Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi piacok és instrumentumok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi piacok és instrumentumok
A tantárgy neve (angolul): Financial Markets and Instruments
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy idősáv szeminárium (90 perc)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar és részben angol
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szűcs Balázs Árpád

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus betekintést nyújt a befektetési (és vállalati) bankok felépítésbe, működésébe és termékeibe. A kurzus során, valós, gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk a legfontosabb termékeket, piacokat, melyek egy befektetési bank fő tevékenységeit ölelik át. Célunk a hallgatóknak későbbi karrierjük során használható, globális tudás átadása e piacok, termékek gyakorlati világának és valós problémáinak a bemutatásával.

A kurzus oktatásában vendégelőadóként részt vesznek a Citibank Europe Plc. Finance osztályának vezető kollégái. Az előadások többsége magyar nyelven, egy részük angolul lesz megtartva.

A Citibank részéről a tárgy felelőse Keszthelyi Zoltán (zoltan.keszthelyi@citi.com).

Évközi tanulmányi követelmények: A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgadolgozatok az előadáson elhangzottakból és a kiadott anyagokból kerülnek összeállításra.

A tantárgy végső érdemjegye 50 százalékban a vizsgán elért pontszám, emellett feltétel a folyamatos óralátogatás, melynek súlya 40 százalék. 3 hiányzás megengedett, ezen felül minden további távollét mínusz 10 százalékot jelent az értékeléskor. A fennmaradó 10 százalék óra eleji prezentációkkal szerezhető. Külföldi tanulmányi félévet töltő, vagy igazoltan teljes munkaidőben dolgozó hallgatóknak, az órai részvétel – esetenkénti elbírálás alapján – szorgalmi feladattal kiváltható.

Szorgalmi feladat: 5 oldalas esszé az alábbi témák valamelyikében (plagizálás esetén 0 pont):
- Árnyékbankrendszer (Shadow banking)
- Napjaink pénzügyi innovációi, új termékek
- Várható árupiaci trendek a következő években


Vizsgakövetelmény: félév végi zárthelyi dolgozat

Az értékelés módszere: írásbeli vizsgán elért pontszám (50%) + óralátogatás (40%) + prezentáció (10%)

Tananyag leírása: 1. Befektetési bankok felépítése, termékstruktúra, bevezetés
2. Elsődleges piacok: részvény-, és kötvénykibocsátások, hitelszindikálás
3. Derivatívák 1: Derivatív alapok es kamatderivatívák
4. Részvényügyletek, kötvények
5. Derivatívák 2: Részvénypiaci és Delta 1 derivatívák, Flow Arbitrage
6. Derivatívák 3: Devizaügyletek
7. Pénzpiaci termékek, Treasury (eszköz-forrás és likviditásmenedzsment), repo ügyletek
8. Derivatívák 4: Hitel derivatívák és értékpapírosítás
9. Őszi szünet
10. Árupiacok
11. Jelentésszolgálat: Statisztikai jelentések
12. Árazási ismeretek
13. Jelentésszolgálat: Hitel- és piaci kockázat
14. Zárthelyi vizsga

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Célunk a hallgatóknak későbbi karrierjük során globális használható tudás átadása ezen piacok, termékek gyakorlati világának és valós problémáinak a bemutatásával.

Félévközi ellenőrzések: óralátogatás: jelenléti ív

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: évközben nincsenek

Szak neve: Pénzügy (MSc) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • óran kiadott anyagok

Ajánlott irodalom:

 • Rodney N. Sullivan - Global Perspective on Investment Management – Learning from the Leaders
 • Frank K. Reilly and Keith C. Brown – Investment Analysis and Portfolio Management – Part 7 Investment Companies and Evaluating Portfolio Performance
 • Introduction to Securities Lending (Rubicon Investment Consulting – 2005)
 • An Introduction to Securities Lending (Australian Securities Lending Association Limited – 2005)
 • The Role of a Prime Broker (AIMA Canada Strategy Paper Series - September 2006 Number 3)
 • Equity swaps and equity investing (Don M. Chance - 2003)
 • Total Return Swaps (Yue-Kuen KWOK – 2006)
 • Manufactured dividends on UK equities (Inland Revenue – 2001)
 • Tax Treatment of Stocklending/Sale and Repurchase (repo) Transactions (Irish Tax and Customs – 2001)
 • The Repo Handbook [Choudhry, 2010]
 • Currency Overlay: A Practical Guide – Hai Xin (Risk Books – 2003)
 • Currency Management: Overlay and Alpha Trading – Jessica James (Risk Books – 2004)
 • Currency Overlay – Neil Records (Wiley Finance - 2003)
 • A guide to the loan market (Standard and Poor’s - 2009)
 • Guide to syndicated Loans (Loan Market Association - 2006)
 • Accounting for Loans Held-For-Investment (HFI) (Primatics Financial – 2008)
 • http://ec.europa.eu
 • http://fsahandbook.info/FSA/
Ajánlott irodalmak:
Frank K. Reilly and Keith C. Brown - Investment Analysis and Portfolio Management - Part 7 Investment Companies and Evaluating Portfolio Performance
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Accounting for Loans Held-For-Investment (HFI) (Primatics Financial - 2008)
Kötelező irodalmak:
óran kiadott anyagok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-05 21:10:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru