December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Befektetési tanácsadás
A tantárgy neve (angolul):Financial Consulting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a befektetési tanácsadás speciális, más tárgyakból nem tárgyalt területeivel: az ügyfélre szabott befektetési politika kialakításával, megvalósításával és teljesítményméréssel, a személyi pénzügyekkel, és a pénzügyi etikával. A tárgyban különös hangsúlyt kapnak a nemzetközi szervezetek minősítő vizsgáinak (CFA, EFFAS, ACCA) elvárásai.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A végzett hallgatók ismerik
az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket;
a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek lehetőségeit;
a pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl az olyan specializált témaköröket, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank);


Képesség:
A végzett hallgatók képesek
elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására;
a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére;
pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.


Attitűd:
A végzett hallgatók hozzáállását az alábbiak jellemzik:
kreativitás, rugalmasság;
elemző- és szintetizáló készség;
probléma felismerő- és megoldó készség;
információ feldolgozási képesség;
elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: