Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A téma való széleskörű áttekintése, önálló kutatómunkára felkészülés, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Kondor Gábor, Misik Sándor, Váradi Kata, Kürthy Gábor, Dr. Csóka Péter, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Havran Dániel, Petróczy Dóra Gréta, Dr. Berlinger Edina, Boros Eszter, Pollák Zoltán, Dr. Walter György, Madar László, Dr. Juhász Péter, Dr. Fehér Péter, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Szabóné Dr. Veres Tünde, Fazakas Gergely, Dr. Lovas Anita, Dr. Bánfi Tamás György, Naffa Helena, Dr. Száz János, Kalfmann Petra

Utolsó módosítás: 2017-12-12 16:00:58

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X_VP_G_GyujtoKonzultáció2017/18/2
PÜ2X_VP_K GKonzultáció2017/18/2Kondor Gábor
PÜ2X_VP_M SKonzultáció2017/18/2Misik Sándor
PÜ2X_VP_V KKonzultáció2017/18/2Váradi Kata
PÜ2X_VP_Kü GKonzultáció2017/18/2Kürthy Gábor
PÜ2X_VP_Cs PKonzultáció2017/18/2Dr. Csóka Péter
PÜ2X_VP_Sz B ÁKonzultáció2017/18/2Szűcs Balázs Árpád
PÜ2X_VP_H DKonzultáció2017/18/2Dr. Havran Dániel
PÜ2X_VP_P D GKonzultáció2017/18/2Petróczy Dóra Gréta
PÜ2X_VP_B EKonzultáció2017/18/2Dr. Berlinger Edina
PÜ2X_VP_B EszKonzultáció2017/18/2Boros Eszter
PÜ2X_VP_P ZKonzultáció2017/18/2Pollák Zoltán
PÜ2X_VP_W GyKonzultáció2017/18/2Dr. Walter György
PÜ2X_VP_M LKonzultáció2017/18/2Madar László
PÜ2X_VP_J PKonzultáció2017/18/2Dr. Juhász Péter
PÜ2X_VP_F PKonzultáció2017/18/2Dr. Fehér Péter
PÜ2X_VP_K JLKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PÜ2X_VP_Sz V TKonzultáció2017/18/2Szabóné Dr. Veres Tünde
PÜ2X_VP_F GKonzultáció2017/18/2Fazakas Gergely
PÜ2X_VP_LAKonzultáció2017/18/2Dr. Lovas Anita
PÜ2X_VP_B TKonzultáció2017/18/2Dr. Bánfi Tamás György
PÜ2X_VP_N HKonzultáció2017/18/2Naffa Helena
PÜ2X_VP_Sz JKonzultáció2017/18/2Dr. Száz János
PÜ2X_VP_KPKonzultáció2017/18/2Kalfmann Petra


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.