Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi Prezentációs Tréning

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NBK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi Prezentációs Tréning
A tantárgy neve (angolul): Financial Presentation Training
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Juhász Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók írásos és szóbeli prezentációs képességének fejlesztése, különös tekintettek a pénzügyi témájú üzenetek átadására.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai prezentációk tartása és otthoni feladatok megoldása.

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy a félévközi munka alapján

Az értékelés módszere: Minden órai teljesítmény (prezentáció) és írásbeli házi feladat egy-egy pontot ér. A kapott jegy a félév során szerzett pontok fele egészre kerekítve. (A 0,5-t felfelé kerekítjük.)

Tananyag leírása: Prezentációs technikák
Prezentációt segítő szoftverek
Illusztrációs technikák
Gördülékeny írás
Hivatkozáskezelő szoftverek

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Kommunikációs készségek fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: Kiselőadások, írásos házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiselőadások, írásos házi feladatok

Szak neve: Pénzügy

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Szabó Katalin (2001): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
  • Juhász Péter - Jeney Johanna - Wimmer Ágnes (2009): Hogyan írjunk? - 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

  • Heath, Chip – Heath, Dan (2008): Megragad – Hogyan vigyük sikerre gondolatainkat?, Alinea Kiadó
  • Majoros Pál (2011): Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai, Perfekt Kiadó, Budapest
  • Minto, Barbara (2008): The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking, Financial Times/Prentice Hall; 3rd edition
  • Németh Erzsébet (2006): Közszereplés, Ozíris Kiadó
  • Paulos, John Allen (2004): Számvakság, HVG Kiadói Zrt
  • Reynolds, Garr (2009): PreZENtáció, HVG Kiadó, Budapest
  • Zelazny, Gene (2001): Say it with charts: The Executive’s Guide to Visual Communication, McGraw-Hill; 4th edition
  • Zelazny, Gene (2006): Say It with Presentations: How to Design and Deliver Successful Business Presentations, McGraw-Hill Professional, 2nd edition
Ajánlott irodalmak:
Heath, Chip - Heath, Dan (2008): Megragad - Hogyan vigyük sikerre gondolatainkat?, Alinea Kiadó
Majoros Pál (2011): A kutatásmódszertan alapjai ; Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai, Perfekt Kiadó, Budapest
Németh Erzsébet (2006): Közszereplés ; Osiris Kiadó
Reynolds, Garr (2009): PreZENtáció, HVG Kiadó, Budapest
Zelazny, Gene (2006): Say It with Presentations: How to Design and Deliver Successful Business Presentations, McGraw-Hill Professional, 2nd edition
Kötelező irodalmak:
Szabó Katalin (2001): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Juhász Péter - Jeney Johanna - Wimmer Ágnes (2009): Hogyan írjunk? - 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó, Budapest

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-06-11 21:37:27

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru