Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyi információs rendszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyi információs rendszerek
A tantárgy neve (angolul): Financial Informatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (gépterem)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókat a vállalatok pénzügyi funkcióival, a pénzügyi vezetés feladataival, valamint a vállalati pénzügyi döntéseket támogató információs rendszerekkel.
Cél, hogy a hallgatók képet kapjanak a vállalatok integrált információs rendszerének felépítéséről, működéséről. A hallgatók a gyakorlatokon megismerkednek az R és az SQL nyelvek legfontosabb pénzügyi menedzsmentet támogató funkcióival.

Évközi tanulmányi követelmények:  -

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A hallgatók írásbeli vizsgával szerezhetnek érdemjegyet.
Ponthatárok: 51, 63, 75, 87.
A vizsga időtartalma: 180 perc
A vizsga minden blokkjából (R, SQL) minimum 50%-a szükséges az elégséges jegyhez!
A vizsgán megszerezhető pontok két részből állnak: 35 pont SQL; 65 pont R.
A vizsgára csak nyomtatott anyagokat lehet behozni az R anyagrészhez kapcsolódóan, ha a nyomtatott anyagok között egyéb (pl: SQL) anyag van az automatikusan elégtelent von maga után.
Elektronikus fájlokat nem szabad megnyitni, csak amelyek a vizsgához kapcsolódnak.


Tananyag leírása: - SQL lekérdezések
- R programcsomag alkalmazása adatbázis kezelésre, vállalati pénzügyi döntések támogatására

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs rendszer szerint.

Kompetencia leírása: - programozási ismeretek (R)
- adatbázis lekérdezések (SQL)

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy mesterszak, Vállalati pénzügy szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • - Előadás + gyakorlat anyagok handout-ok formájában a Moodle-ben található.
  • - Keresztúri, Judit Lilla - Antal, Beáta - Illés, Ferenc (2017): Bevezetés az R programozásba. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • - Jeffrey D. Ullmann - Jennifer Widom (2009): Adatbázisrendszerek - Alapvetés - Második, átdolgozott kiadás. Panem kiadó, Budapest.
  • - Cser László (szerk.) (2010): Üzleti haszon az adatok mélyén: Az adatbányászat mindennapjai
Ajánlott irodalmak:
Jeffrey D. Ullman - Jennifer Widom (2009): Adatbázis-rendszerek - Alapvetés - 2., átd. kiad.. Panem kiadó, Budapest.
Cser László (szerk.) (2010): Üzleti haszon az adatok mélyén: Az adatbányászat mindennapjai
Kötelező irodalmak:
Keresztúri, Judit Lilla - Antal, Beáta - Illés, Ferenc (2017): Bevezetés az R programozásba. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-06 10:37:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru