Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

M&A tanácsadás a gyakorlatban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAV13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): M&A tanácsadás a gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul): M&A advisory in practice
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): kéthetente két idősáv szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Alkalmazott vállalatértékelés tárgy teljesítése
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a vállalati összeolvadások és felvásárlások előfordulásával, céljával, módszertanával és valós életbeli alkalmazásának menetével.
Áttekintjük a pénzügyi elemzési módszereket, a pénzügyi modellezést, a vállalatértékelést, a due diligence menetét, és mindezeken keresztül a teljes M&A tranzakciós folyamatot.
Kiemelt figyelmet szánunk a gyakorlati alkalmazás ismertetésére. Ennek során témakörönként az elméleti ismertetés után egy esettanulmányon keresztül nyílik a hallgatóknak lehetősége gyakorlati problémák megoldására.

Évközi tanulmányi követelmények: Három esettanulmány megoldása, egyenként az összpontszám 20%-20%-áért. Záró házi feladat és annak prezentálása az összpontszám 40%-áért. A szemináriumok látogatása kötelező. Kettőnél több hiányzás esetén az aláírás megtagadásra kerül.

Vizsgakövetelmény: Nincs

Az értékelés módszere: Esettanulmányok megoldása: 60%
Záró házi feladat és prezentáció: 40%

Tananyag leírása: 1. hét: A tantárgyi tematika és az előadók bemutatása. A tranzakciós folyamat áttekintése, pénzügyi elemzések a tranzakció egyes szakaszaiban.
2. hét: Pénzügyi elemzési módszerek áttekintése, ismétlése. Modellezési alapok és üzleti tervezés áttekintése. Házi feladat: Modellezési esettanulmány (üzleti tervező modell összeállítása).
3. hét: A vállalatértékelés alkalmazása tranzakciók során. Értékelési módszerek áttekintése. Házi feladat: Vállalatértékelési esettanulmány.
4. hét: Átvilágítási folyamat bemutatása, szerepe a tranzakcióban. Átvilágítás során alkalmazott pénzügyi elemzések és azok alkalmazása potenciális kockázatok azonosítására. Menedzsment interjúk szerepe a tranzakcióban. Házi feladat: Due Diligence esettanulmány, átvilágítási riport elkészítése, menedzsment interjúkra való felkészülés.
5. hét: Menedzsment prezentáció és menedzsment interjú szerepjáték. Házi feladat: Kapott információk beépítése a döntés-előkészítő anyagba.
6. hét: Ajánlattétel, árazási mechanizmusok és term sheet / adás-vételi szerződés alapok. A tranzakciós folyamat testreszabása. Tárgyalási technikák, esetek. Házi feladat: Kötelező érvényű ajánlat előkészítése.
7. hét: Végső befektetési döntést előkészítő anyag prezentálása az igazgatóság részére. Kurzus lezárása.

Órarendi beosztás: Két hetente dupla idősáv.
Csütörtök1720-2040 E.250. (az időpont módosulhat szerda 1720-2040-re)

A tárgy oktatói: A Deloitte Advisory igazgatói és partnerei

Kompetencia leírása: Alapvető összefüggések, fogalmak (Órai előadások)
Előadó készség, tárgyalástechnika (Hallgatói szerepjáték, prezentáció)
Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (Házi feladatok megoldása)

Félévközi ellenőrzések: Az órán ismertetett témakörökben feladott házi feladatok leadása következő óráig. Szerepjáték, prezentáció.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi munka.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brealey-Myers: Modern Vállalati Pénzügyek
  • Az előadások anyaga
  • A szemináriumi esettanulmányok

Ajánlott irodalom:

  • Aswath Damodaran: Befektetések értékelése
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Váradi Kata

Utolsó módosítás: 2019-01-03 18:36:52

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU+Gkar_GGyakorlat2018/19/2Dr. Váradi Kata


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru