Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Kötvény- és részvénypiacok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kötvény- és részvénypiacok
A tantárgy neve (angolul): Fixed Income and Equity Markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: kötelező szakirány tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Makara Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: Célja, hogy elmélyítse a hallgatók a kamatláb-kockázatnak kitett eszközökből, illetve részvényekből álló portfóliók kezelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteit. Pénzügyi modelleket és azok gyakorlati alkalmazását tárgyaljuk. Az irodalom feldolgozásával párhuzamosan a hallgatók számításokat is végeznek (Excelben, piaci árfolyamok alapján): hozamgörbét becsülnek, illetve numerikus módszerekkel kamatláb-derivatívokat áraznak.

Évközi tanulmányi követelmények: A két házi feladat beadása

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy + vizsgajegy

Az értékelés módszere: év végi írásbeli vizsga és a házi feladaok alapján

Tananyag leírása: előadások:
1. hét A globális részvénypiacok működése
2. hét A részvénypiaci elemzés főbb iskolái, a technikai elemzés szerepe
3. hét Az árfolyammozgás fázisai I.
4. hét Az árfolyammozgás fázisai II.
4. hét Középtávú befektetési stratégiák
5. hét Több időtáv elemzésén alapuló befektetési stratégiák
6. hét A relatív erő
7. hét Technikai indikátorok és alkalmazásaik
8. hét Piac elemzés, piaci indikátorok
9. hét A befektetői hangulat szerepe és számszerüsítése
10. hét Az árfolyammozgás közelről, a volatilitás változása
11. hét Rövidtávú kereskedési stratégiák
12. hét Szektorelemzés
13. hét Pozícióméretezés, kockázatkezelés
14. hét Összefoglalás, áttekintés


szemináriumok:
1. hét Az arbitrázsmentes alapjai statikus és dinamikus modellekben
2. hét Kötvényárfolyamok a valóságban, a hozamgörbe mérése I.
3. hét Kötvényárfolyamok a valóságban, a hozamgörbe mérése II.
4. hét Kamatláb-kockázat és immunizáció: egy- és többfaktoros duration, konvexitás I.
5. hét Kamatláb-kockázat és immunizáció: egy- és többfaktoros duration, konvexitás II.
6. hét Befektetői stratégiák a kötvénypiacon
7. hét A kamatláb-derivatívok típusai: kötvény-opciók, visszahívható kötvények, kamatláb-swapok, swapciók
8.hét A dinamikus hozamgörbe modellek fő jellemzői I.
9. hét A dinamikus hozamgörbe modellek fő jellemzői II.
10. hét Kamatláb-derivatívok árazása kamatlák-fák segítségével I.
11. hét Kamatláb-derivatívok árazása kamatlák-fák segítségével II.
12. hét Változó kamatozású kötvények árazása I.
13. hét Változó kamatozású kötvények árazása II.
14. hét Konzultáció

Órarendi beosztás: A Neptun szerint.

Kompetencia leírása: Elmélyíti a kötvény és részvényportóliók kezelésével kapcsolatos ismereteit, képes lesz a hozamgörbe alakulásával kapcsolatos várakozások alapján komplex pozíciók felvételére, és kamatláb-kockázat kezelésére és kamatláb-derivatívok árazására.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A beadandó házi feladatok

Szak neve: Pénzügy mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötvénypiacok és kamatláb-derivatívok, sokszorosított egyetemi jegyzet
  • John C. Hull: Opciók, határidős- és egyéb származtatott ügyletek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kötvénypiacok és kamatláb-derivatívok ; sokszorosított egyetemi jegyzet
John C. Hull: Opciók, határidős- és egyéb származtatott ügyletek ; Panem, 1999.

 
A tantárgy oktatói:

Szűcs Balázs Árpád, Dr. Makara Tamás

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU1_BEF_EElmélet2018/19/2Szűcs Balázs Árpád, Dr. Makara Tamás
PU1_BEF_G1Gyakorlat2018/19/2Szűcs Balázs Árpád
PU1_BEF_G2Gyakorlat2018/19/2Szűcs Balázs Árpád


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru