December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bevezetés a játékelméletbe (IMP-SPM)
A tantárgy neve (angolul):Introduction into Game Theory
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csóka Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja a játékelméleti alapismeretek áttekintése, a későbbi, játékelméleti jellegű tárgyakhoz kellő alap nyújtása és a játékelmélet szemléletmódjának megismertetése. További cél megmutatni, hogy milyen magasabb szintű matematikai ismeretekre van szükség ahhoz, hogy valaki komolyabban foglalkozhasson játékelmélettel.
A játékelmélet pszichológiai vonatkozásainak tárgyalása mellett precízen felépítjük a kooperatív és a nem-kooperatív játékelmélet fogalmait. Közben olyan alkalmazásokat tárgyalunk, mint például az aukciók, aszimmetrikus információk, piacszerkezetek, költségelosztási szituációk, vállalati pénzügyek.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: