December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NDK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kvantitatív pénzügyek alapjai
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Quantitative Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 előadás + 1 számítógépes gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavasz+ősz
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Befektetések
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Bihary Zsolt

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a hallgatóknak képesnek kell lennie a tanult matematikai és számítástechnikai apparátus használatára egyszerű derivatíva-árazó modellek implementációjára és használatára.

A fenntarthatóság szempontjai:
A derivatíva-piac fedezési, kockázatkezelő szerepének hangsúlyozása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank).


Képesség:
- Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.


Attitűd:
- Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: