December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Pszichológia és befektetői magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pszichológia és befektetői magatartás
A tantárgy neve (angolul): Psychology and Behavioural Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: Pszicholgiai alapokkal és a viselkedésalapú pénzügytan alapjaival ismerteti meg a hallgatókat.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: év végi írásbeli vizsga

Tananyag leírása: A tantárgy sorána következő témákat dolgozzuk fel blokkokba rendezve:
Bevezetés a viselkedés alapú pénzügytanba
Viselkedés alapú pénzügytan és a kognitív pszichológiai eredmények, a kockázahoz való viszonyulás modellezése
Piaci tökéetlenségek
Pszichológiai alapok

Órarendi beosztás: A Neptun szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató ismeri és pénzügyi problémamegoldásban alkalmazni tudja a behavioral finance legfontosabb fogalmait és eredményeit.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Robert J. Shiller, Tőzsdemámor,Alinea, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Robert J. Shiller, Tőzsdemámor ; Alinea, 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X+PÜ2_kulf.hallgaElmélet2018/19/1Dömötör Barbara Mária


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.