December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi piacok és instrumentumok
A tantárgy neve (angolul):Financial Markets and Instruments
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente (őszi félév)
Az oktatás nyelve:magyar és részben angol
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Szűcs Balázs Árpád

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus betekintést nyújt a befektetési (és vállalati) bankok felépítésbe, működésébe és termékeibe. A kurzus során, valós, gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk a legfontosabb termékeket, piacokat, melyek egy befektetési bank fő tevékenységeit ölelik át. Célunk a hallgatóknak későbbi karrierjük során használható, globális tudás átadása e piacok, termékek gyakorlati világának és valós problémáinak a bemutatásával.
A kurzus oktatásában vendégelőadóként részt vesznek a Citibank Europe Plc. Finance osztályának vezető kollégái. Az előadások többsége magyar nyelven, egy részük angolul lesz megtartva.
A Citibank részéről a tárgy felelősei Keszthelyi Zoltán (zoltan.keszthelyi@citi.com) és Farkas Tamás (tamas.farkas@citi.com) .

A fenntarthatóság szempontjai:
Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
- A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank).
- Ismeri a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot.


Képesség:
- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
- Képes nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, olyanokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.
- Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.


Attitűd:
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
- Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: