December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Ingatlanbefektetések

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ingatlanbefektetések
A tantárgy neve (angolul): Investments of Property
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: szabadon választható tárgy a Pénzügy mesterszakon
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: Az ingatlanpiac működési logikája, főbb szereplői és az ő döntéseiket mozgató elvek; a főbb ingatlanpiaci szektorokra jellemző üzleti modellek; az ingatlanpiac és a hagyományos (finanszírozási, befektetési) pénzügyi piacok kapcsolata; ingatlan befektetések beépítése hagyományos pénzügyi portfóliókba; a pénzügyi befektetők számára kereskedhető befektetési termékek, ingatlantranzakciók pénzügyi és jogi vetülete, ingatlanfejlesztés és ingatlangazdálkodás gazdasági vetülete.

Évközi tanulmányi követelmények: az órák látogatása kötelező
esettanulmány csoportos feldolgozása

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: gyakorlati jegy az esettanulmány félév végi prezentációja alapján

Tananyag leírása: Főbb témakörök:
Az ingatlanpiacról általánosan
Az ingatlan, mint befektetési eszköz
Értékelési módszerek
Egy ingatlantranzakció folyamatának bemutatása
Ingatlantranzakciók jogi vonatkozásai
Ingatlanfejlesztés
Városfejlesztés

Órarendi beosztás: A Neptun hallgatói információs rendszer szerint

Kompetencia leírása: Az ingatlanpiac szegmenseinek, szereplőinek, az ingatlanfejlesztés és hasznosítás folyamatának ismerete, és az ingatlanbefektetések értékelése.

Félévközi ellenőrzések: félév végén prezentáció

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: esettanulmány csoportos megoldása

Szak neve: Pénzügy mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Soós János: Ingatlangazdaságtan
  • Wheaton-Di Pasquale: Urban Economics and Real Estate Markets
Ajánlott irodalmak:
Soós János: Ingatlangazdaságtan
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Wheaton-Di Pasquale: Urban Economics and Real Estate Markets
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-01-29 11:32:39

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.