Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi piacok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi piacok
A tantárgy neve (angolul): Financial Markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 1 idősáv előadás és 0,5 idősáv gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalati pénzügyek, Befektetések
A tantárgy típusa: Kötelező szaktárgy (BPM)
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Száz János

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a különböző előképzettségű hallgatók pénzügyi tudásának szintrehozása. Elsősorban a nem pénzügyi alapképzettségűek számára fontos a hitelpénzrendszer működésének kellő átlátása, a Befektetések tárgy anyagának elmélyítése, de az összes hallgató számára is elengedhetetlen az alapvető befektetési és pénzügyi számítási ismeretek ill. készségek megszilárdítása (ideértve az EXCELVBA programozást is). A tárgy a pénzügyi piacok működésére fókuszálva tekinti át a konkrét pénzügyi termékeket és piacokat, a pénzügyi közvetítő rendszer működését – úgy, hogy már épít a Befektetések tárgyban tanult elvi ismeretekre.
A tárgy egyik közvetlen célja, hogy tehermentesítse a 3. félévben kötelező Kvantitatív pénzügy szakirány-tárgyat, és biztosítsa a szükséges pénzügyi ismereteket azok számára is, akik az alapképzésben nem tanultak pénzügytant, pénzügyi számításokat, számvitelt, befektetési ismereteket. A másik közvetlen cél, hogy a Pénzügyi folyamatok tárgy árazási módszertanához biztosítsa a megfelelő pénzügyi ismereteket (pl, futures option, átváltható kötvény, a devizákra szóló opciók sajátosságai, stb).

Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok, órai aktivitás, röpdolgozatok, kiselőadások

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Órai aktivitás, röpdolgozatok: 10 pont
Házi feladat: 20 pont
Félévközi írásbeli: 20
Félévvégi írásbeli 40 pont
Félévközi szóbeli: 10 pont

Minden részfeladatból 50% elérése szükséges a tárgy teljesítéséhez.
Az évközi feladatok (házi feladat, röpdolgozatok, szóbeli) ismétlésére nincs lehetőség.

Tananyag leírása: Gyakorlati pénzügyi piaci ismeretek, valamint a pénzügyi számítások felfrissítése, különös tekintettel a derivatív árazásra.

Órarendi beosztás: Előadás: Kedd 13:40 - 15:10 E250
Szeminárium: Kedd 15:30 - 17:00 E250 (csak az első negyedévben)

Kompetencia leírása: A pénzügyi közvetítő rendszer alapvető működésének átlátása, a pénzügyi számítási alapismeretek megszilárdítása és a Kvantitatív pénzügyek és a Pénzügyii folyamatok tárgy előfeltételét képező pénzügyi ismeretek magabiztos alkalmazása.

Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok, félévközi írásbeli, félévközi szóbeli

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Dunbar, Nicholas: A talált pénz (A pénzpiacok természetrajza), (Panem, 2000)
 • Mishkin - Eakins: Financial Markets and Institutions (7th ed., Pearson, 2012)
 • Száz J.- Juhász P.: Pénzügyi számítások (Jetset, 2013)
 • Száz J.: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset, 2009)
 • Feltételezett előismeret:
 • Bodie, Kane, Marcus: Befektetések (Aula, Budapest, 2005)
 • Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)

Ajánlott irodalom:

 • Lewis, Michael: Brókerpóker (Alinea, Budapest, 2005)
 • Lewis, Michael: A nagy dobás (Alinea, Budapest, 2010)
 • Lowenstein, Roger: Tőzsdeguruk tündöklése és bukása (Aliena, Budapest, 2007)
 • Bill Rini: Kötvények, részvények, opciók (KJK, 1992)
 • Powers-Vogel: Határidős deviza és hitelpiacok működése (KJK, 1990)
Ajánlott irodalmak:
Lewis, Michael: Brókerpóker (Alinea, Budapest, 2005)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Lewis, Michael: A nagy dobás (Alinea, Budapest, 2010)
Lowenstein, Roger: Tőzsdeguruk tündöklése és bukása (Aliena, Budapest, 2007)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Powers-Vogel: A határidős deviza- és hiteltőzsdék működése (KJK, 1990)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Dunbar, Nicholas: A talált pénz (A pénzpiacok természetrajza), (Panem, 2000)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mishkin - Eakins: Financial Markets and Institutions (7th ed., Pearson, 2012)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz J.- Juhász P.: Pénzügyi számítások : Visual Basic segítségével (Jetset, 2013)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz J.: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset, 2009)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bodie, Kane, Marcus: Befektetések (Aula, Budapest, 2005)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.