November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A téma való széleskörű áttekintése, önálló kutatómunkára felkészülés, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Sebestyén Géza, Naffa Helena, Bihary Zsolt, Erb Tamás Zsolt, Dr. Csóka Péter, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Petróczy Dóra Gréta, Dr. Lovas Anita, Badics Milán Csaba, Víg Attila András, Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás: 2017-12-12 13:23:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2_BEF_TVZsKonzultáció2018/19/1Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PÜ2_BEF_VDÁKonzultáció2018/19/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2_BEF_SGKonzultáció2018/19/1Sebestyén Géza
PÜ2_BEF_NHKonzultáció2018/19/1Naffa Helena
PÜ2_BEF_BZsKonzultáció2018/19/1Bihary Zsolt
PÜ2_BEF_ETKonzultáció2018/19/1Erb Tamás Zsolt
PÜ2_BEF_CspKonzultáció2018/19/1Dr. Csóka Péter
PÜ2_BEF_KJLKonzultáció2018/19/1Dr. Keresztúri Judit Lilla
PÜ2_BEF_PDGKonzultáció2018/19/1Petróczy Dóra Gréta
PÜ2_BEF_LAKonzultáció2018/19/1Dr. Lovas Anita
PÜ2_BEF_BMCsKonzultáció2018/19/1Badics Milán Csaba
PÜ2_BEF_VAKonzultáció2018/19/1Víg Attila András
PÜ2_BEF_DBMKonzultáció2018/19/1Dömötör Barbara Mária


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.