Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi jog II.
A tantárgy neve (angolul):Financial Law II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
3+0
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czoboly Gergely István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében a hallgatók a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra, valamint az értékpapírpiacra és a tőzsdére vonatkozó ismeretekre tesznek szert. Ennek alapján a hallgatók ismereteket szereznek a pénz- és tőkepiacok, a pénzügyi közvetítőrendszer magyarországi szabályozásáról, ennek keretében a hitelintézetek, pénzügyi és befektetési vállalkozások alapításának és működésének szabályairól, valamint a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésének felügyeleti és egyéb követelményeiről. A hallgatók megismerkednek a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységek Európai Unión belüli végzésének szabályaival is (fióktelepek útján és határon átnyúló módon történő szolgáltatásnyújtás). A hallgatók ismereteket szereznek a teljes pénz- és tőkepiaci közvetítőrendszerről, kezdve a felügyeleti hatóságként, illetve központi bankként eljáró Magyar Nemzeti Banktól a szabályozott piacra és a tőzsdére vonatkozó rendelkezéseken keresztül a központi értéktár és a központi szerződő fél szabályozásáig. A hallgatók elmélyült tudást szereznek a piaci visszaélés és a bennfentes kereskedelem tilalmával, a befektetők és betétesek védelmével, a szanálás jogintézményével, és a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbírósággal kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezésekről.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: