Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NDK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Csődelőrejelzés és vállalati válságkezelés
A tantárgy neve (angolul):Insolvency Forecasting and Crisis Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
7+14
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Virág Miklós

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy teljesítését követően a hallgató képes lesz önálló early warning system elven működő pénzügyi válság-előrejelző modellek felállítására is. A hallgatókat felkészítjük a vállalati válsághelyzet felismerésére, és a válság kezelésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus teljesítése után a hallgató ismerni fogja:
A vállalati válság fogalmát, típusait, időben történő lefolyását azok visszatükröződését a pénzügyi kimutatásokban.
A csődelőrejelzés történetét, módszertani hátterét, a legismertebb hazai és nemzetközi modelleket.


Képesség:
A tárgy teljesítését követően a hallgató képes lesz önálló early warning system elven működő előrejelző modellek felállítására.


Attitűd:
A hallgató nyitott lesz új módszerek alkalmazására a csődelőrejelzésben és a vállalati válság jegyinek felismerése területén.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: