December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAV12M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi algoritmusok
A tantárgy neve (angolul):Financial Algorithms
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Keresztúri Judit Lilla

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a hallgatókat bevezetni a programozás alapjaiba (Java vagy C++). Továbbá lehetősége lesz a hallgatóknak megismerkedni az objektumorientált programozás alapfogalmával, alapgondolatával is, valamint elsajátíthatják a problémák programozott megoldásához szükséges gondolkodásmódot.

Java:
A Java egy magas szintű, tisztán objektumorientált programozási nyelv. A nyelvbe épített sok alkalmazási területet lefedő API segítségével a szoftverfejlesztés gyors, és megbízható. A Java egy menedzselt nyelv, a Java programok nem gépi kódra, hanem egy köztes kódra fordulnak, amelyet a Java Virtual Machine futtat, ezáltal a programok platformfüggetlenek lesznek. A programozónak a memóriakezelésre is kevésbé kell figyelnie, így csökken az ebből származó hibák előfordulásának lehetősége. Mindezek mellet a Java programok teljesítménye magas. A Java ezért alkalmas pénzügyi területekkel kapcsolatos szoftverek készítésére.


C++: A C++ egy kevésbé megszorító, alacsonyabb szintű programozási nyelv. Emiatt használata sokszor egyszerűbb, cserébe helyes és hatékony használata nagyobb körültekintést igényel. Teljes körű kézbentarthatósága miatt népszerű programozási nyelv olyan területeken, ahol garantálni kell a programok konzisztens, stabil teljesítményét. A pénzügyi algoritmusok és alkalmazásaik is ezen területek közé tartoznak.

A fenntarthatóság szempontjai:
Automatizált rendszerek segítségével a vállalatok gyorsabban és fenntartható módon tudnak reagálni a társadalmi és környezeti kihívásokra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is


Képesség:
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.


Attitűd:
- Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: