Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi számítások

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NCK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi számítások
A tantárgy neve (angolul): Financial Calculations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti egy előadás és egy géptermes szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév, vizsgakurzus nincs!
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Pénzügytan, Vállalati Pénzügyek
A tantárgy típusa: kötelező szakmai törzstárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovas Anita

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja az alapvető eszközárazási ismeretekre építve bemutatni a pénz- és tőkepiacok működését és logikáját; a fontosabb szereplők jellemzőit és a közelmúlt tendenciáit, áttekinteni a legfontosabb elméleti összefüggéseket és modelleket, illetve táblázatkezelő felhasználásával komplex pénzügyi problémákat elemezni.
A tematika összeállításánál arra törekszünk, hogy a piacok és eszközök minél szélesebb köre kerüljön bemutatásra, hangsúlyozva a befektetési, értékelési logika hasonlóságait és különbözőségeit. A tárgy keretében kerül sor először a StockTrak program és a Pénzügyi Laboratóriumban elérhető Bloomberg és Reuters terminálok megismerésére és felhasználására.

Évközi tanulmányi követelmények: házi feladatok, szemináriumokon röpdolgozat, a szemináriumokon való részvétel kötelező

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Félévközi számonkérés:
Órai röpdolgozatok: max. 11 pont / min. 6 pont
Házi feladatok: max. 20 pont / min 11 pont
Félév-végi számonkérés (ennek előfeltétele a félévközi minimumpontok megszerzése).
Moodle-teszt: max. 70 pont. Ezen a vizsgán legalább 40 pontot kell elérni a megajánlott elégséges (2) jegyért. Ha a hallgató legalább 25 pontot összeszedett a félév folyamán, akkor megajánljuk a közepest (3).
Szóbeli vizsga: Ha az írásbeli vizsga sikeres, akkor a jobb jegyért szóbelizni lehet (de a szóbeli vizsgán rontani is lehet).

FIGYELEM: Sem vizsgakurzusra, sem tárgy-újrafelvételre nincs lehetőség az őszi félévben.

A külföldön tanuló hallgatók a félév elején egyéni tanrendet kérhetnek a tárgyfelelőstől. Ez esetben nincs röpdolgozat és házi feladat és a max. 70 pontos írásbeli eredményét átszámítjuk 100-as skálára és innentől ugyanaz a követelményrendszer.

Tananyag leírása: 1. Pénzügyi válságok, Devizahitelezés
2. Piaci mikrostruktúrák, befektetési alapok és indexek
3. Hozamok, kockázati prémium
4. Portfólióelmélet és a viselkedési pénzügyek alapjai
5. CAPM és indexmodellek
6. Arbitrált árfolyamok elmélete (APT)
7. Piaci hatékonyság és empirikus hozamok
8. Kötvények, hozamgörbe
9. Kötvényportfólió kezelés
10. Határidős és csereügyletek
11. Opciók
12. Teljesítményértékelés

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: - piac- és termékismeret
- árazási alapismeretek
- számítási készségek
- számítógépes problémamegoldás és elemzés
- Bloomberg terminál felhasználói szintű ismerete

Félévközi ellenőrzések: A 2.-12. heti szemináriumi foglalkozások röpdolgozattal kezdődnek.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során két házi feladatot kell megoldani.

Szak neve: Pénzügy és Számvitel alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • előadások és szemináriumok anyaga
  • fogalomtár

Ajánlott irodalom:

  • Bodie-Kane-Marcus: Befektetések (BKM), kijelölt fejezetek
  • Cohrane: New facts in finance
  • Cohrane: Portfolio advice for a multifactor world
  • Moodle-re feltöltött egyéb cikkek, tanulmányok
Ajánlott irodalmak:
Cochrane: New facts in finance
Cochrane: Portfolio advice for a multifactor world
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Keresztúri Judit Lilla, Erb Tamás Zsolt, Dr. Lovas Anita, Ölvedi Tímea, Dömötör Barbara Mária, Dr. Berlinger Edina, Petróczy Dóra Gréta, Pollák Zoltán

Utolsó módosítás: 2018-12-18 21:56:48

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PSZ2_G8Gyakorlat2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PSZ2_G5+SPM2_G2Gyakorlat2018/19/2Erb Tamás Zsolt
PSZ2_G6Gyakorlat2018/19/2Dr. Lovas Anita
PSZ2_G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PSz2_KulfGyakorlat2018/19/2
PSZ2_G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PSZ2_G9Gyakorlat2018/19/2Ölvedi Tímea, Dömötör Barbara Mária
PSZ_EElmélet2018/19/2Dr. Berlinger Edina
SPM2_G1Gyakorlat2018/19/2Petróczy Dóra Gréta
SPM2_G2Gyakorlat2018/19/2
PSZ2_G7Gyakorlat2018/19/2Dr. Lovas Anita
PSZ2_G4Gyakorlat2018/19/2Erb Tamás Zsolt
PSZ2_G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PSZ_G10Gyakorlat2018/19/2Pollák Zoltán
PSZ_G11Gyakorlat2018/19/2Petróczy Dóra Gréta


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.