19/2Dr. Tomori Erika


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru