Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból beszámoló írása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, irodalfeldolgozásról beszámoló készítése, dolgozat-vázlat készítés

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a beszámoló értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezetek értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).

Kompetencia leírása: A téma való széleskörű áttekintése, önálló kutatómunkára felkészülés, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Naffa Helena, Badics Milán Csaba, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dömötör Barbara Mária, Dr. Berlinger Edina, Dr. Lovas Anita, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Bihary Zsolt, Dr. Száz János, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Erb Tamás Zsolt, Víg Attila András, Kerényi Péter, Dr. Csóka Péter, Váradi Kata, Madar László

Utolsó módosítás: 2017-12-12 13:23:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X_BEF_N HKonzultáció2017/18/2Naffa Helena
PÜ2X_BEF_B M CsKonzultáció2017/18/2Badics Milán Csaba
PÜ2X_BEF_G_GyujtoKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dömötör Barbara Mária, Dr. Berlinger Edina, Dr. Lovas Anita
PÜ2X_BEF_D B MKonzultáció2017/18/2Dömötör Barbara Mária
PÜ2X_BEF_K JLKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PÜ2X_BEF_T V ZsKonzultáció2017/18/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PÜ2X_BEF_B ZsKonzultáció2017/18/2Bihary Zsolt
PÜ2X_BEF_Sz JKonzultáció2017/18/2Dr. Száz János
PÜ2X_BEF_V-D ÁKonzultáció2017/18/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PÜ2X_BEF_E TKonzultáció2017/18/2Erb Tamás Zsolt
PÜ2X_BEF_V AKonzultáció2017/18/2Víg Attila András
PÜ2X_BEF_K PKonzultáció2017/18/2Kerényi Péter
PÜ2X_BEF_Cs PKonzultáció2017/18/2Dr. Csóka Péter
PÜ2X_BEF_V KKonzultáció2017/18/2Váradi Kata
PÜ2X_BEF_B EKonzultáció2017/18/2Dr. Berlinger Edina
PÜ2X_BEF_MLKonzultáció2017/18/2Madar László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.