Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Eszközárazás és portfóliókezelés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Eszközárazás és portfóliókezelés
A tantárgy neve (angolul): Asset Pricing and Portfolio Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovas Anita

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a nem Pénzügy-Számvitel alapszakon végzett mesterszakos hallgatók pénzügyi alapismereteinek elmélyítése az eszközárazás és portfóliókezelés területén.
A tematika összeállításánál arra törekszünk, hogy a piacok és eszközök minél szélesebb köre kerüljön bemutatásra, hangsúlyozva a befektetési, értékelési logika hasonlóságait és különbözőségeit.

Évközi tanulmányi követelmények: évközi dolgozat

Vizsgakövetelmény: aláírás + vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli ZH - 80 pont (min 50%)
szóbeli vizsga - 20 pont (min 50%)

Az írásbeli vizsgát lehet két negyedéves ZH formájában megírni, de mindkét ZH-n min 50%-ot kell elérni.

Tananyag leírása: Heti bontásban:

1. Kötvények (árazás, hozamok, hozamgörbe, kockázat)
2. Csereügyletek
3. Határidős ügyletek
4. Opciók I.
5. Opciók I.
6. Portfólióelmélet
7. CAPM I.
8. CAPM II.
9. Arbitrált Árfolyamok Elmélete
11. Befektetési alapok és teljesítményértékelés
12. Piaci mikrostruktúrák és indexek
13. Összefoglalás

Órarendi beosztás: A neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: - fogalmak, összefüggések ismerete
- számolási és modellezési készség
- piacismeret

Félévközi ellenőrzések: évközi ZH

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy (MSc) mesterszak
Biztosítási és pénzügymatematika (MSc) mesterszak
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MSc) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bodie, Zvi - Kane, Alex - Marcus, Alan (2005): Befektetések, Aula, Budapest
  • vagy
  • Bodie, Zvi - Kane, Alex - Marcus, Alan (2010): Investments, McGraw-Hill
  • Száz János (2009): Pénzügyi termékek áralakulása, JetSet, Budapest
  • + szemináriumi anyagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Bodie-Kane-Marcus: Investments, 2010.
Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása, Jetset, 2009

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Lovas Anita

Utolsó módosítás: 2017-09-03 09:59:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
NG2_GGyakorlat2018/19/2Dr. Lovas Anita
PU1_val_GGyakorlat2018/19/2Dr. Lovas Anita


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.