November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A téma való széleskörű áttekintése, önálló kutatómunkára felkészülés, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Gáspár Judit, Kalfmann Petra, Sebestyén Géza, Kürthy Gábor, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Walter György, Dr. Juhász Péter, Dr. Lovas Anita, Dr. Váradi Kata, Szűcs Balázs Árpád, Dömötör Barbara Mária, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Pollák Zoltán, Dr. Csóka Péter, Dr. Berlinger Edina, Dr. Király Júlia, Lakatos Zsolt, Naffa Helena, Fazakas Gergely, Durkó Emília, Dr. Havran Dániel

Utolsó módosítás: 2017-12-12 16:00:58

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2_VP_GJKonzultáció2018/19/1Gáspár Judit
PÜ2_VP_KPKonzultáció2018/19/1Kalfmann Petra
PÜ2_VP_SGKonzultáció2018/19/1Sebestyén Géza
PÜ2_VP_KGKonzultáció2018/19/1Kürthy Gábor
PÜ2_VP_VDÁKonzultáció2018/19/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2_VP_WGyKonzultáció2018/19/1Dr. Walter György
PÜ2_VP_JPKonzultáció2018/19/1Dr. Juhász Péter
PÜ2_VP_LAKonzultáció2018/19/1Dr. Lovas Anita
PÜ2_VP_VKKonzultáció2018/19/1Dr. Váradi Kata
PÜ2_VP_SzBÁKonzultáció2018/19/1Szűcs Balázs Árpád
PÜ2_VP_DBMKonzultáció2018/19/1Dömötör Barbara Mária
PÜ2_VP_KJLKonzultáció2018/19/1Dr. Keresztúri Judit Lilla
PÜ2_VP_PZKonzultáció2018/19/1Pollák Zoltán
PÜ2_VP_CsPKonzultáció2018/19/1Dr. Csóka Péter
PÜ2_VP_BEKonzultáció2018/19/1Dr. Berlinger Edina
PÜ2_VP_KJKonzultáció2018/19/1Dr. Király Júlia
PÜ2_VP_LZsKonzultáció2018/19/1Lakatos Zsolt
PÜ2_VP_NHKonzultáció2018/19/1Naffa Helena
PÜ2_VP_FGKonzultáció2018/19/1Fazakas Gergely
PÜ2_VP_N-DEKonzultáció2018/19/1Durkó Emília
PÜ2_VP_HDKonzultáció2018/19/1Dr. Havran Dániel


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.