Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A téma való széleskörű áttekintése, önálló kutatómunkára felkészülés, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berlinger Edina, Dömötör Barbara Mária, Badics Milán Csaba, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Lovas Anita, Dr. Juhász Péter, Petróczy Dóra Gréta, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Bihary Zsolt, Dr. Havran Dániel, Erb Tamás Zsolt, Kerényi Péter, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Váradi Kata, Naffa Helena, Fazakas Gergely, Durkó Emília, Dr. Walter György, Friesz Melinda, Dr. Csóka Péter, Illés Ferenc

Utolsó módosítás: 2017-12-12 16:00:58

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X_VP_G_GyujtoKonzultáció2018/19/2Dr. Berlinger Edina, Dömötör Barbara Mária, Badics Milán Csaba, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Lovas Anita
Pü_VP_JPKonzultáció2018/19/2Dr. Juhász Péter
Pü_VP_PDGKonzultáció2018/19/2Petróczy Dóra Gréta
Pü_VP_VZsKonzultáció2018/19/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
Pü_VP_BZSKonzultáció2018/19/2Bihary Zsolt
Pü_VP_HDKonzultáció2018/19/2Dr. Havran Dániel
Pü_VP_ETKonzultáció2018/19/2Erb Tamás Zsolt
Pü_VP_KPKonzultáció2018/19/2Kerényi Péter
Pü_VP_SzBÁKonzultáció2018/19/2Szűcs Balázs Árpád
Pü_VP_VKKonzultáció2018/19/2Dr. Váradi Kata
Pü_VP_KJLKonzultáció2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
Pü_VP_NHKonzultáció2018/19/2Naffa Helena
Pü_VP_LAKonzultáció2018/19/2Dr. Lovas Anita
Pü_VP_FGKonzultáció2018/19/2Fazakas Gergely
Pü_VP_NDEKonzultáció2018/19/2Durkó Emília
Pü_VP_WGyKonzultáció2018/19/2Dr. Walter György
Pü_VP_FMKonzultáció2018/19/2Friesz Melinda
Pü_VP_CsPKonzultáció2018/19/2Dr. Csóka Péter
Pü_VP_BEKonzultáció2018/19/2Dr. Berlinger Edina
Pü_VP_IFKonzultáció2018/19/2Illés Ferenc


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.