Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pszichológia és befektetői magatartás
A tantárgy neve (angolul):Psychology and Behavioural Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 0
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dömötör Barbara Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató ismeri és pénzügyi problémamegoldásban alkalmazni tudja a behavioral finance legfontosabb fogalmait és eredményeit.
A tárgy bemutatja a mainstream közgazdaságtan által alkalmazott hasznosságfogalom feltételeinek gyakorlati sérüléseit és az alternatív elméletek mint a kilátáselmélet keretét.
Vizsgáljuk a pszichológiai tényezők befektetési döntésekre gyakorolt hatását.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy a kooperáció problémáját is vizsgálja, azokat a döntési helyzeteket, amelyekben az egyéni hasznosságkövetés társadalmi szuboptimumhoz vezet.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók birtokában vannak a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.
Átlátja az egyéni döntések externális hatásait.


Képesség:
Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.


Attitűd:
Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: