December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul):Corporate Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
3+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Váradi Kata

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a hallgatóknak ismerniük kell az alapvető pénzügyi számítások menetét (diszkontálás, annuitás, örökjáradék, egyenértékes), képesnek kell lenniük a beruházási és finanszírozási kérdésekkel kapcsolatos tankönyvi elméletek leírására és használatára, illetve ismerniük kell a számvitel alapfogalmait és összefüggéseit, valamit a vállalatgazdaságtan általános eszköztárát és a cégek működési logikájának fő vonulatait.

A fenntarthatóság szempontjai:
A félév során a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésköröket is tárgyalni fogunk, illetve azt, hogy a tőkepiacok miképpen tudnak ehhez hozzájárulni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.

Ismeri részvények, kötvények, értékpapírok, határidős ügyletek, opciós ügyletek, csereügyletek használatával, árazásaival kapcsolatos alapvető modelleket, ezek összefüggéseit.


Képesség:
A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozásban, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót ellátni.


Attitűd:
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.

Törekszik a biztosításmatematika, pénzügyi matematika modern, új eredményeinek megismerésére és minél szélesebb körű alkalmazására, új közgazdasági, matematikai kompetenciák megszerzésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: