Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi folyamatok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi folyamatok
A tantárgy neve (angolul): Selected topics in Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy idősáv gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: minden félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovas Anita

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy azokkal az esettanulmányokkal és feladatokkal mélyebben foglalkozzon, melyek a Befektetések tárgyból a félév során bemutatásra kerülnek. Az előadásokon a Befektetések tárgy házi feladatainál kapott eredmények értelmezése, illetve a Befektetések tárgyban megismert termékeknek, jelenségeknek az aktuális tőkepiaci/pénzügyi folyamatokban betöltött szerepe is előtérbe kerül. A valós piaci körülményeket a Bloomberg terminál segítségével elemezzük.

Évközi tanulmányi követelmények: A kurzus során két negyedéves ZH-t írnak a hallgatók, melyeknek az összesített eredménye alapján kapnak vizsgajegyet. Javításra összevont ZH írásával, a vizsgaidőszakban van lehetőség. A ZH-kon nem programozható számológépen kívül saját kézzel írt, kizárólag képleteket tartalmazó képletgyűjteményt (egy darab A4-es lap mindkét oldala, szöveg nélkül) lehet használni.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy a negyedéves vizsgák, vagy az összevont vizsga alapján

Az értékelés módszere: A két negyedéves vizsga összpontjai, vagy az összevont vizsga pontjai alapján az alábbi táblázat alapján kapnak jegyet a hallgatók:

87%-100%: jeles
75%-86%: jó
63%-74%: közepes
51%-62%: elégséges
0-50% elégtelen

Tananyag leírása: Tananyag leírása:
1.) egyszerű kamat termékek és hozamgörbe
2.) kötvények kockázata
3.) határidős ügyletek 1.
4.) határidős ügyeltek 2.
5.) csereügyletek 1.
6.) NEGYEDÉVES ZH (nem kötelező, lehet év végén mindhárom vizsgaalkalommal összevontat írni)
7.) opciók 1.
8.) opciók 2.
9.) opciók 3.
10.) terméktervezés, strukturált termékek 1.
11.) terméktervezés, strukturált termékek 2.
12.) partnerkockázat

2. Negyedéves ZH / Összevont ZH a vizsgaidőszakban

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Pénzügyi számítások, tőkepiaci termékek ismerete és az lexikális ismeretek birtokában az összefüggések alkotó felhasználása. A vizsgapontok több mint a fele számolást igényel. A szemináriumokon a Bloomberg terminálokat is használjuk.

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves ZH (nem kötelező)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Pénzügy szak
Pénzügy (MSc) mesterszak
Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • -

Ajánlott irodalom:

  • Hull, J. C. : Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem-P rentice-Hall, 1999)
  • Hull, J. C.: Options, futures and other derivatives, 8th edition, (Prentice Hall, 2011)
  • Dunbar, N.: A Talált Pénz (Panem, 2000)
  • Taleb, N. N.: A fekete hattyú (Gondolat, 2012)
  • Taleb, N. N.: Fooled by Randomness (Random House, 2001, 2005)
  • Wilmott, P.: Frequently Asked Questions in Quantitative Finance (Wiley, 2009)
Ajánlott irodalmak:
Hull, J. C. : Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek (Panem-P rentice-Hall, 1999)
Hull, J. C.: Options, futures and other derivatives, 8th edition, (Prentice Hall, 2012)
Taleb, N. N.: A fekete hattyú (Gondolat, 2012)
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Márkus Balázs

Utolsó módosítás: 2019-05-22 11:45:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU_vál_G2Gyakorlat2018/19/2Márkus Balázs
PU_vál_G1Gyakorlat2018/19/2Márkus Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru