December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NDK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Beruházási és finanszírozási döntések
A tantárgy neve (angolul):Investment and Financing Decisions
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Vállalati pénzügyek, számvitel
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Walter György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A cél, hogy a hallgatók áttekintsé a vállalat előtt álló lehetséges finanszírozási döntéseket átteki, megértsék a finanszírozó motivációit, döntési kereteit. Vállalati szakemberként átlátni az egyes finanszírozási lehetőségek előnyeit - hátrányait, miközben a tárgy részletesen áttekinti a vállalat forrásoldalon található lehetséges alternatívákat: banki sztender hitelezés, egyéb vállalati hiteltermékek, strukturált hitelezés, saját tőke finanszírozás és egyéb hibrid megoldsok.

A fenntarthatóság szempontjai:
Valós példákkal, folyamatosan aktualizált adatokkal muntatja be a piaci tendencákat, a gyakorlatban is használt módszertant. Ennek kapcsán az energetikai és infrastrukturális projektekkel és ezek finanszírozásával is foglalkozunk, amely az átfogó és fenntartható iparosodást támogatja és az innovációt is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Vállalatfinanszírozási eszközök és piacok működésének megértése
- Vállalatfinanszírpzásban résztvevők döntési folyamatának, működésének elsajátítása


Képesség:
- Kevésbé jól definiált vállalatfinanszírozási problémák definiálásának, elemzési képességének fejlesztése
- Gyakorlati megoldások, döntése és megoldási alternatívák kidolgozása, kreativitás
- Megoldások összefoglaló, áttekinthetó prezentálása írásban és szóban
- Vitákban történő aktív és hatékony szereplés


Attitűd:
- Nyitottság az új nem jól definiált problémák megértésében
- Nyitottság saját megoldások kidolgozásában
- Aktivitás a problémák szóbeli megvitatásában


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: