Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Pszichológia és befektetői magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pszichológia és befektetői magatartás
A tantárgy neve (angolul): Psychology and Behavioural Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: Pszicholgiai alapokkal és a viselkedésalapú pénzügytan alapjaival ismerteti meg a hallgatókat.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Házi dolgozat - 50%
Év végi írásbeli vizsga - 50%

Tananyag leírása: A tantárgy sorána következő témákat dolgozzuk fel blokkokba rendezve:
Bevezetés a viselkedés alapú pénzügytanba
Viselkedés alapú pénzügytan és a kognitív pszichológiai eredmények, a kockázahoz való viszonyulás modellezése
Piaci tökéletlenségek
Pszichológiai alapok

Órarendi beosztás: A Neptun szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató a pénzügyi elméletekben alkalmazott racionalitás fogalmát mélyebben megérti, az elmélet hiányosságaival együtt. A pénzügyi viselkedéstan segítségével átlátja a mesterszakon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának feltételeit, korlátait. Ismeri és pénzügyi problémamegoldásban alkalmazni tudja a behavioral finance legfontosabb fogalmait és eredményeit.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás, 2013

Ajánlott irodalom:

  • Robert J. Shiller, Tőzsdemámor, Alinea, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Robert J. Shiller, Tőzsdemámor ; Alinea, 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Daniel Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás, 2013
Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, 2011

 
A tantárgy oktatói:

Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás: 2019-01-07 19:56:18

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X+PÜ2_EElmélet2018/19/2Dömötör Barbara Mária


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.