Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi algoritmusok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi algoritmusok
A tantárgy neve (angolul): Financial Algorithms
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatókat bevezetni a programozás alapjaiba (Java vagy C++). Továbbá lehetősége lesz a hallgatóknak megismerkedni az objektumorientált programozás alapfogalmával, alapgondolatával is, valamint elsajátíthatják a problémák programozott megoldásához szükséges gondolkodásmódot.

Java:
A Java egy magas szintű, tisztán objektumorientált programozási nyelv. A nyelvbe épített sok alkalmazási területet lefedő API segítségével a szoftverfejlesztés gyors, és megbízható. A Java egy menedzselt nyelv, a Java programok nem gépi kódra, hanem egy köztes kódra fordulnak, amelyet a Java Virtual Machine futtat, ezáltal a programok platformfüggetlenek lesznek. A programozónak a memóriakezelésre is kevésbé kell figyelnie, így csökken az ebből származó hibák előfordulásának lehetősége. Mindezek mellet a Java programok teljesítménye magas. A Java ezért alkalmas pénzügyi területekkel kapcsolatos szoftverek készítésére.


C++: A C++ egy kevésbé megszorító, alacsonyabb szintű programozási nyelv. Emiatt használata sokszor egyszerűbb, cserébe helyes és hatékony használata nagyobb körültekintést igényel. Teljes körű kézbentarthatósága miatt népszerű programozási nyelv olyan területeken, ahol garantálni kell a programok konzisztens, stabil teljesítményét. A pénzügyi algoritmusok és alkalmazásaik is ezen területek közé tartoznak.

Évközi tanulmányi követelmények: Java:
Az előadásokon kötelező a részvétel. A félév során 4 házi feladatot kell megoldani, a félév végi jegyet ezek összpontszáma adja. Pluszpontokat lehet szerezni a kiadott szorgalmi feladatok elkészítésével.

C++:
Az aláírás feltétele egy nagyobb kiméretű házi feladat elkészítése. Az érdemjegy feltétele az aláíráson mellett megfelelő számú pont szerzése a félév során. Pontot lehet szerezni: órai részvétellel; a kiadott szorgalmi feladatok elkészítésével; valamint a nagy házi feladat elkészítésével.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: A hallgatók betekintést kaphatnak a Java és C++ programozás alapjaiba.

Java:
Egyszerű algoritmusok, változók, típusok
Elágazások, ciklusok, függvények
Tömbök, funkcionális dekompozíció
Objektumorientáltság, oszályok, objektumok, metódusok
Öröklés, láthatóság, polimorfizmus, interfészek, absztrakt osztályok, sablonok
Adatstruktúrák, kollekciók
Bonyolultabb algoritmusok


C++:
Változók, típusok, elágazások, ciklusok
Függvények, rekurzió
Mutatók
Tömbök, sorrendezési algoritmusok
Sablonok, referenciák
Standard Template Library (STL)
Kivételkezelés
Adatfolyamok kezelése
Objektumorientált programozás eszköztára

Órarendi beosztás: A Neptun hallgatói információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: -programozás (összetett feladat programozott megoldása),
-algoritmikus gondolkozás
-algoritmikus tervezés
-pénzügy alapismerek
-objektum orientált programozás

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Mesterszak 1. és 2. évfolyam

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Lovas Anita, Dr. Keresztúri Judit Lilla

Utolsó módosítás: 2017-12-16 22:19:31

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU_val_Java_GGyakorlat2018/19/2Dr. Lovas Anita, Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU_val_C++_GGyakorlat2018/19/2Dr. Lovas Anita, Dr. Keresztúri Judit Lilla


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru