Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi folyamatok II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi folyamatok II.
A tantárgy neve (angolul): Selected topics in Finance II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy idősáv előadás
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovas Anita

A tantárgy szakmai tartalma: A 2008-as válság alapvető kérdéseket vetett fel a globális kapitalizmus működési módjával kapcsolatban; számos tekintetben kudarcot vallott az a közgazdasági és pénzügyi elmélet, amely leírja a globális kapitalizmus működését, ahogy a rá épülő gazdaságpolitika is, amellyel a kormányok a gazdaságokat, ezen belül a pénzügyi közvetítő rendszert igyekeztek úgy irányítani, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben a közjót szolgálják.

Az előadások ezekkel az elméleti és gyakorlati kudarcokkal egyaránt úgy foglalkoznak, hogy azokat igyekeznek történeti, illetve kultúrtörténeti kontextusban elhelyezni és magyarázni. Többek között rámutatnak arra, hogy a közgazdasági elmélet és gyakorlat társadalmi konstrukció abban az értelemben, hogy az adott korban és társadalomban széles értelemben uralkodó felfogást tükrözik arról, hogy mi helyes és mi méltányos (azaz erkölcsös). E felfogás változása tehát nyomon kísérhető a közgazdasági elmélet és gazdaságpolitikai gyakorlat evolúciójában.

A tantárgy aktualitását és érdekességét az adhatja, hogy lassan két évtizeddel a válság kitörése után – a számtalan elméleti munka és szabályozási változás ellenére - nincs konszenzus abban a tekintetben, hogy képes-e a nyugati kapitalizmus megújulni, új növekedési szakaszba lépni, úgy, hogy ennek részeként orvosolja azokat a globális problémákat, amelyek alapvető kihívásokat jelentenek az emberiség számára (szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, migráció, robotizáció/automatizáció)

Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a vitákban

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegyet a félév végi, esszé jellegű írásbelin vizsgán lehet megszerezni.

Tananyag leírása: 1. Válság és közgazdaságtan
2. Egyenlőtlenségekről
3. Kapitalizmus, múlt és jövő
4. Kapitalizmus magyar módra
5. Szegénység és közgazdaságtan
6. Állam és piac
7. Piac és "animal spirits" (1)
8. Piac és "animal spirits" (2)
9. Tőkepiacok és elméletek
10. Válság és bankrendszer (1)
11. Válság és bankrendszer (2)
12. Állam és piac

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: - tájékozottság
- vélemények megvitatása
- lényeg összefoglalása
- piacismeret
- problémamegoldás

Félévközi ellenőrzések: Nincs.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Részvétel az előadásokat követő vitákban, félév végi beszámoló.

Szak neve: Pénzügy (MSc) mesterszak
Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Előadások anyaga
 • G. Akerlof-R. Shiller: Animal spirits avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban (Corvina, 2011) Bevezetés, Első fejezet, Tizennegyedik fejezet
 • Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Akadémia, 2012), Bevezetés
 • Győrffy Dóra: Bizalmatlanság és gazdasági fejlődés (előadás PPT anyaga)
 • A. Haldane: Ellenőrzési jogosultságok (és jogtalanságok) (Hitelintézeti szemle, 2011/10/6)
 • N. Ferguson: A pénz felemelkedése (Scolar, 2010), Bevezetés
 • Felcsuti Balázs-Felcsuti Péter: Vakvágányon (index.hu 2011 április, Word dokumentum)
 • Felcsuti Péter: Írástudók antikapitalizmusa (Élet és Irodalom, 2011 szeptember, Word dokumentum)
 • Felcsuti Péter: Zombi bankok Magyarországon (portfolio.hu, 2011 november Word dokumentum)
 • Felcsuti Péter: Magyarországi bankok: Profit kockázattal (portfolio.hu, 2011 szeptember, Word dokumentum
 • M. Jacobs-M. Mazzucato: A Kapitalizmus újratervezése, Kossuth
 • Felcsuti Péter: Még egyszer az MNB 180 pontjáról

Ajánlott irodalom:

 • J. Stiglitz: Globalizációs és visszásságai (Napvilág, 2003)
 • N. Ferguson: Civilizáció, a Nyugat és a többiek (Scolar, 2011)
 • T. Harford: A leleplezett gazdaság (HVG, 2006)
 • F. Fukuyama: Bizalom (Európa, 2007)
 • M. Sandel: Mi igazságos...és mi nem? (Corvina, 2012)
 • P. Bernstein: Tőkepiaci elméletek, a modern Wall Street születése (Corvina, 2011)
 • P. Bernstein: Szembeszállni az istenekkel (Panem, 1998)
 • R. Thaler-C. Sunstein: Nudge....(Manager, 2011)
 • D. Ariely: Kiszámíthatóan irracionális (Gabo, 2011)
 • J. Stiglitz: Freefall...(W.W. Norton, 2010)
 • C. Reinhart-K. Rogoff: This time is different... (Princeton University Press, 2009)
 • B. Mandelbrot: The (mis)behavior of markets (Basic Books, 2004)
 • N. Wapshot: Keynes, Hayek...(W.W. Norton, 2011)
 • L. Mlodinow: Drunkard’s walk, how randomness rules our lives (Vintage Books, 2009)
 • Stiglitz, Greenwald: A tanuló társadalom megteremtése
 • D. Kahneman, Gyors és Lassú gondolkodás
 • J. Tirole: Economics for the Common Good. Wapshot, Fukuyama, Harford
Ajánlott irodalmak:
J. Stiglitz: Globalizáció és visszásságai (Napvilág, 2003)
N. Ferguson: Civilizáció, a Nyugat és a többiek (Scolar, 2011)
T. Harford: A leleplezett gazdaság (HVG, 2006)
M. Sandel: Mi igazságos...és mi nem? (Corvina, 2012)
P. Bernstein: Tőkepiaci elméletek, a modern Wall Street születése (Corvina, 2011)
P. Bernstein: Szembeszállni az istenekkel (Panem, 1998)
R. Thaler-C. Sunstein: Nudge....(Manager, 2011)
D. Ariely: Kiszámíthatóan irracionális (Gabo, 2011)
C. Reinhart-K. Rogoff: This time is different... (Princeton University Press, 2009)
B. Mandelbrot: The (mis)behavior of markets (Basic Books, 2004)
Kötelező irodalmak:
G. Akerlof-R. Shiller: Animal spirits avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban (Corvina, 2011)
Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Akadémia, 2011)
A. Haldane: Ellenőrzési jogosultságok (és jogtalanságok) (Hitelintézeti szemle, 2011/10/6)
Felcsuti Balázs-Felcsuti Péter: Vakvágányon (index.hu 2011 április)
Felcsuti Péter: Zombi bankok Magyarországon (portfolio.hu, 2011 november)
Felcsuti Péter: Magyarországi bankok: Profit kockázattal (portfolio.hu, 2011 szeptember)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-10-16 14:51:21

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru