Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A téma való széleskörű áttekintése, önálló kutatómunkára felkészülés, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dömötör Barbara Mária, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Berlinger Edina, Badics Milán Csaba, Dr. Lovas Anita, Víg Attila András, Erb Tamás Zsolt, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dr. Havran Dániel, Durkó Emília, Petróczy Dóra Gréta, Lakatos Zsolt, Bihary Zsolt, Dr. Csóka Péter, Illés Ferenc

Utolsó módosítás: 2017-12-12 13:23:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X_BEF_G_GyujtoKonzultáció2018/19/2Dömötör Barbara Mária, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Berlinger Edina, Badics Milán Csaba, Dr. Lovas Anita
PÜ_BEF_VAKonzultáció2018/19/2Víg Attila András
PÜ_BEF_ETKonzultáció2018/19/2Erb Tamás Zsolt
PÜ_BEF_VZsKonzultáció2018/19/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PÜ_BEF_HDKonzultáció2018/19/2Dr. Havran Dániel
PÜ_BEF_NDEKonzultáció2018/19/2Durkó Emília
PÜ_BEF_PDGKonzultáció2018/19/2Petróczy Dóra Gréta
PÜ_BEF_DBKonzultáció2018/19/2Dömötör Barbara Mária
PÜ_BEF_LZsKonzultáció2018/19/2Lakatos Zsolt
PÜ_BEF_BMKonzultáció2018/19/2Bihary Zsolt
PÜ_BEF__BZsKonzultáció2018/19/2Badics Milán Csaba
PÜ_BEF_LAKonzultáció2018/19/2Dr. Lovas Anita
PÜ_BEF_CsPKonzultáció2018/19/2Dr. Csóka Péter
PÜ_BEF_IFKonzultáció2018/19/2Illés Ferenc


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.