December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NBK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi Prezentációs Tréning
A tantárgy neve (angolul):Financial Presentation Training
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Juhász Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a hallgatók írásos és szóbeli prezentációs képességének fejlesztése, különös tekintettek a pénzügyi témájú üzenetek átadására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A végzett hallgatók ismerik
az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket;
a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat.


Képesség:
A végzett hallgatók képesek
a vállalatok elemző, döntés-előkészítő tevékenységének magas színvonalú ellátására;
tanulmányaikat a doktori képzésben folytatni.


Attitűd:
A végzett hallgatók hozzáállását az alábbiak jellemzik:
kreativitás, rugalmasság;
probléma felismerő- és megoldó készség;
információ feldolgozási képesség;
elkötelezettség és igény a minőségi munkára.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: