December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK20SB
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul):Corporate Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Pénzügytan, Statisztika I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Walter György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A vállalati pénzügyi alapok elsajátítása és a legfintosabb pénzügyi piaci számítások, értékelési elvek használatának megértése és begyakorlása. Mindezeken belül a tantárgy célja az általámnos hozam-, jelenérték- és jövőérték-számítás elsajátítása. A hallgatóknak tisztában kell lenniük a főbb értékpapír-piaci és egyéb eszközök kockázataival, illetve árazási alapelveivel. Képeseknek kell lenniük vállalatok és projektek értékelésére, megvalósíthatóságuk egyszerűbb elemzésére. Átlátják a vállalatok finanszírozási lehetőségeit, a finanszírozási szerkezet megválasztásának előnyeit és hátrányait, az osztalékpolitika főbb elveit.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tanátárgy a gazdálkodástudományban a vállalati pénzügy, pénzügyi piacok területén az alapokat jelentik. A pénzügyes szaktárgyak az itt tárgyalt részterületeket és témaköröket későbbiekben tovább bontják, és magasabb szinten, részletesebben tárgyalják. A tantárgy során megszerzett tudás a későbbi mester pénzügyes tanulmányok alapjait is képezi. A tananyagot, a gyakorlati példákat az adott pénzügyi piacokon tapasztatlható adatok és gyakorlat szerint folyamatosan aktualizáljuk.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- alap pénzügyi matematikai fogalmak elsajátítása
- értékpapírok, befektetések értékelésének fogalmának, összefüggések elsajátítása
- vállalati pénzügyi területeken (befektetés, finanszírozás, pénzügyi menedzsment) szerzett alaptudás, fogalmak, legfontosabb tételek megismerése


Képesség:
- képesség a vállalati pénzügyi területek azonosítására, köztük lévő összefüggések megértésére
- önálló feladat és problémamegoldás képessége egyszerű értékelési problémák, vállalati pénzügyi feladatok kiszámítása során
- képesség alap pénzügyi matematikai számítások megértésére és alapfeladatokon történő elvégzésére


Attitűd:
- nyitottság a pénzügyi problémák megértésére;
- nyitottság a pénzügyi terület működésének kapcsolatának és hatásának megértésére más vállalati menedzsment területekkel (nem pénzügy orientáltságú hallgatók esetén is)


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: