Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Befektetési tanácsadás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Befektetési tanácsadás
A tantárgy neve (angolul): Financial Consulting
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+14
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a befektetési tanácsadás speciális, más tárgyakból nem tárgyalt területeivel: az ügyfélre szabott befektetési politika kialakításával, megvalósításával és teljesítményméréssel, a személyi pénzügyekkel, és a pénzügyi etikával. A tárgyban különös hangsúlyt kapnak a nemzetközi szervezetek minősítő vizsgáinak (CFA, EFFAS, ACCA) elvárásai.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező. Háromnál több hiányzás esetén a hallgató elégtelen osztályzatot kap a félév egészére, amelyet csak ismétlővizsgán javíthat.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy.

Az értékelés módszere: Röpdolgozatok, házi feladatok és órai munka: 50%
Félév végi írásbeli vizsga 50 %

Tananyag leírása: 1 Az árfolyam változás és a vállalt kockázat
2 Kereskedés technika, számlák, eszközök, a pozíciók a gyakorlatban
3 Kereskedés dokumentálása, banki kimutatások, kereskedési napló, kiértékelése
4 Etika a pénzügyi tanácsadásban
5 Személyi pénzügyek alapjai - Portfóliótervezés magánszemélyeknek
6 Portfóliók teljesítménymérése
7 Kockázat vállalási attitűdök, kockázat vállalási profilok, ügyféltípusok, MiFID tapasztalatok
8 Piacok modellezése, piaci működés szimulációja
9 – oktatási szünet –
10 Befektetési politika, célok, ügyfél igények – szituációs játékok
11 Pozíciók tervezése, elemzése, kereskedési kiértékelése, időzítés a gyakorlatban
12 Ügyfél megbízások, szituációs játékok (az ügylet felvételének és megbízások teljesítésének előírásai mellett)
13 Döntések megalapozása, kereskedési ötletek, befektetési ajánlatok előkészítése, termékkiválasztás
14 Összefoglalás, Prezentációk a saját kereskedési tapasztalatokról

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga)

Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok, házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi munka, röpdolgozatok, házi feladatok

Szak neve: Pénzügy mester, Biztosítás és Pénzügymatematika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • CFA Institute (2010): Etikai kódex és a szakmától elvárt magatartás szabályai, http://www.cfainstitute.org/Translations%20of%20Code%20of%20Ethics%20and%20Standards%20of%20Pr/hungarian_code.pdf
  • • Rabin, Matthew (2008): Pszichológia és közgazdaságtan, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, Budapest, kiválasztott fejezetek
  • • http://www.investopedia.com/simulator/portfolio/nogamestotradein.aspx
  • • http://www.investopedia.com/dictionary/

Ajánlott irodalom:

  • • CFA Institute (2010): Standards of practice handbook, 10th ed., http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2010.n2.1
  • • CFA Institute (2012): Global investment performance standards handbook, 3rd ed., http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2012.n4.full
  • • Luttenberger Zoltán – Németh Rita (2007): Pénzügyi tervezés, Babikszi Kft, Budapest
  • • Hornstein, Helmut (2007): Tőzsdepszichológia befektetőknek, Z-Press Kiadó, Miskolc
Ajánlott irodalmak:
CFA Institute (2010): Standards of practice handbook, 10th ed.
CFA Institute (2012): Global investment performance standards handbook, 3rd ed.
Luttenberger Zoltán – Németh Rita (2007): Pénzügyi tervezés, Babikszi Kft, Budapest
Hornstein, Helmut (2007): Tőzsdepszichológia befektetőknek, Z-Press Kiadó, Miskolc
Kötelező irodalmak:
CFA Institute (2010): Etikai kódex és a szakmától elvárt magatartás szabályai
Rabin, Matthew (2008): Pszichológia és közgazdaságtan, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, Budapest, kiválasztott fejezetek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Juhász Péter

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
Pü_vál_GGyakorlat2018/19/1Dr. Juhász Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.