November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Illés Ferenc, Németh András Olivér, Dr. Berlinger Edina, Lovas Anita, Dr. Mikolasek András, Kürthy Gábor, Durkó Emília, Dr. Csóka Péter, Madar László, Erb Tamás Zsolt, Víg Attila András, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Madarász Aladár, Pollák Zoltán, Dr. Walter György, Dr. Juhász Péter, Kerényi Péter, Fain Máté, Petróczy Dóra Gréta, Szűcs Balázs Árpád, Keresztúri Judit Lilla, Váradi Kata, Dr. Marciniak Róbert András, Fazakas Gergely

Utolsó módosítás: 2013-09-05 16:38:10

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2_VP_GKonzultáció2017/18/1
PÜ2_VP_IFKonzultáció2017/18/1Illés Ferenc
PÜ2_VP_NAOKonzultáció2017/18/1Németh András Olivér
PÜ2_VP_BEKonzultáció2017/18/1Dr. Berlinger Edina
PÜ2_VP_LAKonzultáció2017/18/1Lovas Anita
PÜ2_VP_MI AKonzultáció2017/18/1Dr. Mikolasek András
PÜ2_VP_KU_GKonzultáció2017/18/1Kürthy Gábor
PÜ2_VP_DEKonzultáció2017/18/1Durkó Emília
PÜ2_VP_CSPKonzultáció2017/18/1Dr. Csóka Péter
PÜ2_VP_MLKonzultáció2017/18/1Madar László
PÜ2_VP_ETKonzultáció2017/18/1Erb Tamás Zsolt
PÜ2_VP_VAKonzultáció2017/18/1Víg Attila András
PÜ2_VP_VDAKonzultáció2017/18/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2_VP_MAKonzultáció2017/18/1Dr. Madarász Aladár
PÜ2_VP_PZKonzultáció2017/18/1Pollák Zoltán
PÜ2_VP_WGYKonzultáció2017/18/1Dr. Walter György
PÜ2_VP_JPKonzultáció2017/18/1Dr. Juhász Péter
PÜ2_VP_KPKonzultáció2017/18/1Kerényi Péter
PÜ2_VP_FMKonzultáció2017/18/1Fain Máté
PÜ2_VP_PDKonzultáció2017/18/1Petróczy Dóra Gréta
PÜ2_VP_SZBAKonzultáció2017/18/1Szűcs Balázs Árpád
PÜ2_VP_KJLKonzultáció2017/18/1Keresztúri Judit Lilla
PÜ2_VP_VKKonzultáció2017/18/1Váradi Kata
PÜ2_VP_MRAKonzultáció2017/18/1Dr. Marciniak Róbert András
PÜ2_VP_FGKonzultáció2017/18/1Fazakas Gergely


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.