December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi számítások
A tantárgy neve (angolul):Financial Calculations
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti egy előadás és egy géptermes szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév (vizsgakurzus nincs)
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vállalati Pénzügyek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lovas Anita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja az alapvető eszközárazási ismeretekre építve bemutatni a pénz- és tőkepiacok működését és logikáját; a fontosabb szereplők jellemzőit és a közelmúlt tendenciáit, áttekinteni a legfontosabb elméleti összefüggéseket és modelleket, illetve táblázatkezelő felhasználásával komplex pénzügyi problémákat elemezni.
A tematika összeállításánál arra törekszünk, hogy a piacok és eszközök minél szélesebb köre kerüljön bemutatásra, hangsúlyozva a befektetési, értékelési logika hasonlóságait és különbözőségeit. A tárgy keretében kerül sor először a StockTrak program és a Pénzügyi Laboratóriumban elérhető Bloomberg és Reuters terminálok megismerésére és felhasználására.

- piac- és termékismeret
- árazási alapismeretek
- számítási készségek
- számítógépes problémamegoldás és elemzés
- Bloomberg terminál felhasználói szintű ismerete


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a pénz- és tőkepiacok működését és logikáját
Ismeri a gazdasági szereplők döntéseit alakító tényezőket, az egyes döntések komplex kölcsönhatásának rendszerét és az azok gyakorlati elemzésére alkalmas modelleket
Ismeri a problémafelismerés, a megoldás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, modellezési módszereit, illetve azok korlátait.
Ismeri a pénzügyi termékek árazásának alapelveit.
Bloomberg terminál felhasználói szintű ismerete.


Képesség:
Képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, változó hazai és nemzetközi környezetben
Képes a pénzügyi előrejelzéshez és modellalkotáshoz szükséges információk beszerzésére és elemzésére.
A szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készít, előadásokat tart, az infokommunikációs eszközrendszer korszerű módszereit használja.
Képes a statisztikai eszköztár magabiztos és önálló alkalmazásra, az igényes gazdasági és pénzügyi elemző gazdasági és pénzügyi intézményrendszer különböző területein.


Attitűd:
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt (különös tekintettel a pénzügyi területen).
Érdeklődik a pénzügy szakterületén bekövetkezett legújabb innovációk, valamint a kapcsolódó szaktudományok iránt.
Betartja a szakma etikai normáit, különös tekintettel a tudományos tevékenységre jellemző etikai normákra.
Nyitott és befogadó a gazdaság- és pénzügytudományok és gyakorlat új eredményei, a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásai iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Pénzügy és számvitel (BA)


Tudás:


Képesség:


Attitűd: