Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Befektetési számítások

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Befektetési számítások
A tantárgy neve (angolul): Investment Calculations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 1 idősáv szeminárium számítógépes teremben
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: specializáció kötelező/választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Száz János

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatók számára általános pénzügyi eszköz értékelési ismeretek átadása, valamint az ehhez szükséges vállalati pénzügyi ismeretek elsajátítása. A tárgy oktatása során az alapismeretek mellett nagy hangsúlyt helyezünk legfontosabb elméleti összefüggések és modellek áttekintésére, illetve táblázatkezelő felhasználásával (Excel és Visual Basic) pénzügyi problémákat elemzésére.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező.
házi feladatok
évközi vizsga
félévvégi írásbeli

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: házi feladatok 20 pont
évközi írásbeli 40 pont
félévvégi írásbeli 40 pont

60 - 69 elégséges
70 - 79 közepes
80 - 89 jó
90 - jeles

Tananyag leírása: 1. Árfolyamok (letöltés, elemzés), Hozamok statisztikai tulajdonságai
2. Piaci hatékonyság, Regresszió, Piaci hatékonyság
3. Hozamok eloszlása, hisztogram és sűrűségfüggvény
4. Portfólióelmélet, portfóliók hozama és kockázata
5. Tőkepiaci árfolyamok modellje
6. Kamatozás, betétek
7. Jelenértékszámítás, szabályos pénzáramlások
8. Kötvények
9. Hozamgörbe, határidős hozamok
10. Határidős ügyletek
11. Opciók
12. Összefoglalás

Órarendi beosztás: a Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatónak át kell látniuk az alapvető befektetési és vállalati pénzügyi ismeretek egymáshoz kapcsolódását. Képesnek kell lenniük továbbá az ezen témakörökben megfogalmazott problémák önálló algoritmikus modellezésére Excel és Visual Basic segítségével.

Félévközi ellenőrzések: Szemináriumi jelenlét
Szemináriumi aktivitás
Házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok

Szak neve: Biztosítási és Pénzügyi Matematika M.Sc
Nemzetközi gazdálkodás MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Száz János: Árfolyamok, kamatlábak, elszámolások (Bp 2017, Citromfű)
  • elektronikusan feltöltött anyagok

Ajánlott irodalom:

  • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések, Aula, 2005 vagy Bodie-Kane-Marcus: Investments, 2010
  • Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek
  • Száz János – Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével. 1-3 fejezet (Jetset 2013)
  • Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása, Jetset, 2009
Ajánlott irodalmak:
Bodie-Kane-Marcus: Befektetések, Aula, 2005
Megtalálható a Könyvtárban
Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek , Panem, 2011
Kötelező irodalmak:
Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása, Jetset, 2009
Megtalálható a Könyvtárban
Száz János – Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével. 1-3 fejezet (Jetset 2013)
Megtalálható a Könyvtárban
Száz János: Árfolyamok, kamatlábak, elszámolások (Bp 2017, Citromfű)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-05-29 10:54:31

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.