Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Kvantitatív pénzügyek praktikum I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK26M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvantitatív pénzügyek praktikum I.
A tantárgy neve (angolul): Quantitative Finance, Recitation Session I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 1 idősáv szeminárium
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalati pénzügyek, Befektetések
A tantárgy típusa: Kötelező szaktárgy (BPM)
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Száz János

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a különböző előképzettségű hallgatók pénzügyi tudásának szintrehozása. Elsősorban a nem pénzügyi alapképzettségűek számára fontos a hitelpénzrendszer működésének kellő átlátása, a Befektetések tárgy anyagának elmélyítése, de az összes hallgató számára is elengedhetetlen az alapvető befektetési és pénzügyi számítási ismeretek ill. készségek megszilárdítása (ideértve az EXCELVBA programozást is). A tárgy a pénzügyi piacok működésére fókuszálva tekinti át a konkrét pénzügyi termékeket és piacokat, a pénzügyi közvetítő rendszer működését – úgy, hogy már épít a Befektetések tárgyban tanult elvi ismeretekre.
A tárgy egyik közvetlen célja, hogy tehermentesítse a 3. félévben kötelező Kvantitatív pénzügy szakirány-tárgyat, és biztosítsa a szükséges pénzügyi ismereteket azok számára is, akik az alapképzésben nem tanultak pénzügytant, pénzügyi számításokat, számvitelt, befektetési ismereteket. A másik közvetlen cél, hogy a Pénzügyi folyamatok tárgy árazási módszertanához biztosítsa a megfelelő pénzügyi ismereteket (pl, futures option, átváltható kötvény, a devizákra szóló opciók sajátosságai, stb).

Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok, órai aktivitás, röpdolgozatok, kiselőadások

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Órai aktivitás, röpdolgozatok: 10 pont
Házi feladat: 20 pont
Félévközi írásbeli: 20
Félévvégi írásbeli 40 pont
Félévközi szóbeli: 10 pont

Minden részfeladatból 50% elérése szükséges a tárgy teljesítéséhez.
Az évközi feladatok (házi feladat, röpdolgozatok, szóbeli) ismétlésére nincs lehetőség.

Tananyag leírása: Gyakorlati pénzügyi piaci ismeretek, valamint a pénzügyi számítások felfrissítése, különös tekintettel a derivatív árazásra.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A pénzügyi közvetítő rendszer alapvető működésének átlátása, a pénzügyi számítási alapismeretek megszilárdítása és a Kvantitatív pénzügyek és a Pénzügyii folyamatok tárgy előfeltételét képező pénzügyi ismeretek magabiztos alkalmazása.

Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok, félévközi írásbeli, félévközi szóbeli

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Dunbar, Nicholas: A talált pénz (A pénzpiacok természetrajza), (Panem, 2000)
 • Mishkin - Eakins: Financial Markets and Institutions (7th ed., Pearson, 2012)
 • Száz J.- Juhász P.: Pénzügyi számítások (Jetset, 2013)
 • Száz J.: Devizaopciók és részvényopciók árazása (Jetset, 2009)
 • Feltételezett előismeret:
 • Bodie, Kane, Marcus: Befektetések (Aula, Budapest, 2005)
 • Száz J.: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)

Ajánlott irodalom:

 • Lewis, Michael: Brókerpóker (Alinea, Budapest, 2005)
 • Lewis, Michael: A nagy dobás (Alinea, Budapest, 2010)
 • Lowenstein, Roger: Tőzsdeguruk tündöklése és bukása (Aliena, Budapest, 2007)
 • Bill Rini: Kötvények, részvények, opciók (KJK, 1992)
 • Powers-Vogel: Határidős deviza és hitelpiacok működése (KJK, 1990)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Száz János, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

Utolsó módosítás: 2017-01-27 16:11:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Száz János, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.