Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Biztosítási és pénzügyi jog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK17M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítási és pénzügyi jog
A tantárgy neve (angolul): Insurance and Financial Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Biztosítástan
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A biztosító- és hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra, valamint az értékpapírpiacra és a tőzsdére vonatkozó ismereteket mélyítése, szélesítése. Ennek alapján a hallgatók további ismereteket szereznek a pénz- és tőkepiacok magyarországi szabályozásáról.

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, a hivatkozott irodalom feldolgozása.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli kollokvium, teszt és kifejtős kérdések.

Az értékelés módszere: TVSZ szerint.

Tananyag leírása: A magyar jogrendszer alapvető sajátosságai, a biztosítási területet szabályozó jogszabályok
Biztosítási szerződésjog – a Ptk. és a gépjármű-felelősségbiztosítási törvény
Ptk. – Gfbtv. II.
A biztosítási tevékenységre vonatkozó közjogi szabályozás – a Bit. szerkezete, hatálya, definíciói
A biztosítási piac szereplői – biztosítók, közvetítők, szaktanácsadók
Biztosító alapítása, tevékenységének megkezdése – a működés legfontosabb feltételei
A működés legfontosabb feltételei II.
Pénzügyi feltételek – pénzügyi problémák
A biztosítási tevékenység felügyelete
Az értékpapírjogi szabályok kapcsolódása a biztosítási tevékenységhez; az értékpapírjog releváns szabályozási tárgyainak bemutató ismertetése
Az értékpapírok fogalmával való ismerkedés – az értékpapírok elhatárolása a szerződésektől illetve a dolgoktól; Az értékpapírok megjelenési formáira, előállítására és megsemmisítésére vonatkozó szabályok tárgyalása
Az alapvető értékpapírok szabályozásának bemutatása I. – pénzkövetelésről szóló értékpapírok (váltó, kötvény, csekk, befektetési jegy)
Az alapvető értékpapírok szabályozásának bemutatása II. – a tagsági jogról és a dologra vonatkozó tulajdonjogról szóló értékpapírok (részvény, közraktári jegy)
A releváns tőkepiaci szabályok összefoglalása – a PSZÁF tőkepiaci szerepe, az értékpapírok forgalomba hozatalának és a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésnek a szabályozása

Órarendi beosztás: ETR és NEPTUN szerint.

Kompetencia leírása: A pénzügyi és biztosítási szektort érintő jogszabályok értő olvasása, az aktuáriusi és pénzügyi elemzői munkafolyamatra vonatkozó előírások értelmezése.

Félévközi ellenőrzések: Nincs.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A vonatkozó jogszabályok értő olvasása.

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Dr. Tomori Erika: „Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása” – Közép-európai Brókerképző Alapítvány, Budapest, 2007.
  • Biztosítási közjog – Kézikönyv a gyakorlat számára, társszerző: Dr. Bálint Györgyi (2006. SALDO, 390-401., 452-479.)

Ajánlott irodalom:

  • Az előadáson megadott irodalom.
Ajánlott irodalmak:
Az előadáson megadott irodalom.
Kötelező irodalmak:
Dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása - Közép-európai Brókerképző Alapítvány, Budapest, 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Biztosítási közjog - Kézikönyv a gyakorlat számára, társszerző: Dr. Bálint Györgyi (2006. SALDO, 390-401., 452-479.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Tomori Erika, Bálint Györgyi

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
BPM2_EElmélet2018/19/2Dr. Tomori Erika, Bálint Györgyi


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.