November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Havran Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berlinger Edina, Lakatos Zsolt, Kerényi Péter, Dr. Juhász Péter, , Kürthy Gábor, Fain Máté, Petróczy Dóra Gréta, Dr. Csóka Péter, Dr. Havran Dániel, Kondor Gábor, Durkó Emília, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Száz János, Badics Milán Csaba, Bihary Zsolt, Erb Tamás Zsolt, Dömötör Barbara Mária, Váradi Kata, Szűcs Balázs Árpád, Tamásné Vőneki Zsuzsanna

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2_BEF_GKonzultáció2017/18/1
PÜ2_BEF_BEKonzultáció2017/18/1Dr. Berlinger Edina
PÜ2_BEF_LZsKonzultáció2017/18/1Lakatos Zsolt
PÜ2_BEF_KPKonzultáció2017/18/1Kerényi Péter
PÜ2_BEF_JPKonzultáció2017/18/1Dr. Juhász Péter
PÜ2_BEF_SZMKonzultáció2017/18/1
PÜ2_BEF_KU_GKonzultáció2017/18/1Kürthy Gábor
PÜ2_BEF_FMKonzultáció2017/18/1Fain Máté
PÜ2_BEF_PDKonzultáció2017/18/1Petróczy Dóra Gréta
PÜ2_BEF_CsPKonzultáció2017/18/1Dr. Csóka Péter
PÜ2_BEF_HDKonzultáció2017/18/1Dr. Havran Dániel
PÜ2_BEF_KGKonzultáció2017/18/1Kondor Gábor
PÜ2_BEF_DEKonzultáció2017/18/1Durkó Emília
PÜ2_BEF_VDAKonzultáció2017/18/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2_BEF_SZJKonzultáció2017/18/1Dr. Száz János
PÜ2_BEF_BMCsKonzultáció2017/18/1Badics Milán Csaba
PÜ2_BEF_BZsKonzultáció2017/18/1Bihary Zsolt
PÜ2_BEF_ETZsKonzultáció2017/18/1Erb Tamás Zsolt
PÜ2_BEF_DBMKonzultáció2017/18/1Dömötör Barbara Mária
PÜ2_BEF_VKKonzultáció2017/18/1Váradi Kata
PÜ2_BEF_SZBAKonzultáció2017/18/1Szűcs Balázs Árpád
PÜ2_BEF_TVZSKonzultáció2017/18/1Tamásné Vőneki Zsuzsanna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.