Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV11M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalatértékelés (felzárkóztató)
A tantárgy neve (angolul):Business Valuation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:0
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések és vállalati pénzügyek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a résztvevőknek képesnek kell lenniük leegyszerűsített pénzügyi kimutatások alapján egy tőzsdei vállalat tevékenységének elemzésére, megfelelő adatok alapján konzisztens mérleg, eredmény kimutatás és cash flow előrejelzések elkészítésére, a különféle pénzáramlás típusok elkülönítésére, és azok alapján – az értékteremtő tényezőkre és a maradványértékre külön figyelmet fordítva – egy cég értékének meghatározására. Ismerniük kell a különféle alternatív értékelési módszereket, azok előnyeit és hátrányait. A képességek meglétét és szintjét a tananyagot folyamatosan követő szemináriumokon végzett munkán, a röpdolgozatok minőségén és a félévet lezáró írásbeli számonkérésen mérjük le.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com