December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi folyamatok II.
A tantárgy neve (angolul):Selected topics in Finance II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti egy idősáv előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lovas Anita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A 2008-as válság alapvető kérdéseket vetett fel a globális kapitalizmus működési módjával kapcsolatban; számos tekintetben kudarcot vallott az a közgazdasági és pénzügyi elmélet, amely leírja a globális kapitalizmus működését, ahogy a rá épülő gazdaságpolitika is, amellyel a kormányok a gazdaságokat, ezen belül a pénzügyi közvetítő rendszert igyekeztek úgy irányítani, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben a közjót szolgálják.

Az előadások ezekkel az elméleti és gyakorlati kudarcokkal egyaránt úgy foglalkoznak, hogy azokat igyekeznek történeti, illetve kultúrtörténeti kontextusban elhelyezni és magyarázni. Többek között rámutatnak arra, hogy a közgazdasági elmélet és gyakorlat társadalmi konstrukció abban az értelemben, hogy az adott korban és társadalomban széles értelemben uralkodó felfogást tükrözik arról, hogy mi helyes és mi méltányos (azaz erkölcsös). E felfogás változása tehát nyomon kísérhető a közgazdasági elmélet és gazdaságpolitikai gyakorlat evolúciójában.

A tantárgy aktualitását és érdekességét az adhatja, hogy lassan két évtizeddel a válság kitörése után – a számtalan elméleti munka és szabályozási változás ellenére - nincs konszenzus abban a tekintetben, hogy képes-e a nyugati kapitalizmus megújulni, új növekedési szakaszba lépni, úgy, hogy ennek részeként orvosolja azokat a globális problémákat, amelyek alapvető kihívásokat jelentenek az emberiség számára (szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, migráció, robotizáció/automatizáció)

- tájékozottság
- vélemények megvitatása
- lényeg összefoglalása
- piacismeret
- problémamegoldás

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és érti a gazdaság alapvető és átfogó fogalmait, elméleteit, fejlődéstörténetét, jellegzetességeit és összefüggéseit, tudományos probléma-felvetéseit a releváns szereplőkre, a gazdasági funkciókra és folyamatokra
A munka világán túl is releváns, átfogó társadalmi és közéleti műveltséggel és tudásanyaggal rendelkezik.
Képes a társadalmi problémák felismerésére, megértésére, az új jelenségek feldolgozására.


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: