Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Vállalatértékelés (felzárkóztató)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV11M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalatértékelés (felzárkóztató)
A tantárgy neve (angolul): Business Valuation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések és vállalati pénzügyek
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy hallgatói a félév során bevezetést kapnak a leggyakrabban használt vállalatértékelési módszerek alapjaiba, megismerik azok kapcsolatát a vállalati pénzügyekkel, illetve a vezetői és pénzügyi számvitellel. A tárgy elsődleges célja, hogy a résztvevők a kurzus végére nagy vonalakban képet alkossanak arról, milyen információk alapján értékelik a vállalatokat, s hogy ezek az eredmények milyen feltevések mellett állják meg a helyüket.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel, házi feladatok, félévzáró írásbeli gyakorlati vizsga megírása

Vizsgakövetelmény: aláírás + gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Házi feladat 30%, félévzáró írásbeli gyakorlati vizsga 70%
Az írásbeli vizsgán legalább a pontok 50 százalékát el kell érni az elégtelentől eltérő érdemjegyhez.

Tananyag leírása:  Előadás
1. Miért, mikor értékelünk?
2. Kimutatások elemzése és korrekciója
3. Az üzleti cash flow számítása,
4. Értékteremtő tényezők
5. Diszkontált pénzáramlás alapú módszerek
6. Tőkeköltség becslés
7. A maradványérték meghatározása
8. A DCF módszerek gyakorlati alkalmazása
9. Szorzószámos értékelés
10. Eszköz alapú értékelési módszerek
11. Akvizíciók, szinergiák
12. Érték alapú vállalatvezetés
13. Diszkontok prémiumok, az értékelési módszerek célja
14. Összefoglalás

Órarendi beosztás:  a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A félév végére a résztvevőknek képesnek kell lenniük leegyszerűsített pénzügyi kimutatások alapján egy tőzsdei vállalat tevékenységének elemzésére, megfelelő adatok alapján konzisztens mérleg, eredmény kimutatás és cash flow előrejelzések elkészítésére, a különféle pénzáramlás típusok elkülönítésére, és azok alapján – az értékteremtő tényezőkre és a maradványértékre külön figyelmet fordítva – egy cég értékének meghatározására. Ismerniük kell a különféle alternatív értékelési módszereket, azok előnyeit és hátrányait. A képességek meglétét és szintjét a tananyagot folyamatosan követő szemináriumokon végzett munkán, a röpdolgozatok minőségén és a félévet lezáró írásbeli számonkérésen mérjük le.

Félévközi ellenőrzések: három házi feladat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok

Szak neve: Pénzügy és számvitel (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006. kijelölt részei

Ajánlott irodalom:

  • Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006.
  • Copeland, Tom – Koller, Tim – Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem, 1999. (A fordítás az második kiadás alapján készült!)
  • (vagy még inkább az ötödik kiadás eredetiben: Koller, Tim – Goedhart, Marc – Wessels, David: Valuation, Measuring and managing the value of companies, fifth edition, John Wiley & Sons, New York, 2010.)
  • Rappaport, Alfred: A tulajdonosi érték - Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006.
Copeland, Tom – Koller, Tim – Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem, 1999.
Rappaport, Alfred: A tulajdonosi érték - Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea, 2002.
Kötelező irodalmak:
Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Juhász Péter

Utolsó módosítás: 2017-01-30 21:20:46

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU1+PUX1_EElmélet2018/19/2Dr. Juhász Péter
PU1+PUX1_GGyakorlat2018/19/2Dr. Juhász Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru