Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Havran Dániel

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Vidovics-Dancs Ágnes, Lovas Anita, Márkus Balázs, Dr. Havran Dániel, Misik Sándor, Erb Tamás Zsolt, Banai Ádám, Dr. Száz János, Dr. Csóka Péter, Madar László, Kalfmann Petra, Vékás Péter, Badics Milán Csaba, Juhász Péter, Szűcs Balázs Árpád, Kondor Gábor, Dr. Varga József

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X_BEF_VDAGyakorlat2016/17/2Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2X_BEF_LAGyakorlat2016/17/2Lovas Anita
PÜ2X_BEF_MBGyakorlat2016/17/2Márkus Balázs
PÜ2X_BEF_HDGyakorlat2016/17/2Dr. Havran Dániel
PÜ2X_BEF_MSGyakorlat2016/17/2Misik Sándor
PÜ2X_BEF_ETGyakorlat2016/17/2Erb Tamás Zsolt
PÜ2X_BEF_BÁGyakorlat2016/17/2Banai Ádám
PÜ2X_BEF_SZJGyakorlat2016/17/2Dr. Száz János
PÜ2X_BEF_CSPGyakorlat2016/17/2Dr. Csóka Péter
PÜX2_BEF_MLGyakorlat2016/17/2Madar László
PÜ2X_BEF_KPGyakorlat2016/17/2Kalfmann Petra
PÜ2X_BEF_DBMGyakorlat2016/17/2Vékás Péter
PÜ2X_BEF_BMGyakorlat2016/17/2Badics Milán Csaba
PÜ2X_BEF_JPGyakorlat2016/17/2Juhász Péter
PÜ2X_BEF_SZBAGyakorlat2016/17/2Szűcs Balázs Árpád
PÜ2X_BEF_Ko GGyakorlat2016/17/2Kondor Gábor
PÜX2_BEF_V JGyakorlat2016/17/2Dr. Varga József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.