Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Befektetési tanácsadás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Befektetési tanácsadás
A tantárgy neve (angolul): Financial Consulting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+14
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a befektetési tanácsadás speciális, más tárgyakból nem tárgyalt területeivel: az ügyfélre szabott befektetési politika kialakításával, megvalósításával és teljesítményméréssel, a személyi pénzügyekkel, és a pénzügyi etikával. A tárgyban különös hangsúlyt kapnak a nemzetközi szervezetek minősítő vizsgáinak (CFA, EFFAS, ACCA) elvárásai.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező. Háromnál több hiányzás esetén a hallgató elégtelen osztályzatot kap a félév egészére, amelyet csak ismétlővizsgán javíthat.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy.

Az értékelés módszere: Röpdolgozatok, házi feladatok és órai munka: 50%
Félév végi írásbeli vizsga 50 %

Tananyag leírása: Etika a pénzügyekben
Személyi pénzügyek
Portfóliók teljesítménymérése
Pénzmosás megelőzése
Korrupció megelőzése
Compliance a pénzügyi szektorban

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga)

Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok, házi feladatok, kiselőadások

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi munka, röpdolgozatok, házi feladatok

Szak neve: Pénzügy mester, Biztosítás és Pénzügymatematika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • CFA Institute (2010): Etikai kódex és a szakmától elvárt magatartás szabályai, https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/ translation/hungarian-code.ashx?la=en&hash=C51BF8FE3412836DE2E3859E09AD5400FDEDA19F, Letöltés: 2018. szeptember 2.

Ajánlott irodalom:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700053.TV, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 IRÁNYELVE a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, chttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32015L0849&from=HU, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Boatright, John R. (ed.) (2010): Finance ethics, Critical issues in theory and practice , John Wiley and Sons, Hoboken, NJ
 • CFA Institute (2010): Standards of practice handbook, 11th ed., https://www.cfainstitute.org/en/ethics/codes/standards-practice-handbook, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • CFA Institute (2012): Global investment performance standards handbook, 3rd ed., https://www.cfainstitute.org/ethics/codes/gips-code, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Gál István László (2004): A pénzmosás, Complex, Budapest
 • Hankiss Elemér (1979): Társadalmi csapdák, Magvető, Budapest
 • Hankiss Elemér, Lengyel László, Gombár Csaba, Volosin Hédi (szerk.) (1998): Írások a korrupcióról, Helikon – Korridor, Budapest
 • Hornstein, Helmut (2007): Tőzsdepszichológia befektetőknek, Z-Press Kiadó, Miskolc
 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (2012): A Kormány korrupció megelőzési programja 2012-2014, http://2010-2014.kormany.hu/download/e/da/70000/ korrupcio_megelozes_program_v1_01.pdf, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Layman, Brother (2010): Az offshore halála, HVG, Budapest
 • Lilley, Peter (2001): Piszkos ügyek, a pénzmosás világa. Perfekt, Budapest
 • Luttenberger Zoltán – Németh Rita (2007): Pénzügyi tervezés, Babikszi Kft, Budapest
 • Madura, Jeff (2011): Personal finance, Pearson, Boston, MA
 • Magyarország Kormánya (2015): Nemzeti korrupciómegelőzési program (2015-2018), http://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/9/ff/91000/NKP%20Program.pdf, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • MKIK (2016): Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban – 2016, https://gvi.hu/files/researches/513/korrupcio_2016_tanulmany_160912.pdf , Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Peck, Sarah (2011): Investment Ethics, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ
 • PSZÁF (2013): A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról, https://www.mnb.hu/letoltes/ajanlas-6-2013.pdf, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Rijock, Kenneth (2012): A mosodás, Geopen, Budapest
 • Robinson, Jeffrey (1996): Pénzmosoda. A világ harmadik legnagyobb üzlete belülről. Park, Budapest
 • Szántó Zoltán, Tóth István János, Varga Szabolcs (2012): A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-503-490-1, http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/890/1/szz_tij_vsz_a_kenopenz_120330.pdf, Letöltés: 2018. szeptember 2.
 • Szlávik János (szerk.) (2009): Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, CompLex, Budapest
 • Zsolnai László (szerk.) (2010): Boldogság és gazdagság, A buddhista közgazdaságtan eszméi, Typotex, Budapest
Ajánlott irodalmak:
CFA Institute (2010): Standards of practice handbook, 10th ed.
CFA Institute (2012): Global investment performance standards handbook, 3rd ed.
Kötelező irodalmak:
CFA Institute (2010): Etikai kódex és a szakmától elvárt magatartás szabályai
Rabin, Matthew (2008): Pszichológia és közgazdaságtan, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, Budapest, kiválasztott fejezetek

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-11 18:43:06

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru