Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Havran Dániel, Lovas Anita, Kádár Csaba, Dr. Száz János, Fazakas Gergely, Dr. Berlinger Edina, Madar László, Dömötör Barbara Mária, Zakár Tivadar, Juhász Péter, Dr. Fehér Péter, Zsembery Levente Ferenc, Naffa Helena, Vidovics-Dancs Ágnes, Váradi Kata, Misik Sándor, Keresztúri Judit Lilla, Dr. Walter György, Kalfmann Petra

Utolsó módosítás: 2013-09-05 16:38:10

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X_VP_HDGyakorlat2016/17/2Dr. Havran Dániel
PÜ2X_VP_LAGyakorlat2016/17/2Lovas Anita
PÜ2X_VP_KCSGyakorlat2016/17/2Kádár Csaba
PÜ2X_VP_SZJGyakorlat2016/17/2Dr. Száz János
PÜ2X_VP_FGGyakorlat2016/17/2Fazakas Gergely
PÜ2X_VP_BEGyakorlat2016/17/2Dr. Berlinger Edina
PÜ2X_VP_MLGyakorlat2016/17/2Madar László
PÜ2X_BEF_DBMGyakorlat2016/17/2Dömötör Barbara Mária
PÜ2X_VP_ZTGyakorlat2016/17/2Zakár Tivadar
PÜ2X_VP_JPGyakorlat2016/17/2Juhász Péter
PÜ2X_VP_FPGyakorlat2016/17/2Dr. Fehér Péter
PÜ2X_VP_ZsLGyakorlat2016/17/2Zsembery Levente Ferenc
PÜ2X_VP_NHGyakorlat2016/17/2Naffa Helena
PÜ2X_VP_VDAGyakorlat2016/17/2Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2X_VP_VKGyakorlat2016/17/2Váradi Kata
PÜ2X_VP_MSGyakorlat2016/17/2Misik Sándor
PÜ2X_VP_KJLGyakorlat2016/17/2Keresztúri Judit Lilla
PÜ2X_VP_WGYGyakorlat2016/17/2Dr. Walter György
PÜ2X_VP_KPGyakorlat2016/17/2Kalfmann Petra
PÜ2X_VP_G_GyujtoGyakorlat2016/17/2Lovas Anita, Váradi Kata, Dr. Berlinger Edina, Dr. Havran Dániel


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.